Från den här artikeln lär du dig: Vad är ett massivt hjärtinfarkt, hur manifesterar denna hjärtsjukdom. Vad ska göras för snabb diagnos, där det är nödvändigt att behandla patienten, där prognosen för återhämtning och liv beror på.

Med omfattande hjärtinfarkt menas ett vanligt uttryck, inte en medicinsk term. Läkare skriver inte detta i diagnosen och säger inte det i medicinska kretsar. Det används för att förklara för patienter och deras släktingar i de fall där skador på hjärtmuskeln påverkar mycket stora områden.

Med hjärtinfarkt uppträder irreversibel skada (nekros, död) hos en del av hjärtmuskelvävnaden. Orsaken till omfattande hjärtattack är trombos (överlappning av lumen med blodpropp eller fettvävnad) hos ett stort arteriellt kärl som bär blod till hjärtat till vänster eller vänster.

De huvudsakliga typerna av hjärtinfarkt, som är omfattande:

 • transmural (deaktivering av hela tjockleken hos en del av muskelväggen, vilket resulterar i att sammandragningen av denna zon stannar helt);
 • makrofokal (nekros av väggen med bevarande av levern hos små muskelområden) i flera delar av vänstra kammaren (främre, apikala, laterala regionen);
 • cirkulär (skada på mer än 2 grenar eller artärer med samtidig avbrott i hjärtans främre och bakre vägg).

Dessa hjärtattackers särdrag i jämförelse med andra, där skadorna är mindre (ett litet område av muskelsnekros), är att risken för död och farliga konsekvenser både för hälsa och för livet är mycket högre.

Diagnostik och behandling av omfattande hjärtattacker utförs av kardiologer och specialister i akutkardiologi.

Om en patient har stora nekrotiska lesioner i hjärtmuskeln, kan full återhämtning inte uppnås. Därför är ju snabbare diagnosen upprättas och behandlingen påbörjas, desto mindre är nekrosens zon i hjärtat och desto större är chansen att åtminstone delvis återställa hjärtfunktionen.

Hjärtsjukdom i våldsamma hjärtattacker

Mängden skada på hjärtmuskeln beror på följande faktorer:

 1. plats för tromboserad artär (höger, främre och bakre grenar av vänster artär);
 2. graden av minskning av kärlens lumen;
 3. Förekomsten av ytterligare små artärer som delvis återställer blodflödet i huvudkärlarnas nederlag
 4. tidigare sjukdomar i hjärtvävnaden (inflammation, skleros), där näring, metabolism.

Området för den döda muskeln under en hjärtattack bestäms också av periodens varaktighet från att blodflödet upphör och före tillhandahållande av effektiv sjukvård.

symptom

Sjukdomen utvecklas ofta på morgonen, vilket är förknippat med ökad vaskulär ton och en naturlig minskning av deras lumen från 3 till 5 på morgonen. Om det hos friska människor inte påverkar hälsotillståndet, då kan patienterna med sjukdomar i artärerna utlösa utvecklingen av hjärtekatastrofen. Huvudsymptomen är smärta.

Funktioner av smärta med omfattande hjärtinfarkt:

 • mycket hög intensitet;
 • åtföljd av rädsla för döden;
 • kände sig i området bakom brystbenet;
 • ger ofta till scapula (ofta kvar), nedre käke, nacke, axlar;
 • minskar inte efter upprepad administrering (under tungan) av nitroglycerintabletter;
 • varar, kvarstår eller ökar, mer än 15-30 minuter.

Det finns inga speciella första kliniska tecken som kan indikera en utbredd lesion av hjärtmuskeln. Men om smärtssyndromet uttalas, och på grund av dess bakgrund utvecklas en störning av hjärtaktiviteten snabbt, då kan detta indirekt indikera förlängningen av lesionen.

Sena symtom (dessa tillstånd uppstår när diagnosen inte är aktuell):

 1. utveckling av akut hjärtsvikt
 2. akut aneurysm (förlust av muskelmassans elasticitet, dess utsprång av väggen, omöjligheten av sammandragning);
 3. hjärtsprickning.

Förutom smärta har patienter symptom:

 • sänka blodtrycket;
 • svettas med utseendet av kall, klibbig svett;
 • hudens hud
 • allvarlig generell svaghet

Atypiska varianter av omfattande hjärtinfarkt

Cirka 20% av patienterna har inte en typisk bild av sjukdomen, men tecken verkar som efterliknar skadan på andra organ. Också i denna grupp ingår oligosymptomatisk variant, där huvudklagomålen (smärta och andfåddhet) inte är särskilt uttalade. Dessa manifestationer tvingar ibland patienten att vidta felaktiga åtgärder (onödig medicinering, fördröjning med råd från en läkare) och kräver även tillräcklig kompetens hos medicinsk personal för att hantera en specifik situation.

En oligosymptomatisk inbrott kan uppträda med markerade lesioner i kärlväggen eller nervänden (angiopatier och neuropatier). Detta är mest karakteristiskt för svåra former av diabetes.

Omfattande hjärtinfarkt, till skillnad från det lilla brännpunktet (små områden av muskelnekros), uppenbarar inte sig som en smärtfri form, vilket kännetecknas av frånvaron av obehagliga känslor i bröstet.

Komplikationer och konsekvenser

Komplikationer av omfattande hjärtinfarkt är något annorlunda i början (från de första timmarna till tio dagar) och sena perioder (från 2-3 veckors sjukdom).

Konsekvenserna av omfattande hjärtinfarkt, särskilt i de tidiga timmarna av sjukdomen, medför ett större hot mot patientens liv. De är förknippade med hjärtans oförmåga att pumpa blod, närma de inre organen och upprätthålla blodtrycket.

 • Otillräcklig anestesi (morfin till 3 mg intravenöst), som är förknippad med kännetecknen av känslighet eller kontraindikationer mot droger leder till expansionen av skadans zon och utvecklingen av smärtstötar.
 • Utsprånget av hjärtans väggar (aneurysm) indikerar inte bara om det är omöjligt att fånga en betydande del av myokardiet, men också hotet att fylla hjärtblodsäcken i blodet. Detta händer när aneurysm spricker och är fylld med sitt stopp.
 • Rytmförstörningar kan också vara katastrofala för kroppen som helhet.
 • Utvecklingen av trombotiska komplikationer strider mot organens näring och kan leda till utveckling av stroke.
 • Komplikationer vid ärrbildning av den skadade vävnaden (från 4 veckor till sex månader, började han sjukdomen) är inte så förknippade med risken för död, men de förvärrar patientens tillstånd och livskvalitet. De är vanligtvis förknippade med kroniska störningar i hjärtat, har specifika symtom på hjärtsvikt: andfåddhet, svullnad i benen, cyanos i huden.

Utan permanent behandling kan dessa effekter utvecklas på en ganska kort tid.

diagnostik

I de tidiga timmarna av sjukdomen är det omöjligt att diagnostisera ett utbrett hjärtinfarkt, som endast grundar sig på symptomen. Sannolikheten för gemensamma områden av nekros med utvecklingen av återkommande infarkt, tidigare överträdelser av patensen hos de stora hjärtartärerna (ateroskleros), hjärtsjukdomar med försämring av näringsprocesserna för näring och metabolism (IHD, angina) ökar.

 • Diagnosen av omfattande hjärtinfarkt bekräftas av resultaten av elektrokardiografiska studier (EKG), som visar lokaliseringsprocessen (framväggen, baksidan, omkretsskadorna).
 • Mängden nekros kan också bestämmas genom scintigrafi (genom att undersöka hjärtat med radioaktiva ämnen). Närvaron av ett dött område som väger mer än 3 g indikerar förekomsten av omfattande skador.
 • Laboratoriemetoder används vid diagnos av alla typer av hjärtattacker. Det finns ingen signifikant skillnad i halterna av förhöjda enzymer (troponiner), blodindikatorer (leukocyter och neutrofiler) som kroppens svar på skador på hjärtmuskeln.
 • Ultraljudsundersökningar av hjärtat kan avslöja en sticka ventrikulär vägg, dess utarmning, nedsatt funktion av hjärtmuskeln. På detta sätt diagnostiseras följderna av sjukdomen.
Diagnostiska metoder för omfattande hjärtinfarkt

De viktigaste terapeutiska åtgärderna

Om patienten injiceras under de första 6 timmarna med droger som helt kan lösa trombosen och återställa patronen hos det drabbade kärlet, är återhämtningen trolig. Frågan om sådan (trombolytisk) terapi bestäms av läkare på grundval av patientens tillstånd, sannolikheten för att detta behandlas säkert.

Hemma, med ökad smärta och andra symptom på omfattande hjärtinfarkt som beskrivs, är det nödvändigt att ta ett nitroglycerinpiller under tungan (du behöver kontrollera blodtrycket) och ringa en ambulans. Upprepade tricks kan utföras på 2-3 minuter.

Omfattande hjärtinfarkt behandlas vid stationära kardiologiska förhållanden, vid behov - i intensivvården.

Efter stabilisering av tillståndet utförs urladdning från sjukhuset rehabilitering i lokala sanatorier. Huvudmål: maximal återhämtning av hjärtets kontraktile funktion.

utsikterna

Prognosen beror på behandlingstiden. Dödligheten från denna sjukdom når 30%, mer än hälften - på scenen före sjukhusvistelse. Upp till 20% av patienterna dör inom det första året efter utvecklingen av en hjärtkatastrof. Den främsta orsaken är hjärtsvikt.

Konsekvenserna av en massiv hjärtattack och chanserna att överleva

Omfattande hjärtinfarkt är den farligaste typen av hjärtinfarkt. Det utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa och liv.

Många människor är inte medvetna om att patologiska processer utvecklas i sina kroppar. Sjukdomar i kardiovaskulärsystemet under lång tid kan förekomma dolda. Det kritiska tillståndet uppstår oväntat och utan uppenbar anledning. Om det inte finns någon omedelbar medicinsk hjälp till offeret, kan han dö.

Vad är ett omfattande myokardinfarkt

Myokardinfarkt hänvisar till det patologiska tillståndet i hjärtmuskeln, i vilket några av dess vävnader dör. En omfattande hjärtinfarkt åtföljs av hjärtskador i hjärtat.

Nekros (nekros) förekommer ofta i vänster ventrikel, i dess främre vägg. Denna del av kroppen har en stor funktionell belastning. Det är härifrån att blodet pressas under stort tryck in i aortan. Hos vissa patienter sträcker sig den patologiska processen till högerkammaren och hos 30% av patienterna påverkas atrierna.

Med omfattande infarkt påverkas alla lager i hjärtmuskeln (epikardium, myokard och endokardium). Området med död vävnad kan vara upp till 8 cm bred.
Nekros av myokardceller är en följd av kritiska näringsbrister och syre. Delvis eller fullständig brist på näring beror på en allvarlig kränkning av det koronära blodflödet.

Ofta försämras blodtillförseln till hjärtets vävnader gradvis. På koronarkärlens väggar förekommer deponeringar av gelatinösa massor. Deras utseende bidrar till höga blodnivåer av kolesterol med låg densitet. Med tiden växer bindevävnaden till insättningar, som bildar aterosklerotiska plack.

När plackans storlek ökar blir kärlets lumen mer och mer smal. I detta tillstånd av kardiovaskulärsystemet kan eventuellt yttre inflytande (fysisk ansträngning, stress, rökning eller ett vasshopp i blodtrycket) leda till att en del av placket lossnar och skadas på kärlväggarna. Skadad kärlvävnad återställs med bildandet av blodpropp. Senare ökar blodpropparna i storlek och fyller kärlens lumen. Ibland kan de nå 1 cm i längd, helt blockera den drabbade artären och stoppa blodtillförseln.
Bildandet av en blodpropp åtföljs av frisättningen av speciella ämnen som framkallar en spasm av blodkärl. Spasmer kan förekomma i en liten del av artären eller täcka den helt. Under en spasm kan en fullständig överlappning av blodflödet inträffa, vilket leder till oundviklig död hos hjärtvävnaden. 15 minuter efter cirkulationsstopp börjar hjärtmusklerna att dö. Och efter 6-8 timmar utvecklas en omfattande hjärtinfarkt.

Nekrotisk hjärtvävnad ersätts av bindväv. På platsen för lesionen bildades postinfarktärr.

Faktorer som framkallar hjärtinfarkt

Det finns olika orsaker till utvecklingen av det patologiska tillståndet:

 1. Diabetes mellitus. Bildandet och ökningen av aterosklerotiska plack inträffar mer intensivt hos personer som lider av diabetes. Denna sjukdom kännetecknas av bräckligheten hos blodkärl och metaboliska störningar. Aterosklerotiska plack och blodproppar förekommer oftare på sårbara kärlväggar.
 2. Hypertensiv hjärtsjukdom. Högt blodtryck orsakar förtjockning av blodkärlens väggar. De blir täta och förlorar elasticitet. Under träning kan förändrade kärl inte ge upphov till ökad syreförbrukning i hjärtat.
 3. Ärftlighet. Förmåga att utveckla hypertoni, ateroskleros och trombos kan vara ärftlig.
 4. Paul. Hos män uppträder hjärtinfarkt 4 gånger oftare än hos kvinnor.
 5. Ålder. Ungdomar är mindre benägna att utveckla ateroskleros och omfattande hjärtinfarkt.
 6. Tobaksrökning. Efter inandning av tobaksrök förekommer en kraftig minskning av blodkärlen.
 7. Brist på rörelse. Hos människor med stillasittande livslängd förlorar blodkärlens väggar sin elasticitet.
 8. Fetma. Överdriven vikt skapar extra stress på hjärt-kärlsystemet
 9. Alkoholmissbruk. Alkohol orsakar onormal leverfunktion, som är ansvarig för nedbrytningen av fetter. Som ett resultat ackumuleras fett i blodet och deponeras på blodkärlens väggar.
 10. Njurar. Vid njursvikt störs fosfor och kalciummetabolism. Som ett resultat av detta deponeras kalcium på blodkärlens väggar och trombos utvecklas. Många av njursjukdomarna upplevde en massiv hjärtinfarkt.
 11. Stress. En stark psyko-emotionell chock eller ofta förekommande stressiga situationer kan orsaka en kritisk minskning av kärlens lumen.
 12. Hyperlipidemi. En onormalt förhöjd nivå av lipider och lipoproteiner i blodet är en provocerande faktor för utvecklingen av omfattande hjärtinfarkt.
 13. Överdriven motion. Hög myokardisk syreförbrukning, otillräcklig elasticitet hos blodkärl och deras spasmer kan leda till utveckling av hjärtinfarkt under intensiv träning.
 14. Skada eller operation. Patologisk minskning av lumen i kranskärlskärlen kan uppstå som ett resultat av skada eller operation.

Symtom på omfattande hjärtinfarkt

Människor som hade chans att ta reda på vad ett massivt hjärtinfarkt var, upplevde svåra tryck och brännande smärtor i bröstet. Smärta kan också förekomma i vänster hand, i nacke och axelblad på vänster sida. Vissa har noterat atypiska smärtor i bröstkorg eller höger arm.

Under en hjärtinfarkt observeras en kraftig minskning av blodtrycket och störningen av hjärtslagsrytmen. Pulsen blir ojämn eller snabb. Patienten "kastar" i en kall svett. Han andas intermittent, känner sig svag och yr. Den drabbade människans hud blir blek eller blåaktig. Han kan ha illamående, kräkningar eller skarp smärta i magen. Patienten kan förlora medvetandet.

Under den akuta perioden efter en hjärtinfarkt (4-8 dagar) bildas en nekrosställe. Under denna period blir smärtan mindre uttalad, blodtrycket stiger. Patienten plågas av tecken på hjärtsvikt - andnöd och störd rytm i hjärtslaget.

Från den andra veckan efter attacken börjar processen med ärrbildning. Vid slutet av månaden, blodtryck och hjärtfrekvens normalisera, försvinner smärtan.

I efterinfarktperioden anpassar det bildade ärret hjärtmuskeln till nya förhållanden och utvecklar kompensationsmekanismer. Detta hjälper de överlevande att överleva en enorm hjärtattack.

Patienten kan ibland få andfåddhet och hjärtrytmstörningar. Postinfarktperioden varar upp till sex månader.

I efterinfarktperioden kan komplikationer av sjukdomen uppträda.

Konsekvenser av omfattande hjärtinfarkt

När en massiv hjärtattack inträffade, beror konsekvenserna, chanserna att överleva allt på patienten och hans släktingar. Ju tidigare sjukvården ges till offret, desto mindre sannolikt kommer utvecklingen av komplikationer.

Hjärtinfarkt kan orsaka hjärtsvikt och dödsfall. Ofta orsakar det en chock och lungödem.

Dödsfallet i ventrikelens vävnad kan förorsaka brist på väggarna. Under en attack, i vissa fall störs mitralventilens funktion (regurgitation). Förändringar i konduktiviteten hos hjärtimpulser orsakar utseendet av olika typer av arytmier. En komplikation av omfattande hjärtinfarkt kan vara förlamning av lemmarna.

Organstörningar är resultatet av läkemedelsbehandling som ges till offeret under återupplivning. På grund av användningen av narkotiska analgetika kan andningsfunktionen uppstå. Efter introduktionen av streptokinas utvecklas ofta arteriell hypotension. Patienten kan uppleva autoimmuna komplikationer.

Rehabilitering efter en massiv hjärtattack

Efter en massiv hjärtattack måste du radikalt ändra ditt liv och eliminera eller minimera provocerande faktorer. Om en hjärtinfarkt återkommer, kommer chansen att överleva vara försumbar.

Avslag på dåliga vanor

Patienten måste sluta röka och alkohol. Du bör helt ändra din dagliga kost och eliminera potentiellt farliga produkter från den. Dessa inkluderar fett kött, korv, korv, pickles, rökt kött, kryddor, starkt te och kaffe.

Personer som lider av överdriven vikt rekommenderas att minska kaloriintaget av måltider. De måste överge godis och mjölprodukter, föredrar grönsaker och frukter. Från normaliseringen av vikt beror på deras liv.

Överdriven fysisk ansträngning och stressiga situationer bör undvikas. Om de är relaterade till arbete är det värt att tänka på att ändra typ av aktivitet och välja ett mer avslappnat yrke.

Det är viktigt att regelbundet besöka friluftslivet och ventilera rummet. Patienten kommer att ordineras en kurs av fysisk terapi för återhämtning efter en långsängstöd. Det är nödvändigt att strikt följa rekommendationerna från den behandlande läkaren.

Drogterapi under perioden efter infarkt syftar till att normalisera blodtrycket, återupprätta hjärtslagets rytm, eliminera kardiovaskulär insufficiens och behandla samtidiga sjukdomar.

Det är önskvärt att rehabilitering efter en hjärtattack utfördes i ett sanatorium och utvägsförhållanden under överinseende av läkare.

Vad är prognosen efter en massiv hjärtinfarkt?

Hur många människor lever efter en massiv hjärtinfarkt, och om ett återkommande anfall inträffar, kan ingen läkare berätta. En persons hälsa beror på hans önskan att ändra sina vanor för alltid. Efter en omfattande hjärtinfarkt kan hjärtat inte längre utföra sina funktioner som tidigare. Som ett resultat av attacken inträffade irreversibla förändringar i hjärtmuskeln. Därför kommer det inte att fungera för att leda samma sätt att leva som före attacken. De patienter som försummar rekommendationerna från den behandlande läkaren och inte ger upp dåliga vanor överlever sällan med upprepade hjärtinfarkt.

Avslag från dåliga vanor, förändring av kost, rehabilitering i bekväma förhållanden och god omsorg minimerar risken för återkommande. Regelbunden övervakning av din läkare gör det möjligt att upptäcka farliga symptom i tid för att förhindra utveckling av patologiska processer. Med respekt för deras hälsa är det ganska möjligt att leva i en stor ålder utan att förlora livskvaliteten.

Vad är en omfattande hjärtattack och dess konsekvenser?

Många människor i olika åldrar och kön lider av kardiovaskulära sjukdomar. Ofta fortsätter de i det latenta (dolda) scenen. Till exempel kan patienter i många år inte ens misstänka utvecklingen av hjärtets ischemi mot bakgrund av vilket hjärtinfarkt kan förekomma. Vad är en sådan patologi, varför uppstår det, vem är i riskzonen? Vilka symptom tyder på hjärtinfarkt? Tänk på svaren på dessa frågor i artikeln.

Patologibeskrivning

En hjärtinfarkt är ett patologiskt tillstånd där döende (nekros) av vävnaden i hjärtmuskeln uppträder. Det uppstår på grund av exacerbation av ischemisk sjukdom. Efter hjärtinfarkt kan hjärtat inte längre fungera som tidigare. Skadade celler ersätts av bindväv (ärrbildning), som inte är elastisk, vilket förhindrar att hjärtmuskeln kontraheras normalt.

Oftast observeras den nekrotiska processen i vänster ventrikel, eftersom denna del av hjärtat har ökad belastning. Men rätt ventrikel och auriklar kan också påverkas.

Hur utvecklas en omfattande hjärtinfarkt? Denna anomali täcker alla lager i hjärtat. Samtidigt når det döda området ganska stora storlekar (upp till 10 cm). Utvecklingen av patologi är förknippad med försämrad blodtillförsel till hjärtat. Varför händer detta? För att AMI ska kunna inträffa, måste blockering av kransartärerna uppträda med kolesterolplack eller blodpropp (blodpropp). Som ett resultat har en person ett anfall. Det har flera steg:

 • Stegskador. Förekommer på grund av akuta cirkulationssjukdomar. Inom några dagar efter attacken börjar nekros.
 • Akut stadium. Tar ca 2 veckor. Samtidigt dör några av cellerna, men vissa återställs.
 • Subakutfas. Varar några veckor. På detta stadium bestäms gränserna och naturen för hjärtskador.
 • Ärrbildning. Det här är sista etappen, som kan vara flera månader eller till och med år. Samtidigt är de skadade vävnaderna ärriga och hjärtat börjar arbeta i ett nytt läge (anpassning). I vissa fall kan ärret försvinna i sig.

Om patienten inte hjälper till med hjärtattack kan allt vara dödligt, vilket händer i 15% av fallen. Denna patologi är den främsta orsaken till för tidig död.

Vilka är anledningarna till det?

Hjärtinfarkt sker i de flesta fall mot bakgrund av hjärt-kärlsjukdom. De främsta orsakerna till denna sjukdom är ateroskleros, liksom tromboembolism. Ateroskleros är fullständig eller partiell blockering av stora kärl med feta plack.

När nivån av skadligt kolesterol stiger i människokroppen börjar det att deponeras på kärlväggarna. Med ackumuleringen minskar lumen hos artärer, liksom deras blockering. I tromboembolism blockerar blodkärlen med blodproppar. Men resultatet är detsamma: blod kan inte komma till hjärtat och hjärtmuskulaturhypoxi uppstår.

Det finns flera faktorer som bidrar till förekomsten av AMI. Bland dem är:

 1. Medfödda anomalier hos stora kärl.
 2. Förekomsten av en malign neoplasma i hjärtat. Tumören kan delvis eller fullständigt stänga kransens lumen.
 3. Inflammation i koronarkärlen.
 4. Bildandet av ett hematom i hjärtans område.
 5. Extrakardiella tumörer som kan metastasera till kransartärerna.
 6. Mekanisk skada, elektrisk skada.
 7. Postoperativt tillstånd. Ofta efter operationen finns det ärr i hjärtat, och blodproppar bildas i kärlen, med negativa konsekvenser.

Vissa människor är benägna att utveckla en hjärtinfarkt. I riskzonen är patienter som lider av sådana sjukdomstillstånd:

 • diabetes mellitus;
 • hypertoni;
 • hyperlipidemi;
 • njurproblem
 • alkohol och nikotinberoende
 • fetma och övervikt
 • påkänning;
 • fysisk eller emotionell överbelastning.

Patologins utseende bidrar också till en stillasittande livsstil. Det diagnostiseras oftast hos vuxna patienter, särskilt hos män äldre än 40 år. Kvinnor före klimakteriet skyddas av speciella hormoner - östrogen.

Klassificering och symptom

Klassificeringen av hjärtinfarkt sker enligt flera kriterier. Till exempel på lokaliseringen av nekrosens fokus, lesionsanatomin, kursen och utvecklingsstadiet. Definitionen av patologi beror på lesionsvolymen. Samtidigt delas stora fokal- och småfokala infarkter.

macrofocal

Det är en hjärtattack när det uppstår omfattande skador på hjärtcellerna, vilket leder till nekros och ersättning med bindväv. Med denna patologi finns det en fullständig överlappning av de stora kransartärerna. Det har följande symtom:

 • allvarlig intensiv smärta i hjärtat, sträcker sig till vänster sida av kroppen (arm, nacke, bröst) eller ansikte (öra, underkäke), som inte kan avlägsnas med nitroglycerin;
 • muskelsvaghet
 • ökat blodtryck;
 • yrsel och tinnitus
 • arytmi, känna ditt hjärtslag
 • andningssvårigheter;
 • blek av huden, dess cyanos;
 • överdriven svettning
 • anfall av illamående, ibland kräkningar.

Ofta, på bakgrund av en attack, känner en person rädsla, panik. Ibland finns det atypiska tecken - magont, hosta, svullnad i ansikte och extremiteter, hallucinationer och konvulsioner. I vissa fall förekommer en utplånad asymptomatisk form.

Små brännvårdsinfarkt

Denna patologi har vissa funktioner som skiljer den från en storhjälp av hjärtat. Bland dem är:

 • ofullständig överlappning av kärlväggen;
 • små mängder blod som kommer in i hjärtat;
 • små kranskärlspärr täppt.
Bildandet av liten fokuserad IT

Med en sådan skada kommer fokusen på nekros att vara betydligt mindre. Symtom på hjärtattack är typiska för detta tillstånd, men de kan inte vara så uttalade. Till exempel sänks smärta till en känsla av obehag i båren, en person har generell svaghet, slöhet, ångest och ibland finns det illamående och kräkningar.

Terapeutiska metoder

Om du har några farliga symptom, ska du omedelbart ringa till en läkare. Före ankomsten måste patienten ges första hjälpen:

 1. Tillför frisk luft. För att göra detta, öppna fönstren i rummet eller ta ut en person på gatan. Klämma kläder eller andra föremål (halsduk, slips) måste tas bort.
 2. Att plantera patienten eller att lägga honom, med något böjda ben.
 3. För att lindra smärta kan du ge Nitroglycerin och Aspirin.
 4. Försäkra personen.
Första hjälpen för anfall

Behandling på sjukhuset innebär att smärta och återställande av det drabbade kärlets patenter är borttagna. Smärtan måste snabbt stoppas, eftersom nekrosområdet växer (sympatiskt nervsystems reaktion). Om nitroglycerin inte hjälper, administreras narkotiska analgetika (morfin eller metoklopramid) till patienten.

Återvinning av vaskulär patency kan uppnås på två sätt:

 1. Medical. Om en blodpropp finns i kärlet kan den förstöras med hjälp av speciella preparat. När trombolytisk terapi med användning av sådana läkemedel: Alteplaza, Streptokinas, Urokinas, Heparin.
 2. Surgical. Samtidigt använder man coronary shunting eller angioplastik. Sådana förfaranden utförs på ett sjukhus under generell anestesi.

Det är också viktigt att uppnå en snabb terapeutisk effekt under de första minuterna för att eliminera känslan av panik och rädsla hos en patient. För detta ändamål ges han lugnande medel (Diazepam, Relanium).

rehabilitering

Efter att ha lidit en massiv hjärtattack behöver patienten rehabilitering (återhämtning). Samtidigt rekommendera:

 • Utför särskilda terapeutiska övningar för att återställa hjärtaktiviteten. Sådana övningar bör utföras under överinseende av en specialist för att undvika överbelastning och andra konsekvenser.
 • Ändra kost. Dieten syftar till att mätta kroppen med viktiga vitaminer och spårämnen, vilket begränsar konsumtionen av salt, socker och animaliska fetter. I kosten bör råda vegetabilisk mat och mejeriprodukter. Alkohol, söta kolsyrade drycker, kaffe bör uteslutas.
 • Övervaka tryck, hjärtfrekvens, kolesterolnivåer. Samtidigt använde droger. Till exempel, lipidsänkning (Simvastatin), anti-antigreganter (aspirin, ticlopidin), beta-blockerare (metoprolol och dess analoger).
 • Ge upp dåliga vanor.
 • Komplett psykologisk rehabilitering. Detta är nödvändigt för att inte provocera neuros efter en hjärtattack, för att bli av med rädslan för återkommande.

Dessutom rekommenderar läkare ofta att en patient tar en semester, vilar, går till behandling till ett specialiserat sanatorium. Där har han en rad tjänster som syftar till att förbättra hjärtarbete och generellt välbefinnande.

prognoser

En omfattande hjärtinfarkt har alltid negativa konsekvenser. Oftast har patienten en oregelbunden hjärtrytm (takykardi, bradykardi, arytmi), förmaksflimmer, tromboembolism, aneurysm.

Även om patienten ges ordentlig vård kan han få komplikationer som leder till irreversibla konsekvenser. Bland dem är:

 • brist på hjärtmuskeln (slutar alltid i döden);
 • kardiogen chock;
 • lungödem.
Komplikationer av sjukdomen

Med sådana konsekvenser är risken för överlevnad minimal. Prognoser efter hjärtattack beror på många faktorer:

 • grad av myokardiell skada
 • patientens ålder
 • Förekomst av tecken på hjärtsvikt
 • blodtrycksproblem.

Omfattande hjärtinfarkt uppträder på bakgrund av hjärt-kärlsjukdom som påverkas av provokationsfaktorer. Det leder till nekros av hjärtcellerna, vilket påverkar dess aktivitet negativt.

Behandlingen syftar till att lindra smärta och återställa arteriell patency. Förväntad livslängd med denna patologi varierar från flera månader till flera år. Om patienten följer rekommendationerna från läkaren, leder en korrekt livsstil, tar nödvändiga mediciner, det ökar varaktigheten och förbättrar livskvaliteten.

Vad är en omfattande hjärtinfarkt och vad är dess konsekvenser?

Ett omfattande myokardinfarkt är en trombos av koronarkärlen, vilket medför att 40% av offren dör i prehospitalfasen. Under en katastrof dör de flesta hjärtmusklerna. Som ett resultat kan patienten snabbt falla i ett farligt tillstånd av kardiogen chock.

Livet hos en person med hjärtinfarkt beror på hur snabbt patienten kommer att vara i läkarnas händer. När läkemedelsterapi är maktlös, gör hjärtkirurger akutoperation på kärlen.

Vad är hjärtinfarkt

I liten brännokemi, lider ett litet område av hjärtmuskeln. I det här fallet står patienten inte inför allvarliga konsekvenser. Efter rehabilitering återgår personen till normal livscykel. Vissa människor drabbas även av en sjukdom på fötterna.

En omfattande hjärtinfarkt är döden hos ett stort område av hjärtmuskeln på grund av igensättning av kransartärerna med en trombus. Beroende på syre och näring förlorar myokardiet förmågan att reducera fullständigt. Som ett resultat sjunker blodtrycket kraftigt. Personen faller i ett tillstånd av kardiogen chock, livshotande.

Lokalisering av myokardiums lesion utmärks:

 • den främre väggen i vänster ventrikel;
 • bakväggen;
 • septum mellan ventriklarna.

Vid transmuralt infarkt påverkas alla 3 lager av myokardiet. Bredden på spridningen av nekros når ibland 8 cm.

Enligt statistiken förekommer en omfattande hjärtinfarkt hos män 4 gånger oftare. Hos kvinnor i denna ålder tjänar hormonet östrogen som skydd mot ischemi. Men efter 60 år jämförs incidensen.

Orsaker till hjärtinfarkt

Grunderna för förekomsten av akut ischemi är ateroskleros hos kransartärerna. Plåtarna klämmer ordentligt i koronärkärlen. De ökar i storlek, de begränsar blodkärlens lumen, där blodflödet saktar ner. Detta får de röda blodkropparna att hålla ihop. Som ett resultat bildas blodproppar.

I ett sådant kritiskt tillstånd av kärlen, psyko-emotionell upphetsning, ett hopp i tryck, överspädning och drickande alkohol kan orsaka avlägsnande av en plack med skada på hjärtans inre vägg. "Reparation" inträffar när en blodpropp bildas. Samtidigt bildas blodproppar och producerar ämnen som orsakar vasospasm.

Blodproppar kan sprida sig längs kärlen och nå 1 cm. Sämre när de byggs upp över artärerna. När ett kärl har en spasm kan blodbanan sluta helt. Detta är när akut ischemi hos hjärtmuskeln uppträder.

Det här är intressant! En kvart i timmen efter att blodflödet avbröts dör den motsvarande zonen i hjärtmuskeln, en bild av hjärtinfarkt utvecklas. Bindvävnad utvecklas vid nekrosstationen, och en vecka senare börjar en post-infarktärrbildning.

Riskfaktorer

Faktorer som bidrar till förekomsten av myokardiell ischemi påverkar utvecklingen av en vaskulär katastrof. Layering på aterosklerosförändrade kransartärer, vilket leder till omfattande hjärtinfarkt. Orsaker till hjärtklemmens ischemi:

 • Arteriell hypertoni leder till förtjockning av kärlväggarna. Samtidigt blir arterier oelastiska, förlorar sin adaptiva förmåga att expandera och kontrakta vid rätt stunder.
 • Abdominal fetma är en direkt väg till hypertoni och bildandet av aterosklerotiska plack. Dessutom skapar övervikt en extra börda på hjärtat.
 • Fysiskt inaktiv livsstil bidrar till förtjockningen av blodet;
 • Sockerbrittlighet är karakteristisk för sockersjuka. Sårbara väggar är mer benägna att genomgå ateroskleros.
 • Långvarig psyko-emotionell stress åtföljs av spasmer i kransartärerna. I kombination med ateroskleros ökar myokardiell ischemi.
 • Rökning, som förstör blodkärl från insidan, orsakar en spasm av blodkärl.
 • Störningar av lipider - höga nivåer av "skadligt" kolesterol utgör grunden för utvecklingen av hjärtinfarkt.
 • Obalanserad kost, matvanor som innehåller mättade fetter.
 • Atrial fibrillation åtföljs av bildandet av blodpropp i hjärtkaviteten.
 • Alkoholmissbruk förstör blodkärlen, provar utvecklingen av högt blodtryck, stör leveren, ansvarig för bearbetning av fetter. Överflödiga lipider deponeras på inre väggar av artärer och vener.
 • Vid njursjukdom på grund av nedsatt mineralmetabolism av fosfor och kalcium, deponeras den senare på artärernas inre väggar. Det gör dem svåra. Förändrade kärl bildar enkelt blodproppar.

Myokardinfarkt orsakas av fysisk överbelastning. Under tillstånd av ökad myokardiell syreförbrukning kan artärerna inte ge blodflöde. Det finns en kraftig brist på syre och näringsämnen, vilket leder till akut ischemi. Denna situation kan uppstå i tävlingar eller träning för idrottare.

Tecken på

Infarkt uppträder plötsligt, övertar en person på jobbet, på en allmän plats eller hemma vid bordet. Den kliniska bilden kan variera, men de första tecknen förblir konstanta:

 • intensiv pressande smärta bakom brystbenet, utstrålande till vänster axel, arm, öra eller scapula;
 • överdriven svettning
 • domningar i vänster hand;
 • hudens hud
 • medvetslös känsla av rädsla;
 • sänkningstryck;
 • takykardi;
 • arytmi;
 • svaghet;
 • i händelse av skador på myokardiums bakvägg är symtomen buksmärta, kräkningar utan lättnad;
 • läkare känner också till den smärtfria formen av akut hjärtinfarkt, vilket också kräver akuta åtgärder. En hjärtinfarkt kan hända igen efter några minuter eller timmar.

Vid hjärtinfarkt, blir pulsen snabb, blir oregelbunden. En person dränker kallt svett, andas intermittent. Bilden kompletteras av yrsel, plötslig svaghet i hela kroppen. På angreppens panikfara, ser han förvirrad ut, inte förstår vad som händer med honom.

Vad ska man göra före läkarens ankomst

En person med akut hjärtinfarkt kan dö om behandling inte ges i tid. För smärta i hjärtat är det först och främst nödvändigt att ringa till akutkardiologiska laget. Ju tidigare professionella terapeutiska åtgärder ges, desto större är risken för överlevnad.

Varhelst en person har en hjärtinfarkt, kan människorna ge grundläggande nödvändigt hjälpmedel:

Varning! Patienten kan inte gå.

 1. Offret ska läggas på ryggen med ett upphöjt bröst för att minska belastningen på hjärtat. För att göra detta ska du lägga in en veckad klädsel eller en filt under överkroppen. Men om artärtrycket är lågt och pulsen inte är palpabel, ska huvudet vara lägre än kroppen. Detta kommer att bevara det cerebrala blodflödet. I svår andnöd för att underlätta arbetet i patientens hjärta sitter med benen nere.
 2. Vid hjärtinfarkt är det nödvändigt att ge fri andning, för det är nödvändigt att knäppa kragen i de pinsamma kläderna, ta bort slipsen, öppna luftluften för frisk luft.
 3. Ge under tungan Nitroglycerin.

Varning! Det kan inte användas med lågtryck, lågpuls, blek hud, för att inte förvärra patientens tillstånd.

 1. Nitroglycerin med hjärtinfarkt eliminerar inte smärtan omedelbart, till skillnad från angina angrepp. Därför kan det andra pillret appliceras inte tidigare än i 15 minuter.
 2. Ge halv aspirin. För att påskynda läkemedlets effekter måste tuggas.
 3. Om en patient med en omedveten hjärtinfarkt och hjärtslaget stoppat, fortsätt genast till återupplivning. En person utför en indirekt hjärtmassage med en frekvens på 80-1100 kompressioner per minut på den nedre delen av båren. Om det finns två assistenter, ta för varje 15 bröstpressar 2 andetag.

Dessa åtgärder hjälper till att rädda en person före doktorns ankomst.

Förresten! Indirekt hjärtmassage, under upprätthållande av hemodynamik, gör defibrillering effektivare vid ankomst av en kardiolog.

Ofta manifesteras en katastrof i hjärtat av smärta och en brännande känsla i magen - den så kallade bukformen av hjärtinfarkt. Omgivande samtidigt ger gastrointestinala medel. Om, efter att ha tagit Renny, Maalox och andra antacida, försvinner inte branden i magen, en ambulans ska kallas.

Kardiovaskulär infarkt

Kardiologer skiljer flera steg av akut ischemi:

 • Den mest akuta fasen varar upp till 2 timmar.
 • Det akuta scenen varar i 4-8 dagar, när en zon av nekros bildas i hjärtmuskeln. Under denna period minskar smärtan i hjärtat, blodtrycket börjar stiga till normala nivåer. Patienten är orolig för andnöd, hjärtklappning eller avbrott.
 • Subakutstadiet från och med den andra veckan. I stället för den döda vävnaden bildar ett ärr gradvis. Ledningsförmågan återställs i hjärtmuskeln. Vid slutet av månaden efter attacken normaliseras hjärtritmen, blodtrycket stabiliseras.
 • Postinfarktperioden börjar efter 8 veckor och varar upp till 6 månader.

Ärret i hjärtmuskeln är komprimerat. Myokard utvecklar kompensationsmekanismer som hjälper patienter att överleva. Prognosen för hjärtinfarkt beror på vem som ligger bredvid patienten vid infarktets början och hur mycket hjälp kan ges.

komplikationer

Den tidigare skickliga vården var till för patienten, desto mindre konsekvenser uppstår. I efterinfarktperioden uppstår komplikationer:

 • kardiogen chock;
 • lungödem;
 • perikardit;
 • tromboembolism;
 • hjärtastma
 • andfåddhet och svullnad i benen är tecken på hjärtsvikt;
 • myokardiell ruptur.

Komplikationer är relaterade till det faktum att skador med transmuralt infarkt innebär det mesta av hjärtmuskeln.

utsikterna

Halva patienter med hjärtinfarkt dör i flera månader. Det finns fler chanser att överleva hos patienter med skada på vänster ventrikelns bakre vägg. En patient på 80 år är mycket svårare att återställa hjärtats arbete på grund av brist på kroppens reserverkapacitet, försämring av myokardiet. I åldern förenar lunginflammation ofta, vilket förblir obemärkt under en raderad klinisk bild. Hos äldre människor kan en hjärtinfarkt hända igen.

Samtidiga sjukdomar förvärrar också prognosen hos personer i alla åldrar. Enligt statistik lever en hjärtattack 3-5 år. Anledningen till att patienterna dör är komplikationer. Ofta finns det en upprepad hjärtinfarkt.

Efter en hjärtattack kan en patient tilldelas en funktionshinder. Kriteriet är närvaron av komplikationer, myokardiums kontraktilitet. Arbetsvillkoren beaktas. Handikapp anses vara en medicinsk och social expertkommission bestående av läkare av många specialiteter.

Tips! Det är möjligt att förlänga livet under en hjärtinfarkt om du regelbundet besöker en kardiolog och följer hans rekommendationer. Mycket beror på patientens makt.

En nutritionist kommer att rekommendera att begränsa animaliska fetter, kaffe, kolsyrade drycker. En särskild roll ges till produkter som främjar återhämtningen av kroppen - flingor, grönsaker, frukt, fisk. Betydelse ges till livsstil, ge upp dåliga vanor.

rehabilitering

Huvudvolymen av rehabiliteringsbehandling efter en omfattande hjärtattack utförs i särskilda sanatorier eller ett sjukhus. Helande aktiviteter kan fortsättas hemma.

Under rehabiliteringsperioden rekommenderas att byta till rätt livsstil:

 • ge upp alkohol och röka
 • få tillräckligt med sömn på natten
 • undvik stress.

Fysisk aktivitet bör börja med att gå, gradvis öka belastningen. För att påskynda återhämtningen måste du utföra övningar för motionsterapi under överinseende av en läkare. Rehabiliteringsprogrammet innehåller speciella tekniker. Förberedd för varje person separat av en läkare.

Det är viktigt! Med strikt genomförande av reglerna för återhämtningsperioden förlängs patienternas liv i flera år.

Drogbehandling

Terapeutiska åtgärder för hjärtinfarkt syftar till att stabilisera tillståndet, förebygga komplikationer. Även vid prehospitalet, för att förebygga kardiogen chock, injicerar akutläkare droger - Promedol, Omnopon. På sjukhuset är en omfattande behandling:

 • droger används för att förhindra blodproppar - Aspirin, Clopidogrel, Plavix, Ticlopidin;
 • antiarytmiska läkemedel - Amiodaron, Lidocaine;
 • antikoagulantia som förhindrar blodkoagulering - Heparin, Lovenox, Fraxiparin;
 • trombolytika för resorption av blodproppar - Streptokinas, Reteplaza, Alteplaza;
 • narkotiska och icke-steroida anestetika för förebyggande av kardiogen chock;
 • Använd kalciumantagonister och p-blockerare.

För att bota en hjärtinfarkt krävs ibland kranskärlskörtelkirurgi eller kranskärlstentning. Dessa metoder återställer snabbt blodflödet. Patienten är nästan på bordet blir av med den dödliga olyckan. Om denna åtgärd inte hjälper, kan endast en hjärttransplantation rädda en persons liv med ett omfattande hjärtinfarkt.

Efter urladdning till patientens händer ges ett meddelande med rekommendationer för behandling och näring. Patienten har under lång tid varit under kontroll av en kardiolog.

Myokardinfarkt är en allvarlig patologi som leder till döden i 40% av fallen. Akut ischemi sker inte utan orsak. Fetma, obalanserad näring, frekvent dricks och rökning orsakar bildandet av tidig vaskulär ateroskleros, även hos unga män i åldern 35-40 år. Mite i katastrofens utveckling bidrar till inaktiv livsstil, berövar hjärtkärl från livets källa - syre och näring.

Omfattande hjärtinfarkt: finns det liv efter det?

Ofta lider patienter med hjärtinfarkt en sjukdom på benen, dock tills en viss tid, tills sjukdomen ger komplikationer. Om vissa former av hjärtslag är väl behandlingsbara, hotar den omfattande patienten ett dödligt utfall.

Är det möjligt att undvika det? Ja, om du vet allt om riskfaktorer och behandling av omfattande hjärtinfarkt.

Funktioner av sjukdomen

Omfattande hjärtinfarkt, kanske den farligaste formen av patologi. Om blodflödes lilla fokalform störs i små delar av hjärtat, då med omfattande täckt ett stort område av hjärtmuskeln. Enligt statistik lider män hjärtinfarkt ungefär 4 gånger oftare än kvinnor.

Efter omfattande hjärtinfarkt kan patienter ges en tredje funktionshinder om de förlorar sin förmåga att arbeta, eller de har symtom på hjärtsvikt. I vissa fall har patienter rätt till evig handikapp om ytterligare behandling har en ogynnsam prognos.

Klassificering och former

Omfattande i sig är en form av hjärtinfarkt, därför har det ingen specifik klassificering. Sjukdomen klassificeras genom lokalisering, så oftast påverkar en omfattande form av hjärtinfarkt:

 1. den främre väggen i hjärtans vänstra kammare
 2. interventricular septum;
 3. myokardiums bakmur;

Det finns flera stadier av staten:

 • den skarpaste - upp till 2 timmar. från början av hjärtinfarkt;
 • akut - upp till 10 dagar. från början av hjärtinfarkt;
 • subakut - från 10 dagar. upp till 8 månader
 • Perioden av ärrbildning - från ca 8 veckor till 6 månader;

Patologi kan också förekomma med eller utan lungödem, vilket händer oftare. Om symptomen och de första tecknen på en massiv hjärtattack, se nedan.

Orsaker till omfattande hjärtinfarkt

Den främsta orsaken till infarkt är aterosklerotiska plack, som bildas på grund av samma sjukdom av ateroskleros. Aterosklerotiska plack constrict blodkärl, vilket leder till otillräckligt blodflöde och brist på syre i hjärtat.

Det finns flera riskfaktorer som upprepade gånger ökar risken för hjärtinfarkt. Den mest aggressiva faktorn är att röka, eftersom det i sig smalnar blodkärlen. Inte mindre allvarliga faktorer kan betraktas som alkoholkonsumtion och genetisk predisposition, men andra kan hänföras till:

symptom

Symtomatologin beror till stor del på läget och sjukdomsstadiet. Ett indikativt symptom är smärta i sternumsområdet, som strålar ut till axelbladen, axeln, underkäken, kan leda till domningar i vänstra handen. Smärtan har en förträngande och akut natur, som inte stoppas av nitroglycerin.

Vanligtvis är en hjärtinfarkt åtföljd av:

 1. hosta;
 2. andfåddhet;
 3. takykardi;
 4. blå hud;
 5. kall svett;
 6. hjärtastma om lungödem uppträder

Med nedgången på bakväggen kan symtom på förgiftning uppträda: halsbränna, kräkningar, diarré, smärta i buken. I mycket sällsynta fall kan en hjärtinfarkt vara nästan asymptomatisk eller med atypiska symptom, till exempel i höger hand.

Om vad som ska vara maten vid ett omfattande hjärtinfarkt, kommer att berätta formuläret nedan:

diagnostik

Läkaren kan göra den primära diagnosen även när han först besöks av patienten, eftersom hjärtinfarkt har symptom som är karakteristiska för tillståndet. För det första samlar doktorn en historia av klagomål och liv, bestämmer sig när patienten började känna smärta, vad som följer med dessa tillstånd, huruvida beroende på dåliga vanor och feta livsmedel. Därefter genomgår patienten en fysisk undersökning och auskultation, där hudfärgen utvärderas och hjärt- och lungljud upptäcks och blodtryck och puls upptäcks.

Redan på grundval av dessa studier ordinerar läkaren symptomatisk behandling, som oftast visar sig vara korrekt, och föreskriver vidare, redan hårdvara, undersökningar, till exempel

 • Allmänna anz av urin. Hjälper till att identifiera comorbiditeter och komplikationer av sjukdomen.
 • Allmän an blod. Hjälper till att bestämma ökningen av erytrocytsedimenteringshastigheten och detektera leukocytos.
 • Biokemiskt an-z-blod. Det är nödvändigt att bestämma om patienten har riskfaktorer som bidrar till utvecklingen av myokardiet, till exempel förhöjda nivåer av kolesterol, socker och triglycerider.
 • Studier av blodenzymer som detekterar närvaron av proteinenzymer i blodet. Dessa enzymer frigörs på grund av förstöring av hjärtceller i bakgrunden av hjärtinfarkt.
 • EKG. Den underliggande studien, som inte bara bekräftar förekomst av hjärtinfarkt, men också visar lokalisering, omfattning och längd på kursen.
 • Ekokardiografi. Nödvändigt att bedöma tillståndet av blodkärl, liksom hjärtans storlek och struktur.
 • Koagulering. Behov av val av optimala doser av droger.
 • Bröst röntgen Visar tillståndet av aorta, förekomsten av komplikationer av hjärtinfarkt.
 • Koronarangiografi. Bestämmer placeringen och placeringen av smärtan av artären.

Beroende på förekomsten av komplikationer, comorbiditeter och utrustning på sjukhuset kan patienten genomgå andra studier. Till exempel en dyr MSCT som visualiserar hjärtmuskeln helt.

behandling

Behandling av omfattande hjärtsjukdom utförs på sjukhuset, eftersom patientens tillstånd måste övervakas kontinuerligt. I de tidiga stadierna består behandlingen av att kombinera läkemedlet med den terapeutiska metoden.

Drogerapi är emellertid ofta inte tillräckligt, så kirurgi krävs.

terapeutisk

Basen av terapi är begränsningen av någon motoraktivitet. Patienten måste observera fred både fysiskt och emotionellt, eftersom det omvända kan förvärra sjukdomsförloppet.

Under behandlingen är det rekommenderat att följa en diet med ett begränsat intag av animaliska fetter, alkohol, salt och koffein. En speciell plats i kosten mat ges till produkter som bidrar till restaurering av kroppen, det vill säga spannmål, fisk, magert kött, grönsaker och frukter.

Om det behövs kan patienten ge syre genom en mask.

medicinering

Drogterapi syftar till att stabilisera patientens tillstånd och förhindra utveckling av komplikationer. För att göra detta gäller

 • Aspirin, Plavix, Tiklopedin och läkemedel som är liknande i aktion, vilket aktiverar blodflödet till det drabbade området.
 • Narkotiska och icke-narkotiska analgetika för att lindra smärtsymptom.
 • Lidokain, Amiodaron och analoger för att eliminera arytmier.
 • Antikoagulantia för att förhindra blodproppar.
 • Trombolitiki för sugande blodproppar.

Kalciumantagonister och beta-blockerare har visat god effekt. Om vilka typer av operationer som utförs med omfattande hjärtinfarkt, läs nedan.

drift

Omfattande hjärtinfarkt reagerar ofta dåligt på läkemedelsbehandling. I detta fall är patienten tilldelad:

 • Koronarangioplastik, som innebär installation av en stent i ett kärl för att upprätthålla en normal lumen i den.
 • Koronarartär bypass kirurgi. Komplicerad kirurgi, som skapar en bro från en frisk ven som säkerställer optimal leverans av blod över förträngningen.

Ibland ger operationerna inte en positiv effekt och nederlaget börjar utvecklas och blir komplicerat. I sådana fall indikeras en hjärttransplantation.

Hur steniosis utförs vid omfattande hjärtinfarkt kan bedömas från följande video:

Förebyggande av sjukdomar

Förebyggande åtgärder syftar till att förebygga utvecklingen av hjärtsjukdom. För detta:

 • Sluta röka, vilket ökar risken för hjärtinfarkt med nästan 50%.
 • Begränsa alkoholkonsumtion.
 • Skapa en dag och viloläge där du ska ha minst 7 timmars sömn.
 • Begränsa mängden animaliska och vegetabiliska fetter i kosten.
 • Ät mer proteinmat, bönor, frukt, magert kött och fisk.
 • Motion och kardiovaskulär träning.

Tillsammans med ovanstående är det nödvändigt att ständigt övervaka blodtryck och kolesterolnivåer och sänka prestanda med en ökning.

Hur livet kan utvecklas efter ett omfattande hjärtinfarkt, och vad är konsekvenserna för hjärtat, läs vidare.

komplikationer

Omfattande hjärtinfarkt ger ofta komplikationer även vid snabb behandling. Bland dem är:

 1. lokal nekrotisering och ärrbildning i vänster ventrikulär vävnad;
 2. hjärtsvikt vid hjärtinfarkt;
 3. arytmi;
 4. inflammation i hjärtets serösa membran
 5. mitralventilfel;
 6. autoimmuna komplikationer;
 7. lungödem med omfattande hjärtinfarkt;
 8. blodproppar, tromboembolism;

Icke-specifika komplikationer associerade med cirkulationsstörningar kan också uppstå. Om hur många människor lever efter återupplivning av ett omfattande myokardinfarkt, och vad är den allmänna prognosen för konsekvenserna, läs nedan.

utsikterna

Prognosen för behandling av omfattande hjärtinfarkt är extremt ogynnsamt.

 • Med detta formulär överlever mer än 50% av patienterna.
 • Dessutom lever mer än 10% inte mer än ett år och dör av komplikationerna av sjukdomen.

Statistiken är i genomsnitt, eftersom dödligheten i sjukhus är mycket liten, men många patienter lever inte helt upp till ambulans och efterföljande rehabilitering.

Hur man tillhandahåller första hjälpen för omfattande hjärtinfarkt, berätta videon nedan:

Dessutom Läser Om Fartyg

Full genomgång av essentiell hypertoni

Från denna artikel kommer du att lära dig om den vanligaste formen av högt blodtryck - essentiell hypertoni: vad det är, dess orsaker, principer för behandling och förebyggande.

Hur man löser blodproppar i benen folkmekanismer?

Blodproppar är ett mycket farligt fenomen som kan ha många obehagliga konsekvenser. Dessa formationer kan uppstå på grund av ateroskleros, åderbråck med komplikation i form av tromboflebit.

Orsakerna, symtomen och behandlingen av hjärtets rheumatism

Från den här artikeln kommer du att lära dig: Vad är hjärtets reumatism, varför det utvecklas. Vilka komplikationer är det fulla med? Symptom på sjukdomen, diagnostiska metoder, metoder för behandling.

Hur man behandlar vätska i hjärtat

Orsaker och behandling av vätska i hjärtatVätska i hjärtat ackumuleras som ett resultat av inflammation i hjärtmembranet. Denna sjukdom är ganska allvarlig, med kroniska former av sjukdomen kan utveckla hjärtsvikt.

Norm hematokrit hos barn. Skälen till ökningen och minskningen

Barn måste ofta göra blodprov. Detta är mycket viktigt, eftersom blodets cellulära sammansättning vid denna ålder är konstant och dess störningar i utvecklingen av sjukdomar spelar en viktig diagnostisk roll.

Hemorragisk vaskulär - orsaker, symtom och behandling

Hemoragisk vaskulit anses vara en sjukdom som är en typ av immunvasculit hos små kärl och kännetecknas av en ökad bildning av immunkomplex, en ökning av de vaskulära väggarnas permeabilitet.