Från den här artikeln lär du dig: konsekvenserna av en stroke på vänstra halvklotet och hur många människor bor som har lidit det.

Ischemisk stroke (hjärninfarkt) är en nekros (nekros) hos en del av hjärnan på grund av otillräcklig blodtillförsel. Det kan orsakas av kardiovaskulära sjukdomar, såsom ateroskleros, trombos, kronisk hypertension, hjärtspasmer i hjärnan, hjärtkemi och svåra arytmier.

Effekterna av ischemisk stroke beror på graden av dess svårighetsgrad, liksom vilken del av hjärnan som drabbades. Hjärnans vänstra sida är 14% mer benägna att drabbas av stroke än höger. Konsekvenserna av en vänstersidig stroke skiljer sig från konsekvenserna av en högersidig stroke, eftersom hjärnans högra och vänstra hemisfärer är ansvariga för sina olika aktiviteter. Du kommer lära dig mer om detta vidare från artikeln.

Fem grupper av konsekvenser av ischemisk stroke på vänstra halvklotet (länkarna nedan leder till relevanta avsnitt i artikeln):

Konsekvenser, komplikationer av ischemisk stroke på vänster sida

1. rörelse störningar

Eftersom hjärnans vänstra sida "kontrollerar" den högra sidan av kroppen, efter en ischemisk stroke, kan förlamning eller känslighetsstörningar på kroppens högra sida inträffa.

Dessa patologier uppträder omedelbart efter ett hjärninfarkt. Vänstersidigt hjärninfarkt kan kännetecknas av följande symtom:

 • slingrande på höger sida av ansiktet på grund av avslappning av ansiktsmusklerna;
 • oförmåga att höja den högra handen antingen alls eller lika högt som vänster;
 • förlust av känsla i högerben eller arm.

Förlamning med otillräcklig rehabilitering kan förbli under resten av ditt liv.

2. Patologi av inre organ efter vänstersidig stroke

Eftersom den vänstra halvklotet är ansvarig för hela höger sida av kroppen, kan den efter en stroke inte bara lamma höger och (eller) benet utan också en av de rätta parade organen (njure, lunga). På grund av förlamning stannar organets funktion helt. Detta är en av de mest allvarliga komplikationerna av stroke.

3. Talproblem

Eftersom centra som är ansvariga för tal ligger i vänstra halvklotet, kan afasi uppstå efter en stroke - ett brott mot redan bildat tal.

Typ av afasi

Detta är oförmågan att uppleva tal för öra. En person kan höra ord, men analyserar dem inte och associerar inte med några föremål. Detta kan jämföras med hur en frisk person uppfattar en tunga som han inte vet. Violerat och skrivet. Muntligt tal hos sådana patienter är vanligtvis full av pretexts och conjunctions, och det finns uppfunna och förvrängda ord. Orsaker är långa, men oinformativa. Ibland inser patienten inte att han har en talförgiftning, blir arg och förlorar sitt humör när han inte förstår.

Ibland provas talproblem inte genom skador på motsvarande hjärncentraler, utan genom skada på struphuvudet, struphuvudet och tungan. I det här fallet uppfattar en person talet väl, skriver, kan formulera sina tankar, men talar oläsligt, han har "gröt" i munnen.

4. Kognitiv försämring efter vänstersidig stroke.

Den vänstra halvklotet ansvarar för logiskt tänkande. Människor med välutvecklade vänstra halvkanter har ett matematiskt sinne, tenderar att exakta vetenskaper, kan enkelt lära sig främmande språk.

Om hjärnans vänstra sida påverkas av en stroke kan följande konsekvenser uppstå:

 • oförmåga att komma ihåg datum och telefonnummer
 • förlust av förmåga att räkna i sinnet;
 • svårigheter i logiskt och abstrakt tänkande
 • förlust av förmåga att dra slutsatser och klassificera information
 • svårigheter att memorera kronologin av händelser.

5. Störningar i den psyko-emotionella sfären

Efter en stroke, utvecklar många patienter en fobi för återkommande av patologin, rädslan för återstående funktionshindrade. Patienter anser sig ibland vara en börda för sina nära och kära, därför behandlar de sig själva och deras hälsa efter vårdslöshet, motvilligt genomgår rehabilitering. Ofta på grund av de allvarliga följderna av en stroke, när en person plötsligt förlorar förmågan att aktivt flytta, kan han bli aggressiv, rastlös och konflikt på grund av sin känsla av hjälplöshet och underlägsenhet.

Dessa är alla symtom på depression efter stroke. I det här fallet behöver patienten arbeta med en psykolog eller en psykoterapeut, eftersom långsiktig depression ökar risken för en annan stroke.

Överlevnadsstatistik efter ischemisk stroke

Ingen kan säga exakt hur många människor som ska leva efter ett hjärninfarkt. Men du kan själv fatta egna slutsatser genom att läsa statistiken.

Således är andelen patienter som överlevde en ischemisk stroke 85%. Om en person inte dör omedelbart eller i den första veckan efter ett hjärninfarkt är chanserna för hans död i den kommande månaden bara 7,5%. Risken för återinfarkt i hjärnan inom 1 år efter första - 14%, inom 5 år - 25%. Den andra stroke blir dödsorsaken mycket oftare än den första. Efter den tredje överlever nästan ingen.

Hur mycket en person kommer att leva efter stroke och om han kommer att få en annan beror till stor del på rehabiliteringens kvalitet.

Risken för full återhämtning efter en stroke beror också på doktorns kvalifikationer, de förhållanden där patienten befinner sig, kvaliteten på vårdnaden för honom och patientens attityd till rehabiliteringsprocessen, eftersom restaureringen innebär långvarigt arbete med specialister av olika profiler.

Här är statistiken om eliminering av konsekvenserna av den första vänstersidiga stroke:

 • 10% av patienterna är fullt rehabiliterade och återvänder till ett helt fullt liv.
 • Hos 25% av patienterna är det bara små konsekvenser, eller överträdelser visas inte permanent, men ibland.
 • 40% av offer för stroke kräver ytterligare speciell vård;
 • 10% av patienterna måste vara under konstant medicinsk övervakning och ha full omsorg för dem i en särskild institution.

Arbetet med att eliminera konsekvenserna bör genomföras omedelbart. 80% av det maximala möjliga resultatet uppnås under den första rehabiliteringsmånaden. Under de närmaste sex månaderna är det möjligt att förbättra patientens hälsotillstånd med bara 20%. Om de första sex månaderna efter att ha blivit iskemisk stroke, blev patienten inte av med komplikationer, då är det troligt att hans tillstånd inte förbättras.

Ischemisk hjärtslag

Ischemisk stroke är ett hjärninfarkt, det utvecklas med en signifikant minskning av cerebralt blodflöde.

Bland de sjukdomar som leder till utvecklingen av cerebral infarkt, är första plats ockuperat av ateroskleros, som påverkar de stora hjärnkärlen i nacke eller intrakraniella kärl, eller båda.

Ofta finns en kombination av ateroskleros med högt blodtryck eller arteriell hypertoni. Akut ischemisk stroke är ett tillstånd som kräver omedelbar sjukhusvistelse av patienten och adekvata medicinska åtgärder.

Ischemisk stroke: vad är det?

Ischemisk stroke uppstår som ett resultat av en obstruktion i blodkärlen som levererar blod till hjärnan. Huvudvillkoren för denna typ av obstruktion är utvecklingen av fettavlagringar som foder på kärlväggarna. Detta kallas åderförkalkning.

Iskemisk stroke orsakar blodpropp som kan bildas i ett blodkärl (trombos) eller någon annanstans i blodsystemet (emboli).

Definitionen av sjukdomsnosologiska formen baseras på tre oberoende patologier som kännetecknar en lokal cirkulationsstörning, betecknad "ischemia", "hjärtattack", "stroke":

 • ischemi är en brist på blodtillförsel i den lokala delen av organ, vävnad.
 • stroke är ett brott mot blodflödet i hjärnan under bristning / ischemi hos ett av kärlen, åtföljd av hjärnvävnadens död.

Vid ischemisk stroke beror symtomen på typen av sjukdom:

 1. Aterotrombotisk anfall - uppkommer på grund av ateroskleros av en stor eller medelstor artär, utvecklas gradvis, förekommer oftast i sömnen.
 2. Lacunar - diabetes mellitus eller hypertoni kan orsaka kränkningar av blodcirkulationen i artärerna med liten diameter.
 3. Kardioembolisk form - utvecklas som ett resultat av partiell eller fullständig ocklusion av hjärnans mittartär med embolus, det kommer plötsligt under vakenhet och emboli i andra organ kan inträffa senare;
 4. Ischemisk, associerad med sällsynta orsaker - separation av artärväggen, överdriven blodkoagulering, vaskulär patologi (icke-aterosklerotisk), hematologiska sjukdomar.
 5. Okänt ursprung - kännetecknat av omöjligheten att bestämma de exakta orsakerna till förekomsten eller förekomsten av flera orsaker.

Av det ovanstående kan man dra slutsatsen att svaret på frågan "vad är iskemisk stroke" är enkelt - ett brott mot blodcirkulationen i ett av hjärnans områden på grund av dess blockering med en trombos eller kolesterolplaka.

Det finns fem huvudperioder av fullständig ischemisk stroke:

 1. Den skarpaste perioden är de första tre dagarna;
 2. Den akuta perioden är upp till 28 dagar;
 3. Den tidiga återhämtningsperioden är upp till sex månader.
 4. Sen återhämtningsperiod - upp till två år;
 5. Perioden av återstående effekter är efter två år.

De flesta ischemiska stroke i hjärnan börjar plötsligt, utvecklas snabbt och resulterar i hjärnvävnadens död inom några minuter till några timmar.

Enligt det drabbade området är cerebral infarkt uppdelat i:

 1. Ischemisk höger sida stroke - konsekvenserna påverkar främst motorfunktionerna, som senare inte återhämtar sig, kan psyko-emotionella indikatorer vara nära normala;
 2. Stroke ischemisk vänster sida - den psyko-emotionella sfären och talet fungerar huvudsakligen som konsekvenser, motorfunktionerna återställs nästan helt,
 3. Cerebellar - försämrad samordning av rörelser;
 4. Omfattande - inträffar vid fullständig frånvaro av blodcirkulation i ett stort område i hjärnan, orsakar ödem, leder oftast till fullständig förlamning med oförmåga att återhämta sig.

Patologi händer oftast hos människor i åldern, men det kan hända i någon annan. Livslängden för varje enskilt fall är individuell.

Rätt ischemisk stroke

Ischemisk stroke på höger sida påverkar de områden som är ansvariga för motoraktiviteten på vänster sida av kroppen. Konsekvensen är förlamning av hela vänstra sidan.

Följaktligen, om den vänstra halvklotet är skadad, misslyckas den högra halvan av kroppen. Ischemisk stroke där höger sida påverkas kan också orsaka talnedgång.

Vänstersidig ischemisk stroke

I ischemisk stroke på vänster sida är talfunktionen och förmågan att uppleva ord allvarligt försämrad. Möjliga konsekvenser - till exempel om Brock-centret är skadat, blir patienten berövad möjlighet att göra och uppfatta komplexa meningar, endast enskilda ord och enkla fraser finns tillgängliga för honom.

stammen

En sådan typ av stroke som en ischemisk stroke är det farligaste. I hjärnstammen är de centra som reglerar det viktigaste arbetet när det gäller livsstödssystem - hjärt- och andningsorgan. Lejonets andel av dödsfall uppstår på grund av hjärnstamfarkt.

Symtom på stammen ischemisk stroke - oförmåga att navigera i rymden, minskad rörelsekoordination, yrsel, illamående.

cerebellär

Ischemisk hjärnbarkslag i första skedet präglas av en förändring i koordination, illamående, yrsel av yrsel, kräkningar. Efter en dag börjar cerebellum att trycka på hjärnstammen.

Ansiktsmusklerna kan bli dom och personen faller i koma. Coma med ischemisk cerebellar stroke är mycket vanligt, i de flesta fall injiceras en sådan stroke med patientens död.

Kod mkb 10

Enligt ICD-10 kodas ett cerebralt infarkt under I 63 med tillägg av en punkt och ett nummer efter det att klargöra typ av stroke. Vidare läggs bokstaven "A" eller "B" (latin) vid kodning av sådana sjukdomar, vilket indikerar:

 1. Cerebral infarkt på bakgrund av arteriell hypertension;
 2. Cerebral infarkt utan arteriell hypertension.

Symtom på ischemisk stroke

I 80% av fallen observeras stroke i systemet i den centrala cerebrala artären och i 20% i andra cerebrala kärl. Vid ischemisk stroke uppträder symtomen vanligtvis plötsligt, i sekunder eller minuter. Sällan kommer symtomen gradvis och förvärras under en period av flera timmar till två dagar.

Symtom på ischemisk stroke beror på hur mycket av hjärnan som är skadad. De liknar tecken i övergående ischemiska attacker, men nedsatt hjärnfunktion är svårare, det manifesterar sig för ett större antal funktioner, för ett större område av kroppen och är vanligtvis kännetecknat av uthållighet. Det kan åtföljas av en koma eller en lättare depression av medvetandet.

Till exempel, om ett kärl som bär blod till hjärnan längs nacken är blockerat, uppstår följande störningar:

 1. Blindhet i ett öga
 2. En av armarna eller benen på en av kroppens sidor kommer att förlamas eller kraftigt försvagas.
 3. Problem med att förstå vad andra säger eller oförmåga att hitta ord i en konversation.

Och om ett kärl som bär blod i hjärnan längs nackehalsen är blockerat, kan sådana brott inträffa:

 1. Dubbla ögon;
 2. Svaghet i båda sidor av kroppen;
 3. Yrsel och rumsorientering.

Om du märker några av dessa symtom, var noga med att ringa en ambulans. Ju tidigare åtgärder vidtas, desto bättre är prognosen för livet och de beklagliga konsekvenserna.

Symptom på övergående ischemiska attacker (TIA)

Ofta föregår de ischemisk stroke, och ibland är TIA en fortsättning på stroke. Symptom på TIA liknar fokal symptom på en liten stroke.

De huvudsakliga skillnaderna i TIA från stroke påvisas genom CT / MR-undersökning med hjälp av kliniska metoder:

 1. Det finns ingen (ej visualiserad) infarktpunkt av hjärnvävnad;
 2. Varaktigheten av neurologiska brännmärgssymtom är inte längre än 24 timmar.

Symtom på TIA bekräftas av laboratorieinstrumentstudier.

 1. Blod för att bestämma dess reologiska egenskaper
 2. Elektrokardiogram (EKG);
 3. Ultraljud - Doppler av huvudets och nackens kärl;
 4. Hjärtokardiografi (EchoCG) - Identifiering av de reologiska egenskaperna hos blod i hjärtat och omgivande vävnader.

Diagnos av sjukdomen

De viktigaste metoderna för diagnos av ischemisk stroke:

 1. Medicinsk historia, neurologisk undersökning, fysisk undersökning av patienten. Identifiering av comorbiditeter som är viktiga och påverkar utvecklingen av ischemisk stroke.
 2. Laboratorietester - biokemisk blodanalys, lipidspektrum, koagulogram.
 3. Blodtrycksmätning.
 4. EKG.
 5. MR eller CT i hjärnan kan bestämma läget av lesionen, dess storlek, varaktigheten av dess bildning. Om nödvändigt utförs CT angiografi för att identifiera den exakta platsen för ocklusion av kärlet.

Differentierande ischemisk stroke är nödvändig från andra sjukdomar i hjärnan med liknande kliniska tecken, de vanligaste av dem är en tumör, en smittsam lesion av membran, epilepsi, blödning.

Sequelae av ischemisk stroke

Vid ischemisk stroke kan konsekvenserna vara mycket olika - från mycket allvarliga, med omfattande ischemisk stroke, till mindre, med mikroattacker. Allt beror på platsen och volymen av eldstaden.

De troliga konsekvenserna av ischemisk stroke:

 1. Psykiska störningar - många stroke överlevande utvecklar post-stroke depression. Detta beror på det faktum att en person inte längre kan vara densamma som tidigare, han är rädd för att han har blivit en börda för sin familj, han är rädd för att han lämnas handikappad för livet. Förändringar i patientens beteende kan också uppstå, han kan bli aggressiv, rädd, oorganiserad, kan utsättas för frekventa humörsvängningar utan någon anledning.
 2. Försämrad känsla i benen och på ansiktet. Känslighet återställs alltid längre muskelstyrka i extremiteterna. Detta beror på det faktum att nervfibrerna som är ansvariga för känsligheten och ledningen av motsvarande nervimpulser återställs mycket långsammare än de fibrer som är ansvariga för rörelse.
 3. Nedsatt motorfunktion - styrkan i lemmarna kanske inte helt återställs. Svaghet i benet får patienten att använda röret, svagheten i handen gör det svårt att utföra några hushållsaktiviteter, till och med klä på och hålla i skeden.
 4. Konsekvenserna kan manifestera sig i form av kognitiva funktionsnedsättningar - en person kan glömma många saker som är kända för honom, telefonnummer, hans namn, släktingens namn, adressen, han kan bete sig som ett litet barn, underskattar svårigheten i situationen, han kan förvirra tid och plats där han ligger.
 5. Talproblem - kan inte vara hos alla patienter som har haft ischemisk stroke. Det är svårt för patienten att kommunicera med sin familj, ibland kan patienten tala helt osammanhängande ord och meningar, ibland kan det vara svårt att säga något. Sällan förekommer sådana kränkningar vid höger sido-iskemisk stroke.
 6. Sväljningsstörningar - patienten kan kväva på både flytande och fast mat, detta kan leda till aspirations lunginflammation och sedan till döds.
 7. Samordningsstörningar uppenbarar sig i svindlande när de går, yr, som faller under plötsliga rörelser och svängningar.
 8. Epilepsi - upp till 10% av patienterna efter ischemisk stroke kan drabbas av epileptiska anfall.

Prognos för livet med ischemisk stroke

Prognosen för utfallet av ischemisk stroke i åldern beror på graden av hjärnskada och om de terapeutiska åtgärderna är aktuella och systematiska. Ju tidigare kvalificerad medicinsk hjälp och korrekt motorrehabilitering gavs, desto gynnsammare blir resultatet av sjukdomen.

Tidsfaktorn spelar en stor roll, chanserna för återhämtning är beroende av det. Under de första 30 dagarna dör omkring 15-25% av patienterna. Dödligheten är högre vid aterotrombotiska och kardioemboliska stroke och är endast 2% i lacunar. Svårighetsgraden och progressionen av stroke utvärderas ofta med hjälp av standardiserade mätare, såsom slagskalan hos National Institute of Health (NIH).

Dödsorsaken i hälften av fallen är hjärnödem och dislokation av hjärnstrukturer orsakade av det, i andra fall lunginflammation, hjärtsjukdom, lungemboli, njursvikt eller septikemi. En signifikant andel (40%) av dödsfall inträffar under de första 2 dagarna av sjukdomen och är förknippad med omfattande infarkt och hjärnödem.

Av de överlevande har cirka 60-70% av patienterna deaktiverande neurologiska störningar i slutet av månaden. Sex månader efter stroke kvarstår de invalidiserande neurologiska störningarna hos 40% av de överlevande patienterna, vid årets slut - i 30%. Ju mer signifikant det neurologiska underskottet är i slutet av sjukdoms 1: a månaden, desto mindre sannolikt är en fullständig återhämtning.

Återställande av motorfunktioner är mest signifikant under de första 3 månaderna efter en stroke, medan benfunktionen ofta återställs bättre än armfunktionen. Den fullständiga frånvaron av handrörelser vid slutet av sjukdommens 1: a månad är ett dåligt prognostiskt tecken. Ett år efter stroke är ytterligare återhämtning av neurologiska funktioner osannolikt. Patienter med lacunar stroke har bättre återhämtning än andra typer av ischemisk stroke.

Patienternas överlevnad efter att ha haft ischemisk stroke är cirka 60-70% vid slutet av sjukdomens 1: a år, 50% - 5 år efter stroke, 25% - 10 år.

De dåliga prognostiska tecknen på överlevnad under de första 5 åren efter en stroke innefattar patientens avancerade ålder, hjärtinfarkt, förmaksflimmer och kongestivt hjärtsvikt före stroke. Upprepad ischemisk stroke förekommer hos cirka 30% av patienterna under 5 år efter första stroke.

Rehabilitering efter ischemisk stroke

Alla patienter efter stroke genomgår följande steg av rehabilitering: neurologisk avdelning, avdelningen för neurorehabilitering, sanatorium-utvägsbehandling och poliklinisk observatörsövervakning.

Huvudsyftet med rehabilitering:

 1. Återställande av funktionshinder
 2. Mental och social rehabilitering;
 3. Förebyggande av post-stroke komplikationer.

I enlighet med karaktären av sjukdomsförloppet används följande behandlingsregimer successivt hos patienter:

 1. Strikt sängstöd - alla aktiva rörelser utesluts, alla rörelser i sängen utförs av medicinsk personal. Men redan i detta läge börjar rehabilitering - svängningar, rubdowns - förebyggande av trofiska störningar - sängar, andningsövningar.
 2. Måttlig förlängd bäddstöd - En gradvis expansion av patientens motorförmåga - Oberoende vändning i sängen, aktiva och passiva rörelser, förflyttning till sittande läge. Gradvis tillåtet att äta i sittande läge 1 gång per dag, sedan 2 och så vidare.
 3. Ward-läge - med hjälp av medicinsk personal eller med stöd (kryckor, vandrare, en pinne...) kan du flytta in i kammaren, utföra tillgängliga typer av självbetjäning (mat, tvätt, byte av kläder...).
 4. Fritt läge.

Varaktigheten av regimerna beror på strokeets svårighetsgrad och storleken på den neurologiska defekten.

behandling

Grundläggande behandling för ischemisk stroke syftar till att upprätthålla patientens vitala funktioner. Åtgärder vidtas för att normalisera luftvägarna och kardiovaskulära system.

I närvaro av ischemisk hjärtsjukdom är antianginalmedicin förskrivna till patienten, liksom medel som förbättrar pumpfunktionen hos hjärtkardialglykosider, antioxidanter, läkemedel som normaliserar vävnadsmetabolism. Särskilda händelser hålls också för att skydda hjärnan mot strukturella förändringar och svullnad i hjärnan.

Särskild terapi för ischemisk stroke har två huvudmål: återuppbyggnad av blodcirkulationen i det drabbade området, samt upprätthållande av metabolism av hjärnvävnad och deras skydd mot strukturella skador. Särskild terapi för ischemisk stroke ger medicinska, icke-läkemedel samt kirurgiska behandlingsmetoder.

Under de första timmarna efter sjukdomsuppkomsten finns det en känsla för att utföra trombolytisk terapi, vars essens kommer ner till lys av blodpropp och återställande av blodflöde i den drabbade delen av hjärnan.

mat

Diet innebär begränsningar av konsumtion av salt och socker, feta livsmedel, mjöl livsmedel, rökt kött, syltad och konserverad grönsaker, ägg, ketchup och majonnäs. Läkare råder att lägga till kosten mer grönsaker och frukter, rik på fiber, att äta soppor, kokta enligt vegetariska recept, mejeriprodukter. Av särskild nytta är de av dem som har kalium i sin sammansättning. Dessa inkluderar torkade aprikoser eller aprikoser, citrusfrukter, bananer.

Måltiderna ska vara fraktionerade, används i små portioner fem gånger varje dag. Samtidigt innebär en diet efter en stroke en volym vätska som inte överskrider en liter. Men glöm inte att alla åtgärder som vidtas måste förhandlas med din läkare. Endast en specialist i krafterna för att hjälpa patienten att återhämta sig snabbare och återhämta sig från en allvarlig sjukdom.

förebyggande

Förebyggande av ischemisk stroke syftar till att förebygga förekomst av stroke och förebygga komplikationer och re-ischemisk attack.

Det är nödvändigt att behandla arteriell hypertoni i rätt tid, för att genomföra en undersökning för hjärtsmärtor, för att undvika plötsliga tryckökningar. Korrekt och fullständig näring, sluta röka och alkoholintag, en hälsosam livsstil - huvuddelen i förebyggandet av hjärninfarkt.

Konsekvenser av ischemisk stroke på vänster sida

Bland neurologiska sjukdomar är stroke den mest obehagliga. Det hotar att förlora en persons kapacitet, leder ofta till döden.

Ischemisk stroke på vänstra sidan av hjärnan

Stroke - en akut störning i hjärnans funktion. Det är orsakat av överlappning av hjärnartären (ischemisk) eller brist på kärlväggen (hemorragisk).

Stroke varierar beroende på vilken halvsfär i hjärnvävnaden påverkas. Varje halvklot kontrollerar vissa typer av vital aktivitet. Med skada på hjärnvävnaden till vänster uppträder en vänstersidig ischemisk stroke. I detta fall kommer neurologiska abnormiteter att observeras från motsatt sida. Den vänstra hjärnan hjälper till att utföra följande funktioner:

 • språkkunskaper, tal, läsning;
 • förmågor till exakta vetenskaper;
 • logisk behandling av information.

Orsaken till ischemisk stroke på vänster sida samt höger sida är stängning av kärlet med blodpropp eller dess långvariga klämning. Om ischemi varar mer än 5 minuter dör hjärnceller. O Occlusion kan uppstå på grund av cerebral ateroskleros, hypertoni, hjärtsjukdom, diabetes, migrän, rökning och alkohol.

Symtom på ischemisk stroke på vänster sida

Symtom på en stroke på vänstra halvklotet är indelad i grupper: cerebral, fokal och autonom.

Den manifestation av cerebrala symtom som förknippas med ökat intrakraniellt tryck. De manifesteras i form av en skarp smärta i huvudet, yrsel, känsla av svaghet, förlust av medvetande, anfall.

Brännpunktssymtom beror direkt på platsen i vänstra halvklotet där katastrofen inträffade. Hur stor blir det att karakterisera konsekvenserna av en ischemisk stroke på vänster sida:

 • förlamning av kroppens högra sida;
 • förlust av känsla
 • synfel, hörsel, lukt
 • talproblem
 • minnesförlust
 • brist på samordning och balans.

Brännvårdssymtom börjar plötsligt och kan också plötsligt passera.

Vegetativa störningar tjänar som en ytterligare egenskap för den kliniska bilden av sjukdomen. Endast på grundval av deras diagnos kan inte vara. De vegetativa sjukdomarna manifesterar sig i det snabba hjärtat, i hjärtrytmfel, kännetecknas av andfåddhet, en känsla av rädsla. Patienten upplever torr mun, en känsla av värme, darrande i hela kroppen.

Konsekvenser av en vänstersidig stroke

Konsekvenserna beror på omfattningen och placeringen av skador på hjärnvävnaden. Ju större skadorna är desto hårdare blir följderna och möjligheten att döden ökar. Kvaliteten på patientens efterföljande livslängd påverkas också av sjukvårdens hastighet som tillhandahålls av läkare. Förekomsten av kroniska sjukdomar förvärrar endast tillståndet och hindrar patientens rehabilitering.

De viktigaste konsekvenserna av ischemisk stroke på vänstra halvklotet är:

 • förlamning av kroppens högra sida;
 • talstörning: Det finns flera möjliga variationer av taländringar. Det kan vara suddigt på grund av förlamningen av ansiktsmusklerna. Patienten talar osammanhängligt och meningslöst: han försöker ge ut information, men samtidigt får bara en uppsättning ord. Tal kan vara primitivt, bestå av substantiv i nominativt fall.
 • synfel
 • minnesförlust: Det kan vara komplett när en person kommer ihåg ingenting före attacken, även hans namn. Delvis amnesi kan vara närvarande: fragmentära minnen är bevarade. Efter rehabilitering är det möjligt att återställa dem till hela bilden.

Alla dessa manifestationer åtföljs i ett komplext eller separat. Patienten har en snabb förändring av humör: från eufori till depression. Skador på hjärnan kan uppvisa konvulsiva och epileptiska anfall.

I allvarliga fall ökar risken för återkommande stroke. Det manifesterar sig mot bakgrunden av en tidigare stroke i vänstra hjärnan poolen. Det är nödvändigt att följa alla rekommendationer och föreskrifter från läkaren för att förhindra detta. Upprepad stroke förvärrar endast personens tillstånd. Bara med tidig sjukvård och en ordentligt organiserad återhämtningsperiod kan vi definitivt säga att patienten kommer att leva.

behandling

Behandling bör utföras snabbt, i en komplex och i etapper. Nödfall innebär en tidsperiod från 3 till 7 timmar, där återställandet av överträdelserna inträffade är möjligt. Komplexiteten manifesteras vid utnämningen av korrekt behandling, inte bara med mediciner, utan även utnämning av fysioterapeutiska procedurer, övningar med talterapeut och psykolog, massage och fysisk terapi. Allt detta ska ske i steg, öka belastningen och byta droger. Härav beror på hur lång tid en person kommer att leva, kvaliteten på detta liv.

droger

Behandling är ordinerad som en grundlinje för att bevara de grundläggande vitala funktionerna, för att förhindra hjärnans ödem, att behandla andra komplikationer: lunginflammation, hypertoni och diabetes. Specialbehandling är huvuddelen av den allmänna behandlingen, som består i att förskriva följande läkemedel:

 • Trombolytika ska ordineras under katastrofens första timmar för resorption av blodproppar. Absolut kontraindikation blödar. Följande droger tillhör denna grupp: Fibrinolizin, Stremtokinas, Urokinas.
 • Antikoagulantia inhiberar blodkoagulering. De är uppdelade i läkemedel med direkt åtgärd som hämmar blodpropp (heparin, nandrorarin) och indirekt verkan, som under lång tid minskar koagulering (Warfarin, Acenocumarol).
 • Neuroprotektorer normaliserar metabolism i hjärnan, förhindrar skador på hjärnans neuroner. Dessa inkluderar droger med olika verkningsmekanismer: nootpornye droger - Nootropil, Cerebrolysin; Antioxidanter - Mexidol, Emoxipin, Glycin.
 • Antihypertensiva droger sänker trycket och håller det på rätt nivå (Clofelin, Lazortran).
 • Vasoaktiva medel förbättrar metaboliska processer för att återställa förlorade funktioner och återvända delvis förlorade (Cinnarizine, Actovegin, Metoplant).

Massage och motionsterapi

Massage är ordinerad under träningsbehandlingens förberedande stadium. Det återställer blodcirkulationen och rehabiliterar vävnader där det inte finns något muskelarbete, används för att förhindra bedsores. Börja med 5 minuter och ta upp till 30 minuter i slutet av den andra veckan.

Efter massagen bör du fortsätta till passiv kroppsutbildning: flexion och förlängning av armarna och benen, inte bara till vänster, men också på den högra, lamade sidan. I den tredje veckan, i en sittande position, kan fysisk terapi startas med ögonmuskler, sedan huvudrotation, gripande rörelser, vilket kommer att vara användbart för att återställa fingrarnas rörlighet.

I komplexa övningar, om en person inte är fullständigt förlamad, ingår daglig promenader.

mat

Det är viktigt att organisera mat. Det bör finnas en gräns i konsumtionen av salt och socker. Att utesluta fet mat, mjöl, rökt, syltad. Du bör äta vegetariska soppor, grönsaker och frukter. Det är viktigt att applicera fraktionerad näring, begränsa vätskeintaget till en liter.

Kirurgisk behandling

Ofta beror livslängden på operationens gång. Det är ett borttagande av problemet - hematom. Verksamheten utförs med flera metoder. Vid endoskopisk borttagning skapas ett hål på 2 cm och ett endoskop sätts in i det. Med hjälp blir blod sugs.

Stereotaktisk avlägsnande görs med intracerebralt hematom. En spatel sätts in genom ett tvåcentimeter hål. Med hjälp blir blod sugs.

Under en öppen åtkomstoperation utförs trepanering av skallen, bendelen avlägsnas, vilket leder till en minskning av intrakranialt tryck.

Livet efter en stroke bör organiseras på rätt sätt, allt bör inriktas på att rehabilitera patienten. Återhämtning är en lång process, och för att få ett positivt resultat krävs komplex behandling: medicinering, massage och passiv gymnastik.

Ischemisk stroke på vänstra sidan av hjärnan

Akut cerebrovaskulär olycka (ONMK) är en fara för människolivet, även vid tidig medicinsk vård. Med nederlaget i hjärnans vänstra hemisfär är den kliniska bilden inte särskilt specifik, även om det tydligt visar vilken halva hjärnan har lidit. Men effekterna av ischemisk stroke på vänster sida kan orsaka ganska specifika komplikationer, patientens funktionsnedsättning och en minskning av livskvaliteten i vissa områden. Det är svårt att entydigt svara på frågan om hur många personer som drabbats av en vänstersidig ischemisk typ ONMK live. Mycket beror på lokaliseringen av den patologiska processen, området för vävnadsskada, hastigheten att ge nödhjälp till en person.

Allmänna symtom vid vänstersidig stroke

Ljusstyrkan i den kliniska bilden av en nödsituation beror på lokaliseringen av källan till problemet och området för den patologiska processen. Ibland är tecknen så suddiga att endast hårdmetodforskningsmetoder gör det möjligt att fastställa förekomst av stroke. Det är anmärkningsvärt att med nederlag av vävnaderna på vänstra halvklotet uppträder tecken och negativa följder på kroppens högra sida.

Ischemisk vänstersidig stroke kännetecknas av följande symtom:

 • skarp huvudvärk
 • yrsel, dålig samordning, oriktighetsproblem
 • förvirring eller förlust av medvetande, och med omfattande lesioner, även koma;
 • illamående och kräkningar utan uppenbar anledning
 • muskelkramper eller tremor
 • paresis eller förlamning av kroppens högra sida;
 • ändra känsligheten på kroppens högra sida;
 • problem med tal, oförmåga att uttala formulera fras
 • förändring i kvaliteten på hörsel, syn, lukt. Ibland slutar offeret helt och hållet att reagera på yttre stimuli. I vänstersidig stroke påverkas de sensoriska organen på höger sida, men om lesionerna i hjärnans materia är svåra, är symmetri av symtomet möjligt.

Dessa manifestationer kompletteras med ett brott mot hjärtrytmen, en förändring i frekvensen och typen av andning. Patientens svettning ökar, hans hud ändrar färg till blek eller jordgrå. Med vänsterhårig hjärnskada kan offret bli rastlös och impulsiv. Det finns stor sannolikhet för minnesproblem.

Diagnos av vänstersidig stroke

Enligt den kliniska bilden kan en erfaren hälsoarbetare misstänka en ischemisk stroke på hjärnans vänstra hemisfär. Under alla omständigheter, innan behandlingen påbörjas, är det nödvändigt att fastställa lokaliseringen av lesionen, dess område och se till att detta inte är en hemorragisk attack. Alla dessa punkter påverkar akut-, intensivvårds- och rehabiliteringssystemet.

För att få en korrekt bild av situationen gör du följande:

 • kontakta en neurolog
 • att genomföra laboratorietester av blod (total, biokemi, koagulering) och urin;
 • genomföra en MR-eller CT-skanning av hjärnan. Det första alternativet är att föredra, eftersom det låter dig diagnostisera ett slag i ett tidigt skede av utvecklingen;
 • göra en ultraljud av hjärtat och ett EKG för att bedöma offerets allmänna tillstånd och utesluta utvecklingen av relaterade komplikationer.

Efter intag till intensivvården mäts patienten systematiskt för blodtryck, lindrar andra vitala tecken (puls, andning, temperatur). I vissa fall kan du behöva använda ytterligare metoder för forskning för att bedöma fartygens tillstånd.

Konsekvenser av en vänstersidig stroke

Listan och svårighetsgraden av konsekvenserna av en kranskärlssjukdom av ischemisk typ beror på platsen, egenskaperna hos processen, patientens ålder och hastigheten att ge honom akutvård. En ytterligare effekt är nivån på patientens allmänna tillstånd. Om en person har hjärt- eller kärlsjukdom ökar sannolikheten för dödsfall, utveckling av koma eller funktionshinder dramatiskt.

Vänstersidig ischemisk stroke går sällan utan komplikationer. Vid återuppbyggnad är risken för död 85%.

Förlamning av den högra halvan av kroppen

Mycket ofta hos människor efter en vänstersidig stroke, är den högra sidan av kroppen förlamad. Fenomenet uppstår på grund av ökad muskelton och försämrad ledning av nervimpulser från hjärnan till fibrerna och tillbaka. Också kan tillståndet uppträda som en förlust av känslighet i vissa delar av kroppens högra sida eller över hela området, periodisk eller permanent domningar i benen, ansiktsansymmetri. Ofta är en situation där en persons högra arm eller ben inte fungerar reversibel och graden av återställande av lemfunktioner beror endast på kvaliteten på den rehabilitering som utförs. Arbetet med retur av motorfunktioner kan ta månader och år.

Störning av rumslig uppfattning

Oavsett typ, typ och plats för stroke är det ofta brist på samordning hos offren. Med nederlag på vänstra halvklotet sammanfogas detta också av en otillräcklig bedömning av rymden och uppfattningen av sig själv i omvärlden.

Patienten förlorar förmågan att korrekt identifiera storleken och avståndet på objekten. Hans egna delar av kroppen verkar för honom för långa, korta, stora eller små. Detta försvårar väsentligt anpassningsförfarandet och tillåter inte patienten att klara av de enklaste uppgifterna för självvård.

Överträdelse av beteende

Efter en vänstersidig stroke kan återhämtningen av offret bli komplicerat av utseendet av förändringar i hans beteende. Med nederlag på vänstra halvklotet består sjukdomen i ökad impulsivitet hos en person, hans överdrivna snabbhet. Försök att utföra övningarna i det här fallet slutar ofta misslyckas på grund av ökad aktivitet hos patienten. Han förlorar snabbt intresse i det aktuella fallet, kräver ständigt uppmärksamhet. ONMK kan orsaka psykiska störningar. Konsekvenserna vid en sidosidig lokalisering av källan manifesteras oftast i form av obefogad aggression, kort temperament, skarpa humörsvängningar.

Suddig syn

Förändringar i den visuella uppfattningen efter en vänstersidig hjärnkatastrof påverkar ofta bara det högra ögat, men med omfattande vävnadsskador kan spridas till båda.

En patient har ett symptom eller flera manifestationer på en gång. Detta kan vara bildens våldsamhet, synfältets inskränkning, en allmän minskning av synets kvalitet. Vissa offer koncentrerar sina uppmärksamhet på ett visst objekt för länge, andra kan tvärtom inte fånga det i fokus. Ofta efter en stroke hos människor registreras en stadig ökning av intraokulärt tryck. I post-strokeperioden ökar risken för att utveckla en grå starr, glaukom och andra ögonpatologier som leder till blindhet kraftigt.

Minneskort

Ischemisk vänstersidig stroke kan orsaka fullständig eller partiell förlust av minne.

Manifestationen kan utvecklas i flera scenarier. Vissa människor kommer inte ihåg vad som hände med dem före attacken, upp till grundläggande uppgifter om sig själva och deras släktingar. Andra kan hämta det förflutna med passager som, under inverkan av korrekt rehabilitering, kan monteras i en enda helhet. I vissa fall uppstår luckor spontant - patienten förvirrar datum och namn, glömmer ansikten och information om sina nära och kära. Ibland sträcker sig inte minnesförlust till information från biografi, men till färdigheter. I dessa fall kommer inte offer för stroke att komma ihåg hur man klä sig ordentligt, borsta tänder, borsta sitt hår.

Psykisk försämring

Den vänstra halvan av hjärnan är ansvarig för logiskt tänkande. Hennes nederlag minskar förmågan att exakta vetenskap, förmågan att dra slutsatser och slutsatser. En person med vänstersidig stroke minns datum, nummer, telefonnummer värre. Det är svårt för honom att fungera i hans sinne även med små siffror. Det finns problem med sekvensering av händelser, klassificering av information. Patienter med denna komplikation kan praktiskt taget inte lösa problem och fatta beslut. I avsaknad av korrigerande läkemedelsbehandling minskar hjärnaktiviteten gradvis, vilket leder till demens.

Egenskaper vid behandling av vänstersidiga slag

Profilbehandling för stroke börjar på den plats där personen hade en attack. För det första måste hälsoarbetare stabilisera patientens vitala tecken för transport till sjukhuset. Vid första tillfälle bestämmer diagnosen typen av stroke, lokaliseringen och graden av vävnadsskada, vilket gör att du kan utveckla en behandlingsplan.

Ungefärligt behandlingsschema för hjärnans vänstra sido-ischemi:

 • övervakning av vitala tecken, upprätthållande av organens och systemens funktioner
 • fibrinolytika - deras introduktion under de första tre timmarna minskar risken för pares efter en stroke;
 • antikoagulantia och antiplatelet medel - normalisera blodets sammansättning, förhindra utvecklingen av vaskulär trombos;
 • vasoaktiva medel - förbättra blodflödet, stärka hjärnans blodkärl;
 • antihypertensiva läkemedel - minska blodtrycket till normala nivåer;
 • neuroprotektorer - skydda hjärnceller, öka deras funktionalitet.

Försvagad restaureringsprognos

I 15% av fallen leder ischemisk stroke på vänstra sidan av hjärnan till patientens död. Om offret lyckades överleva den första veckans kritiska period, är risken för dödsfall 7,5%.

Sannolikheten för ett dödligt utfall ökar med skada på orgelns kropp, omfattande vävnadskada eller återutveckling av hjärnkatastrofer. Den andra stroke leder mycket oftare till patientens död, oavsett svårighetsgraden av lesionen. Den tredje attacken kan överleva bara några.

Prognosen för en person med vänster sida ischemisk stroke är som följer:

 • hos en fjärdedel av patienterna observeras episodiska eller mindre permanenta störningar som praktiskt taget inte har någon inverkan på livskvaliteten.
 • i 10% av fallen är det en fullständig återhämtning efter en stroke;
 • cirka 40% av offren behöver särskild vård av släktingar eller släktingar inom några år efter strejken eller resten av livet.
 • 10% av befolkningen behöver livslång vård i en specialiserad institution under överinseende av läkare.

En hemorragisk stroke till vänster har mindre gynnsamma prognosdata. Med sin utveckling har en person ofta koma. Om patienten kommer ut ur det, är förändringarna i hans kropp för signifikant. I de flesta fall leder detta till funktionshinder.

Ischemisk attack av hjärnans vänstra hemisfär är en allvarlig och farlig sjukdom. Återvinning efter en stroke hemma eller under överinseende av specialister är endast möjlig i 35% av fallen. Tidig diagnos och snabb hjälp kan inte förbättra dessa indikatorer. Läkarna uppmanar folk från ung ålder att ta hand om sin hälsa och förebygga akut kränkningar av hjärncirkulationen.

Ischemisk stroke på vänster sida - hur många lever, konsekvenser och behandling

Ischemisk stroke, annars (akut cerebrovaskulär olyckshändelse) - ett patologiskt tillstånd som utvecklas som ett resultat av cirkulationsstörningar i hjärnans kärl.

Brott mot blodflödet kan orsakas av kärlens trombos, atherosklerotisk lesion, spasm. Stroke är en av de farligaste komplikationerna av sjukdomar i hjärt-kärlsystemet.

Låt oss se vad som är ischemisk stroke på vänster sida, vilka symtom och följder av skador på hjärnans hemisfär, hur länge de lever och vad är behandlingen av en vänstersidig attack.

Allmän information

Den vänstra halvklotet styr funktionen av den högra halvan av kroppen, ansvarar för alla typer av känslighet, motorisk aktivitet, syn, hörsel. Cirka 95% av mänskligheten är högerhänt, det vill säga domineras av vänstra hjärnan.

Den rymmer centra med ansvar för tillämpning och uppfattning av olika typer av tal, matematisk verksamhet, logiskt, abstrakt, analytiskt tänkande, bildandet av dynamiska stereotyper, uppfattningen av tid.

symptom

De manifesterande symtomen beror på läsens plats och storlek. De är uppdelade i cerebral, autonom och brännvidd. I cerebral ischemi är cerebrala sjukdomar mindre uttalade än hos hemorragisk stroke, i vissa fall kan de vara frånvarande. Den vanligaste:

 • plötslig uppkomst av svår huvudvärk;
 • yrsel;
 • förlust av medvetande, med omfattande skador - koma av varierande svårighetsgrad;
 • illamående och kräkningar
 • konvulsioner.

Varje form av stroke åtföljs av manifestationen av fokal symptom, och deras kombination och svårighetsgrad bestäms av det drabbade områdets funktionella egenskaper. För en vänstersidig stroke är karakteristiska:

 • Förlamning av den högra sidan av kroppen av varierande svårighetsgrad;
 • kränkning av känsligheten på kroppens högra sida
 • synnedgång, hörsel, lukt, tills fullständig förlust av förmågan att uppfatta motsvarande stimuli. Vid svåra skador kan sjukdomen gripa båda sidor;
 • obalans och balans av rörelser;
 • talproblem.

Misstanke om en attack och första hjälpen

Stroke avser en nödsituation, patologiska förändringar i lesionen utvecklas i minuter. Ju tidigare patienten får vård, desto större är risken för ett lyckligt resultat.

Om din uppmärksamhet attraherades av en person med en konstig gång, ett onaturligt asymmetriskt ansikte, borde du:

 • Att prata med honom. När en vänstersidig stroke är ohörbar, kan en person inte kalla sig en plats, en tid, förstår inte frågan eller kan inte säga ett ord.
 • Be att le eller sticka ut tungan. Asymmetrin i ansiktet kommer att intensifieras, med lesionerna på vänstra halvklotet, är rörelsen av de mimiska musklerna i den högra halvan av ansiktet mycket svårt.
 • Be att höja dina händer. En stroke indikerar en överträdelse av höger rörlighet.

Detektering av ett enda symptom är en tillräcklig grund för ett nödsamtal för en ambulans om en misstänkt stroke. Före ankomsten av läkare är det nödvändigt:

 • Placera offret på sidan, sätta något mjukt under huvudet för att skydda personen vid eventuella kramper.
 • Ge luftflöde;
 • Lossa, lossa, om möjligt - ta bort alla delar av kläder som gör andning svårt;
 • Om det är möjligt att mäta trycket kan det blodtryckssänkande läkemedlet endast ges om offret är medvetet och har läkemedlet som förskrivits av läkaren.
 • Med utvecklingen av anfall - öppna munnen för patienten;
 • Vid andning eller hjärtstopp - fortsätt till återupplivning.

Vi erbjuder dig en video om vad en stroke är och hur man ger första hjälpen i attacken:

terapi

Behandling av ischemisk stroke börjar på plats. Nödåtgärder beror på svårighetsgraden av patientens tillstånd och syftar främst till att stabilisera tillståndet för transport till en specialiserad enhet.

Omedelbart efter sjukhusvård utförs studier för att bestämma patientens allmänna fysiska tillstånd, läget och storleken på lesionen. Grundläggande behandling för ischemiska stroke syftar till att återställa blodcirkulationen i det drabbade området, upprätthålla och återställa kroppens vitala funktioner och förhindra eventuella komplikationer.

Inom några timmar efter starten av en attack administreras ett trombolytiskt läkemedel till patienten för att lösa trombben. Vid utgången av denna period kan trombos elimineras endast genom kirurgi. Patienten är ordinerad läkemedel som förbättrar blodmikrocirkulationen, kärlförstärkande läkemedel för att normalisera blodcirkulationen.

Neurotrofier ordineras för att återställa och normalisera metaboliska processer i hjärnvävnaden.

Som en del av förebyggandet av trombotiska komplikationer är antiplatelet, antikoagulantia och blodflödesförbättrare förskrivna.

Samtidigt utförs behandling av en bakgrundssjukdom och symptomatisk behandling av möjliga komplikationer av vitala organ.

De mest farliga tidiga effekterna av stroke är hjärnödem, koma och återkommande stroke, vilket är den vanligaste dödsorsaken för patienter under akut tid.

Svårighetsgraden av kvarvarande neurologiska lesioner varierar kraftigt, allt från mindre tal och motorisk försämring för att slutföra förlusten av förmåga att röra sig, förmåga att minimera självomsorgen. Efter en stroke observeras psykiska störningar, minnesstörningar, talproblem.

Vi har mycket information i denna artikel om en extremt sällsynt ryggradsslag, dess symptom, diagnos och behandling.

Om återhämtning, prognoser och konsekvenser efter en cerebellar stroke, kommer du att ta reda på det här.

Prognos för livet

Prognosen för stroke i allmänhet är ganska ogynnsam. De möjliga konsekvenserna av varje enskilt fall är extremt svåra att förutsäga, även efter en fullständig undersökning av patienten. Prognosen förvärras för äldre såväl som i närvaro av vissa kroniska sjukdomar.

Enligt statistiken orsakar tidiga komplikationer av ischemisk stroke cirka 25% av patienterna att dö inom en månad efter stroke.

Cirka 60% har fortfarande deaktiverande neurologiska störningar.

Överlevnad under året ligger nära 70%, inom fem år - cirka 50%, cirka 25% av de överlevande patienterna övervinner tioårströskeln. Upprepade stroke inom fem år efter det att den första episoden inträffade hos cirka 30% av patienterna.

Det finns speciellt utvecklade metoder för att bedöma risken för re-strejk.

Återhämtningsperiod

Återhämtningsperioden efter en stroke varar upp till tre år. Patienter tilldelas en diet beroende på tillståndet och förekomsten av bakgrunds sjukdomar, massage kurser, terapeutiska övningar. Spabehandling visas. Patienterna ordineras underhållsbehandling, ofta livslång.

Mer specifika rekommendationer kan ges endast av den behandlande läkaren som har fullständig information om egenskaperna vid sjukdomsförloppet och patientens allmänna tillstånd.

Det finns mycket användbar information om återhämtning efter en sjukdom:

Dessutom Läser Om Fartyg

Produkter som ökar och minskar blodkoagulering

innehåll

Det finns produkter som ökar blodkoaguleringen, liksom sänker den. De kan reglera blodviskositeten och spela en viktig roll vid behandling av sjukdomar, vars orsak eller effekt är ökad eller minskad koagulerbarhet.

Läkemedel för behandling av cerebrala kärl: 8 läkemedel i tabletter och kapslar

I den här artikeln kommer du att lära dig vilka förberedelser för hjärnskärlen som används i klinisk praxis. Indikationer för användning av denna grupp av läkemedel, verkningsmekanismer och administreringsregler.

Mitralventil prolapse (MVP) 1 grad: vad det är, symptom och behandling

Från denna artikel kommer du att lära dig: Vad är prolapse av mitralventilen 1 grad, dess orsaker och symtom. Behandling och prognos av sjukdomen.

Vad är blödning i hjärnan och på grund av vad det händer

Hemorragisk stroke är ett allmänt begrepp som kombinerar alla blödningar i skallen, som påverkar hjärnans vävnad och dess mantel. Orsaken är bromsen av kärlväggen till följd av dess överdrivna uttining.

Granskning av 13 populära droger för hjärtat: deras fördelar och nackdelar

Från den här artikeln kommer du att lära dig: vilken hjärta läkemedelslista används ofta för behandling av hjärtsjukdomar, av vilka skäl de ska användas, vilka biverkningar de tar kan leda till.

Vad heter läkaren som behandlar huvudet?

Vad heter doktorn som behandlar huvudsjukdomar?Vad heter doktorn som behandlar huvudvärk?Vilken läkare ska kontakta när huvudvärk?Vilken läkare behandlar huvudvärk?