Hjärnans glios är en process som utlöses i hjärnvävnaden som svar på olika cellulära skador.

För att fylla tomrummen i området av drabbade celler (neuroner) i kroppen, bildas glialceller som utför neurons funktioner och skyddar friska vävnader från skador.

Neuroner är nära sammanhängande med glialelement, som är stöd för alla celler som utgör hjärnvävnaden och fungerar som "substitut" för döda impulsceller.

På grund av en sådan ersättning, även efter överförda infektionssjukdomar och skador, fortsätter metabola processer.

Ju mer glioseceller som ersätter neuroner verkar, ju värre nervsystemet börjar fungera, trots deras "ersättnings" -aktivitet.

Typer av glios

Beroende på växtens natur och lokaliseringsområdet kan flippen av glios delas in i följande typer:

 • anisomorfa expanderande glialfibrer har ett kaotiskt arrangemang;
 • fibrer - glialfibrer har mer uttalade tecken än cellkomponenter;
 • diffus - skador på ett stort område inte bara av hjärnan utan också av ryggmärgen
 • isomorfa glialceller har egenskaper i förhållande till rätt plats;
 • arginal - den patologiska processen är lokaliserad i de occipitala hjärnområdena;
 • perivaskulära glialfibrer omger sklerotiska kärl;
 • subependymal - bildandet av "ersättande" celler förekommer i hjärnans subependymala region.

Foci av glios i hjärnan

Flippen av glios representerar en typ av ärr, som tenderar att expandera i skadorna.

Storleken på gliosis foci är ett specifikt värde som är lätt att beräkna med hjälp av CNS-celler och glialceller per 1 enhet. volym.

Härav följer att de kvantitativa indikatorerna för sådana tillväxter är en kvantitet som är direkt proportionell mot volymen av skadade skador inom området mjukvävnad.

Flera foci av glios av hjärnan är inget mer än de patologiska tillväxterna hos glioseceller som ersätter skadade neuroner. Sådana ärr är resultatet av sjukdomar.

Hjärnans glios är inte en självständig sjukdom, utan patologiska förändringar som inträffade i kroppen på grund av neurons död (celler som överför impulser i nervsystemet) i vit och grå substans.

Experter från fältet mikrobiologi och epidemiologi delade det faktum att när de adderar blodserum till äldre till glialceller noteras deras snabba reproduktion.

Detta beror på påverkan av åldringsprocesser på neuroner, som därefter ersätts av glia, vilket leder till bildandet av svampiga strukturer i hjärnan.

Det är dessa förändringar som orsakar sådana åldersproblem som en försämring av koordinationen av rörelser, minne och långsamma reaktioner.

Det är ett antagande att det är glia som orsakar neurons död, vilket ger en substans som fortfarande är osäker.

Sådana förändringar i kroppen och leda till framväxten av åldrande processer. Detta faktum är inte vetenskapligt bevisat, men har visats i laboratoriet.

Orsaker till hjärnglios

Hjärnans glios är en sjukdom, vars orsak kan anses vara ärftlig patologi av fettmetabolism, vilket leder till skador på centrala nervsystemet.

Det finns en liknande orsak till sjukdomsutvecklingen inte mer än i 25% av fallen i det autosomala recessiva arvet.

Utseendet av glios foci beror också på följande sjukdomar:

Död av neuroner kan också uppstå på grund av födelsestrauma, när barnet har en syrebrist under en tid. Under de första månaderna av livet påverkar denna patologi inte utvecklingen av den nyfödda.

Symtom på ett patologiskt tillstånd

Hjärnans glios kan inte ha kliniska manifestationer. De mest karakteristiska manifestationerna av sjukdomen innefattar:

 • tryckfall;
 • långvarig huvudvärk;
 • manifestationer av sjukdomar i centrala nervsystemet.

diagnostik

Oftast gör en sådan diagnos som glios oväntat, när man gör en undersökning om andra indikationer.

För att göra en sådan slutsats utförs magnetisk resonansbildning, vilket gör att du får fullständig information om storleken på foci, deras område och nummer.

MRI ger ganska tydliga svar om receptet för utseendet av flippen av glios, vilket i hög grad förenklar sökandet efter orsakerna till sjukdomen. Men för att få mer exakta resultat avseende orsakerna till den patologiska processen, bör man genomgå en fullständig helhetsbedömning av en neurolog.

behandlingsmetoder

Behandling av hjärnglios är omöjlig, eftersom det inte är en självständig sjukdom, utan en följd av utseendet av olika patologiska processer i kroppen.

Vid diagnostisering av gliosfoci riktas effektiviteten av avhjälpande åtgärder uteslutande för att eliminera orsakerna till deras förekomst vilket gör det möjligt att minska sannolikheten för spridningen av glia till friska hjärnceller.

Det finns ingen specifik behandling även i närvaro av en ärftlig sjukdom av fettmetaboliska processer i hjärnans område. Under graviditeten kan fosterglios endast upprättas vid 18-20 veckor enligt resultaten från fostervätsketestet.

Förekomsten av denna sjukdom hos ett ofödat barn är en indikator för abort.

Konsekvenser och komplikationer

Bland de vanligaste effekterna av hjärnglios finns:

 • hjärnans encefalit
 • cirkulationsstörningar i vävnader och inre organ
 • multipel skleros;
 • hypertensiva kriser.

förebyggande

För att förhindra tillväxten av onormala celler rekommenderas följande preventiva åtgärder:

 • avstötning av feta livsmedel;
 • tillhandahålla mer kolhydrater;
 • äta mat som matar hjärnceller
 • upprätthålla en hälsosam livsstil;
 • regelbunden schemalagd undersökning av en läkare.

Gliosis är en ganska allvarlig patologi, så det rekommenderas att börja hantera sjukdomen så tidigt som möjligt och utrota orsakerna till dess utveckling.

Det är profylaktiska åtgärder som hjälper till att upphöra med patologiska cellulära processer som orsakar irreparabel skada på hela organismen.

Vad är hjärnglios?

Hjärnans glios är en sekundär sjukdom, en följd av något av sjukdomen i centrala nervsystemet. Dess behandling är svår, eller snarare omöjlig, eftersom ersättning av nervceller med hjälpceller är irreversibel. Men för att stoppa tillväxten av sådan utbildning eller för att förhindra det är ganska möjligt.

Klinisk bild

Centralnervsystemet innefattar tre typer av celler:

 • neuroner - funktionella celler som utför signalöverföring;
 • ependyma - cellerna som foder hjärnans ventriklar, utgör också ryggradens centrala kanal;
 • neuroglia är hjälpceller som ger metaboliska processer: trofisk, stödjande, sekretorisk och andra funktioner. Neuroglia är 10-15 gånger mindre än neuroner, deras antal överstiger antalet nervceller med 10-50 gånger och utgör cirka 40% av massan.

När den funktionella nervvävnaden är skadad är platsen för de döda neuronerna fokuserat, som upptagits av neuroglien. En sådan substitution säkerställer flödet av metaboliska processer, även i fallet med nervcellernas död. Glia bildar en typ av ärrvävnad.

Deras utseende är ganska tydligt sekundär, eftersom celldöd redan har inträffat, indikerar gliosens fokus endast läget för lesionen. Behandling är omöjlig.

Processen att fylla glia kan inte kallas destruktiv, oavsett orsaken. Fokusen på skador på neuroner i den vita substansen kan inte förbli ofylld, eftersom den metaboliska processen i hjärnan störs.

Glia, fyller utrymmet, tillhandahåller normala metaboliska processer, men cellerna kan inte utföra neuroregulatoriska funktioner.

Varianter av glios

Neuronala skador leder till en försämring av funktionaliteten i centrala nervsystemet. Det är inte möjligt att behandla dem, som redan nämnts, eftersom det är omöjligt att återställa den döda neurala vävnaden. Det är också oacceptabelt att avlägsna centrum för gliaackumuleringen, eftersom det utför ersättningsfunktioner.

I allmänhet har lesionen ett visst område av lokalisering - fokus, men inte alltid.

Enligt koncentrationsstället och formen av förändringar i hjärnglios kan klassificeras i följande grupper:

 • Anisomorf form - cellstrukturen i glia dominerar över fibrerna. Tillväxten är kaotisk.
 • Den fibrösa formen domineras av fibrös struktur, tecken på övervägande uttalas.
 • Diffus - det finns inga skador, vävnadsförändringar observeras inte bara i hjärnan utan också i ryggmärgen. Detta mönster är karakteristiskt för diffusa patologiska sjukdomar, till exempel cerebral ischemi. Behandling måste självklart börja med eliminering av den underliggande sjukdomen.
 • Focal - har ett klart begränsat område - centrum. Vanligtvis är resultatet av den inflammatoriska processen som ledde till neurons död. Denna behandling är värdelös.
 • Regionala skador ligger huvudsakligen på hjärnans yta, under skalet
 • Perivaskulär - glia surround sclerosed blodkärl. Sådana förändringar observeras ofta i systemisk vaskulit. För att förhindra utvecklingen av sjukdomen är det nödvändigt att behandla skleros först och främst.
 • Subependymal - lesionen är lokaliserad i subependymia - hjärnans ventrikel.

Dimensioner av glios är fysiska och mätbara. Det är lika med ökningen av neuroglia celler i förhållande till antalet normala fungerande neuroner per volymenhet. Ju större skador och ju mindre lokaliserade det är desto svårare är det centrala nervsystemet.

Symptom på sjukdomen

Hjärnans glios, som inte är en separat sjukdom, har inga karakteristiska symptom. Alla störningar som är förknippade med störningar i centrala nervsystemet fungerar i många andra sjukdomar.

Dessutom, om glios inte är associerad med en neurologisk sjukdom, som multipel skleros, finns det inga symptom alls. Diagnostiseras slumpmässigt, tillsammans med den största sjukdomen.

Orsaken till sjukdomen kan vara annorlunda, men manifestationen, om någon, är ungefär densamma:

 • ihållande huvudvärk, behandling med standard, lindrande av läkemedelskramper har ingen effekt.
 • blodtrycksdroppar är inte specifika;
 • vedvarende yrsel, generell svaghet eller överdriven trötthet. Orsaken till tillståndet kan vara annorlunda, men försvårande minne bör vara ett bekymmer.
 • försämring av samordning av rörelser. Orsaken till symtomet är associerad med ersättning av den skadade nervvävnaden med glia och följaktligen dålig signalöverföring;
 • minnesminskning, markant minskning av minnesfunktionerna. Anledningen är densamma - brist på funktionell nervvävnad. Behandling i detta fall är värdelös.

Ibland provar sjukdomen anfall. Orsaken är som regel en stor eldstad.

Annars uppträder sjukdomen hos unga barn. Anledningen till ersättning av nervvävnad med glia är förknippad med eventuella medfödda abnormiteter. Det är för det första som ett resultat av sjukdomen att nervceller dör, och sedan är det drabbade området fyllt med glia.

Till exempel manifesteras Tay-Sachs-sjukdomen, som resulterar i utvecklingen av glios, vid 4-5 månader av ett barns liv. Symtom pekar på avvikelser i centrala nervsystemet: regression av fysisk och psykisk utveckling, hörselnedsättning och syn, svårighet att svälja, anfall. Prognoser i detta fall är extremt pessimistiska, och behandling ger inte resultat.

Denna typ av medfödda abnormiteter är förknippade med störningar i fettmetabolism. De kan detekteras genom att analysera fostervätskan vid 18-20 veckors svangerskap. Om en sådan överträdelse upptäcks hos fostret rekommenderas att graviditeten avslutas. Behandling är omöjlig.

Orsaker till sjukdom

Orsakerna till glios, eller snarare den första sjukdomen som ledde till förändringar i hjärnans substans, är följande:

 • multipel skleros;
 • tuberkulos;
 • encefalit;
 • cerebrala ischemiska sjukdomar;
 • ärftliga störningar i fettmetabolism
 • infektionssjukdomar som kännetecknas av skapandet av en inflammatorisk nidus;
 • traumatisk hjärnskada.

Det är viktigt att skilja mellan sjukdomsbehandling och förebyggande. Naturligtvis är det omöjligt att återställa den döda nervvävnaden, men det är viktigt att förhindra den fortsatta tillväxten av utbildningen och därmed behandla sjukdomen.

Diagnos och behandling

Diagnosera överträdelser med tillräcklig noggrannhet kan endast magnetisk resonansavbildning.

Metoden gör att du tydligt kan bestämma förändringsmängden och lokaliseringen och därför klargöra eller fastställa de verkliga orsakerna till lesionen, eftersom lokaliseringen av foci, i motsats till symptomen, är specifik.

Det är nödvändigt att behandla den primära sjukdomen. Behandling av glios är endast en varning för patologisk spridning.

 • För detta måste du följa några rekommendationer.
 • Avslag av feta livsmedel. Patologisk fördelning av glia är associerad med nedsatt fettmetabolism. Även om det inte finns någon sådan ärftlig sjukdom, men gliosens fokus har redan uppträtt, kommer överdriven konsumtion av fetter att bidra till tillväxten av icke-funktionella celler. Fullständigt avstötning av fett är oacceptabelt, men deras antal bör vara minimalt.
 • En hälsosam livsstil - efterlevnad av enkla näringsregler och fysisk aktivitet kan förhindra de flesta störningar i centrala nervsystemet och förändringar i metaboliska processer.
 • Regelbunden testning minskar risken för gliosprovokerande sjukdomar.

Byte av döda nervceller med glia är en helt naturlig process som garanterar ytterligare arbete i hjärnan med icke-dödliga skador. Emellertid visar själva utseendet av glios foci andra sjukdomar som hotar tillståndet i centrala nervsystemet.

Hjärnans glios: orsaker, tecken, diagnos, behandling

Hjärnans glyos är inte en separat diagnos, det är en sekundär process som följer en annan patologi, vilket resulterar i döden av de grundläggande strukturella enheterna i nervvävnaden (neuroner) och ersättningen av den lediga platsen med glialelement.

Till dess att de patologiska förändringarna inträffar i hjärnan, påverkar antalet glia inte nervcellernas funktionella förmåga, tvärtom har neuroglia ett ädelt uppdrag som skyddar det mot skador och infektioner, därför i en frisk hjärna - desto mer desto bättre. Hjärnans glios är som en skyddande reaktion i kroppen som skadar nervsystemet - tar platsen för döda neuroner, glialceller, som representerar vävnadssystemet i centrala nervsystemet, försöker ta på sig de funktionella förmågorna hos döda strukturer och säkerställa metaboliska processer i hjärnvävnaden. Sannerligen passerar glia så långt ifrån felfritt, så en sådan ersättning och utveckling av hjärnglios i ett visst skede passerar in i kategorin patologiska tillstånd och börjar ge kliniska manifestationer.

Vad händer i neurons "kyrkogård"?

Det sägs att nervceller inte återställs eller återställs, men mycket långsamt, därför måste de skyddas. Sådana uttalanden saknar fortfarande djup mening, eftersom människor, slipper dem till platsen och på plats, betyder något helt annat - du måste vara mindre nervös. Men om neuroner dör, tar andra cellulära element sin plats, eftersom centrala nervsystemet består av olika typer av celler:

 • Neuroner, som vi vet som de grundläggande strukturella enheterna i nervvävnad - de genererar och överför signaler;
 • Ependyma - cellulära element som utgör beklädnaden av GM: ns ventrikel och ryggmärgets centrala kanal.
 • Neuroglia - celler - assistenter och försvarare, som ger metaboliska processer och bildar ärrvävnad efter neurondöd.

Vad händer faktiskt vid massdöd av neuroner? Och här är det som: försöker ta (och uppta) glialelementen - cellerna i neuroglien, som är den stödjande vävnaden i CNS, tar plats för de döda nervcellerna. Neuroglia (eller helt enkelt glia) representeras av en grupp av enskilda celler - derivat av glioblaster: ependymocyter (med hänsyn till dessa celler divergerar åsikterna av forskare - inte alla associerar dem med glialelement), Schwann-celler, astrocyter. Glia ligger mellan neuronerna och samarbetar aktivt med dem och hjälper till att uppnå huvudsyftet - generering och överföring av information från excitationsplatsen till kroppens vävnader. Således kan gliala element inte kallas överflödiga i centrala nervsystemet. Tvärtom skapar de upp till 40% av hela ämnet som upptar skallen, optimala förutsättningar för att centralnervsystemet fungerar ordentligt, de är alltid "kvarhållna" och tillåter inte biokemiska reaktioner att stoppa ämnesomsättningen. Dessutom tar glia upp nervcellsuppgifterna vid extrema situationer.

Exempel på utveckling av glios på grund av ischemi

I allmänhet jämförs glios med läkning av sår på huden, men med avseende på hjärnan kan händelser presenteras på ett annorlunda sätt. Så till exempel: neuroner dör irreversibelt, och på deras "kyrkogård (utvecklingsplatsen för den nekrotiska processen) kommer dock levande, men fortfarande något annorlunda celler, vilka, oavsett hur svårt de försöker, inte helt kan tillhandahålla alla funktionerna hos neuroner.

Under tiden, något som liknar ett "ärr" (ärr), mättat med "efterträdare", försöker i första hand på alla sätt för att uppnå viktiga uppgifter i nervvävnaden:

 1. De stöder metabola reaktioner i hjärnan;
 2. Glia-celler, istället för neuroner, kan, ta emot och överföra signaler;
 3. Gliala element är inblandade i bildandet av nya nervfibrer och skyddar vävnader som förblir friska.

Men oavsett hur svårt neurogliacellerna försöker bli fullfjädrada neuroner, kommer de inte att lyckas, för de är fortfarande olika strukturer. Dessutom, multiplicera och växa, lanserar de nya "ägarna" mekanismen för utveckling av en sådan process som glios.

Således är hjärnans glios resultatet av neurons död och återhämtningsprocesserna uppträder efter de skadliga effekterna av olika faktorer. Kärnan i glios är ersättningen av döda neuroner med andra celler som bildar ett slags ärr (en irreversibel process), mättad med glialelement. Nya celler som ersätter neuronerna isolerar flippen av glios och därmed skyddar de vävnader som förblir friska.

Orsakar skador på känsligt tyg

Orsakerna till nervvävnadsdöd, som orsakade överdriven reproduktion av glialceller och bildandet av ärr kan vara mycket olika:

 • Ärftlig sjukdom (detta inkluderar Tay-Sachs sjukdom - lysosomal lagringssjukdom med autosomalt recessivt arvläge, vilket uppträder vid neurons massdöd, manifesteras hos halvåriga barn och avslutar sina liv före 5 års ålder);
 • Tuberös skleros (en sällsynt genetiskt bestämd patologi, en egenskap av vilken är multipelskada av organ och system med utveckling av godartade neoplasmer);
 • Multipel skleros (bildandet av demyelineringens foci på grund av förstöringen av myelin i olika delar av hjärnan och ryggmärgen);
 • HNMK - en kronisk kränkning av hjärncirkulationen och konsekvenserna av akut, stroke-stroke (hjärninfarkt, blödning), vilka anses vara huvudorsakerna till utvecklingen av glios av vaskulär genesis;
 • Traumatiska hjärnskador och deras konsekvenser
 • Svullnad i hjärnan;
 • epilepsi;
 • Födelsetrauma (hos nyfödda);
 • Arteriell hypertoni och encefalopati orsakad av en fortsatt ökning av blodtrycket;
 • Hypoxemi (en minskning av syrekoncentrationen i kroppen) + hypercapnia (en ökning av koldioxidhalten i blodet), som tillsammans bildar ett tillstånd som hypoxi (syrehushållning av vävnader);
 • Lågt blodsocker (hypoglykemisk död hos neuroner som ett resultat av oacceptabel minskning av energikällan - adenosintrifosfat eller ATP, som bildas under oxidationen av vissa organiska föreningar och i första hand glukos);
 • Infektiösa och inflammatoriska sjukdomar (neuroinfections), till exempel - encefalit;
 • Kirurgiska ingrepp på grund av patologin i kraniospinalsystemet;
 • Överdriven konsumtion av livsmedel som innehåller stora mängder animaliska fetter (många forskare hävdar att fet mat leder till neurons död).

Med tanke på orsaksfaktorn bör man lägga till sådana viktiga förutsättningar för utveckling av glios av vaskulärt ursprung, såsom alkohol och droger. Alkoholhaltiga drycker, som både läkare och amatörer hävdar inom rimliga gränser bidrar till utvidgningen av blodkärl, förbättring av cerebralt blodflöde, blodförtunning och normalisering av metaboliska processer i hjärnan (i princip är dessa fördelar relaterade till brandy eller gott rött vin), dödas i stora mängder neuroner och förstör nervvävnad. Användningen av narkotiska ämnen (även för medicinska ändamål) leder till atrofiska förändringar och utvecklingen av inflammatoriska och nekrotiska processer, vilket till sist leder till vaskulär glios i hjärnan.

Ärrplatser och typer av glios

I stället för den nekrotiska processen som oåterkalleligt förstörde nervfibrer, frigörs områdena för reproduktion av neuroglia celler, som bildar foci av glios.

olika former av glios i MRI-bilder

Beroende på de morfologiska egenskaperna, naturen och fördelningen utmärks följande typer av glios av hjärnan:

 1. Fiberform - lesionen har formen av fibrer;
 2. Subependymal variant - enskilda öar uppträder på ventrikelns inre foder;
 3. Marginalglios - utmärks av en tydlig lokalisering (subshell-område);
 4. En anisomorf species kan representeras som ett slags motvikt mot marginell glios - här ligger öarna av tillväxt slumpmässigt (slumpmässigt)
 5. Isomorf glios - fibrerna fördelas relativt jämnt (i rätt ordning);
 6. Perivaskulär typ är den vanligaste typen av gliossproliferation. I detta fall uppstår spridningen av gliala element längs kärlen (kärlglios) som påverkas av den aterosklerotiska processen. Denna art har sin egen specifika variant - supratentoriell glios;
 7. Fokalskada - begränsade områden (flippen av glios), vilket i regel resulterar i infektiösa och inflammatoriska processer.
 8. Regional glios - områden upptagna av gliala element som ligger på ytan av hjärnan.
 9. Diffus form - det manifesteras av flera glios av hjärnans och ryggmärgs vävnader.

Öarna med patologisk proliferation av gliala element, som bildades vid neurondödens plats, kan isoleras, få (när det inte är mer än 3 foci) eller sprids som multipel glial hjärnskada. Exempelvis kan enskilda foci av glios registreras efter födelsestrauma, eller som en naturlig processkarakteristik av en viss ålder (ålderdom). Dessa områden kan därför förbli enkla, därför i de flesta fall osynliga utan hjälp av specialutrustning.

Skador på kärl och tillväxt av en neuroglia

Många formationer uppträder ofta på grund av nedsatt hjärncirkulation: akut (stroke ischemisk och hemorragisk) eller kronisk (kärltryck, ateroskleros, atrofiska förändringar i nervvävnaden). Här kan vi säga att glios av vaskulärt ursprung bildas, vilket ökar svårighetsgraden och färgen på den befintliga kliniska bilden (uppmärksamhetsstörning, yrsel, huvudvärk, droppar i blodtryck, etc.). Det innebär att begreppet "glios av vaskulär genesis" innebär en speciell synder av patologiska tillväxter - stroke (stroke) eller HNMK, som emellertid också har egna orsaker till utveckling.

Glios av den vaskulära genen innehåller en speciell form av perivaskulär tillväxt av neuroglia runt blodkärlen som påverkas av ateroskleros - supratentoriell glios. Denna form karaktäriseras av läget av lesionsplottorna under cerebellumtältet - en process av dura mater som passerar mellan occipitalloben och cerebellumet i sig. Sådan lokalisering och miljö (inkompressibla utrymmen fyllda med cerebrospinalvätska) gör ockipitalloben sårbar inte bara för TBI och födelseskador, men också för bildning av vaskulär glios.

Symtom och effekter

Enkla foci av glios kan inte visa några tecken på sjukdomen och kan detekteras som ett oavsiktligt upptäckt under undersökningen (MR, angiografi). Men när processen utvecklas (reproduktion av gliala element, bildandet av nya öar och atrofiska förändringar i hjärnvävnaden), utvecklas den kliniska bilden av patologin.

Följande tecken på ohälsa bör uppmärksamma sig själva:

 • Intensiv huvudvärk som är permanent och är dåligt kontrollerad av antispasmodik;
 • Hoppar och droppar i blodtryck;
 • Permanent yrsel, minskad prestanda
 • Förekomsten av problem med hörsel och syn;
 • Nedsatt minne och uppmärksamhet;
 • Störning av motorfunktioner

Det bör noteras att symtomen ofta beror på den del av hjärnan där glios har avgjort:

 1. När supratentoriell glios är de mest uttalade tecknen på synproblem (förlust av synfält, oförmåga att känna igen föremål i utseende, snedvridning av deras storlek och konturer av objekt, visuella hallucinationer, etc.);
 2. Frekvent och mycket allvarlig huvudvärk är karakteristisk för glios av post-traumatisk lesion hos de temporala lobesna, liksom av glios av vaskulärt ursprung, som förutom dessa symtom ger oförutsägbara droppar i blodtrycket.
 3. En ökning av hjärnans konvulsiva aktivitet och epipridation observeras med glios av den vita substansen i hjärnan. Yrsel och kramper är ofta resultatet av huvudskador och operationer.
 4. Glyosvävnadsbyte av frontalloberna observeras ofta som en åldersrelaterad förändring, som det framträder vid åldrandet av kroppen. I detta fall kan hjärnglios tillskrivas den primära patologin om det inte fanns några andra sjukdomar som kan provocera reproduktionen av glialceller. Det är reproduktionen av neuroglias strukturella enheter på platsen för neuronerna som har tjänat sin tid som förklarar det nedsatta minnet, rörelsens otillräcklighet, saktningen av alla reaktioner hos äldre.

Samtidigt som man märker misstänkta tecken bör man inte anta att processen som har börjat kommer att förbli på samma nivå och kommer inte att gå vidare utan behandling. Till exempel kan ett till synes ofarligt tillstånd som är speciellt för glios av vaskulär genesis vara komplicerat av andra problem: organens och vävnads lidande, på grund av nedsatt blodcirkulation i dem, oåterkallelig förlust av tal, utveckling av förlamning, intellektuella psykiska störningar och demens. Och värst av allt är döden också möjlig med glios (även om detta är extremt sällsynt i fall där sjukdomen inte är av genetiskt ursprung).

Innan behandlingen fortsätter

Innan man engagerar sig i behandlingen av glios är det nödvändigt att genomföra en omfattande undersökning av patienten och i första hand - hans hjärna. För detta ändamål utförs diagnostik med hjälp av hög precisionsutrustning, som inkluderar: MR, CT, angiografi. Magnetic resonance imaging är det bästa alternativet, det behöver inte ytterligare diagnostiska metoder, eftersom det kan ge information om antalet glios foci, dess storlek, plats, omfattning av skada och tillståndet i närliggande strukturer.

Dessutom kan en viktig detalj identifieras under studien - orsaken till patologiska förändringar, vilket ger stort hopp om att stoppa progressionen. Trots det faktum att de oåterkalleliga förändringar som inträffar efter neurons död och deras byte av glialceller lämnar inte längre chansen att fullständigt bota denna patologi, vägra inflytandeåtgärder och ge upp händerna är oacceptabelt. Om behandlingen började eliminera grundorsaken (den underliggande sjukdomen) är tillräckligt effektiv, kommer den fortsatta utvecklingen av gliosersättning att stanna.

Skapa hinder för progression

Målet med behandlingen är att skapa hinder för progression, och det här är att bevara de återstående neuronerna, säkerställa normal näring av hjärnvävnad, eliminera hypoxi och upprätthålla metaboliska processer på normal nivå.

Behandlingen av hjärnglios är komplex, inklusive olika grupper av läkemedel:

 • Läkemedel som aktiverar metabolismen i hjärncellerna som bidrar till förbättring av vävnadsnäring (Actovegin, Vinpocetine, Cavinton, Cinnarizine);
 • Läkemedel som hämmar trombocytaggregation (trombotisk ACC, andra aspirinhaltiga läkemedel) och förstärker väggarna i arteriella kärl (askorutin, vitaminkomplex);
 • Nootropics som ökar motståndet i centrala nervsystemet mot effekterna av negativa faktorer (piracetam, fezam, nootropil);
 • Lipidsänkande läkemedel (statiner, fibrer) som förhindrar progression av den aterosklerotiska processen (atorvastatin, rosuvastatin, fenofibrat);
 • Analgetika, lindrande huvudvärkattacker.

Vad gäller radikal (neurokirurgisk) ingrepp används den väldigt sällan. Till exempel, i fall där ett enda stort fokus på glios bildar en ökad krampsberedskap i hjärnan (vissa former av epilepsi). Flera områden av gliosproliferation är inte föremål för antingen de skickliga händerna på kirurgen eller avancerad teknik, så patienten fram till slutet av hans dagar kan bara hoppas på konservativ terapi.

Några ord om förebyggande av glios

Människor som har hört något om hjärnans glios och är rädda för sin utveckling i sig, skulle jag vilja råda dig att göra förebyggande av denna patologi. Till exempel behandlar infektioner av virus och bakterier i rätt tid utan att fördröja sjukdomen och förhindra att den flyttas till hjärnan. Dessutom vet vi alla vilken skada vår kropp ger den aterosklerotiska processen och vilken plats bland andra sjukdomar som krävs. Så ateroskleros tar den mest aktiva delen i utvecklingen av gliosersättning av neuroner, som bildar glios av vaskulär genesis.

Därför måste alla faktorer som leder till förändringar i kärlväggarna, deponeringen av aterosklerotiska plack, permanent tryckas och glömmas. Detta är ett avslag på dåliga vanor (alkohol, droger, rökning), en diet som utesluter eller åtminstone dramatiskt begränsar konsumtionen av animaliska fetter, fysisk utbildning, friluftsliv, god sömn, ökat immunskydd och... filosofisk inställning till stressiga situationer.

Vad är hjärnglios och varför uppstår det?

Hjärnans glios är en sekundär sjukdom som uppstår som ett resultat av abnormiteter i centrala nervsystemet. Behandling av patologi är omöjlig, eftersom nervcellerna ersätts av hjälpmedel som en följd av utvecklingen, och denna process är irreversibel. Hämning av tillväxt eller förebyggande av bildandet av gliosformationer är emellertid ganska genomförbar uppgift.

Funktioner av den kliniska bilden

Neuroner är hjärnans huvudceller (ansvariga för signalering) och neuroglia är hjälpmedel (de ger metaboliska processer).

Om neuroner dör som ett resultat av akuta eller kroniska cirkulationssjukdomar (dyscirculatory pathology), ersätts de av neuroglia, vars storlek är 10-15 gånger mindre. Detta gör det möjligt för dig att rädda metaboliska funktioner i det drabbade området, men för hjärnan blir detta område ett ärr (även om glia i själva verket hindrar bildandet av en äkta ärrvävnad).

Med glios ökar antalet två celltyper: oligodendrocyter (oligodendroglios) eller astrocyter (astroglios).

Oavsett orsakerna till skador på hjärnvävnaden är det inte ett problem att fylla det skadade området med hjälpceller. Detta gör att du kan upprätthålla ett stabilt arbete i centrala nervsystemet, även om det inte fullt ut kan kompensera för frånvaron av neuroner.

Typer av glios

Gliosförändringar har flera former, beroende på placeringen av cellkoncentrationen och typen av omvandlingar.

Utbildning växer slumpmässigt i olika delar av halvklotet, och dess struktur är övervägande cellulär.

Skillnader i uttalade tecken på övervägande av fibrösa strukturer.

Det finns inga klart definierade skador, "ärrbildning" uppstår inte bara i hjärnan utan även i ryggmärgen. Antalet små foci är svårt att beräkna.

Platsen för vävnadsändring är tydligt avgränsad av lesionsområdet. Oftast är sådan glios en följd av en akut inflammatorisk process.

Den ytliga delen av hjärnan, som ligger direkt under membranet, förstörs.

Glidkluster ringer blodkärlen som genomgår skleros. Detta kan bero på systemisk vaskulit.

Gliosformationer är placerade i cerebrala ventriklerna. Oftast är detta observerat cystisk-glioznye förändringar i hjärnan.

Det drabbade området ligger nära hjärnans kammare.

Formationer ligger ovanför cerebellumtartaren (process av hårda skal). Förknippad med hjärnans övre delar. Detta område drabbas oftast av huvudskador eller födelseskador. Också där förekommer oftast glios av vaskulärt ursprung.

Om processen är begränsad bestäms lokaliseringen mycket tydligt (vänster temporal gyrus eller övre högra lob). I vissa fall identifieras patienter enda supratentoriella foci av glios av vaskulärt ursprung, som uppstår som ett resultat av födelsestrauma eller naturlig åldrande.

symptom

Eftersom glios inte är en självständig sjukdom och endast uppstår som en följd av någon annan patologi, har den inte några specifika symptom. Men vissa manifestationer observeras fortfarande:

 • regelbundet förekommande huvudvärk som är omöjligt att stoppa med konventionella antispasmodika;
 • icke-specifika blodtryckspikar;
 • känsla av generell svaghet, ökad trötthet;
 • minnesproblem på grund av brist på funktionell nervvävnad;
 • utmaningar av yrsel
 • nedsatt koordinering av rörelser (glialområden, ersättning av neuroner, hindrande signalöverföring);
 • konvulsiva (epileptiska) anfall orsakade av stora skador.

Om bildandet av ersättningsceller inte är associerat med neurologiska sjukdomar (till exempel med multipel skleros) finns det inga tecken på patologi alls. Sådan glios kan endast detekteras av en slump.

Du måste också ta hänsyn till de symptom som uppstår med nederlag i olika delar av hjärnan. Till exempel kommer skador på occipitalloben att orsaka problem med syn, tal, förmågan att läsa och utföra synkrona rörelser med ögonen. För att någon del av hjärnan ska sluta fungera helt, måste alla dess neuroner förstöras.

Hos barn

När det gäller spädbarn är den kliniska bilden något annorlunda, eftersom problemet är medfödd. Till exempel i Tay-Sachs sjukdom detekteras patologi vid slutet av första hälften av barnets liv.

Alla observerade symtom indikerar närvaron av CNS-störningar:

 • försämring av fysiska och mentala förmågor;
 • hörselnedsättning och visuell uppfattning
 • brist på grundläggande reflexer;
 • krampanfall;
 • svårighet att svälja

Livets prognos med denna sjukdom är ogynnsam, och det är värdelöst att behandla det. Problem av denna typ framkallas vanligen av patologier av lipidmetabolism. De kan identifieras i förväg genom att utföra en studie av fostervätska vid 18-20 veckors svangerskap.

Den enda rekommendation som läkare ger i denna situation är abort.

skäl

Bland de mest sannolika orsakerna till glios kan du ange:

 • födelsestrauma
 • ischemisk cerebral stroke (leder till post-ischemisk form av glios);
 • multipel skleros;
 • hypertensiv encefalopati;
 • mikroangiopati;
 • effekter av epilepsi
 • VVD;
 • hjärntubberkulos;
 • encefalit;
 • ärftliga lipidmetabolismstörningar;
 • traumatisk hjärnskada (TBI);
 • infektionssjukdomar som provocerar bildandet av inflammation;
 • parasitiska invasioner.

Nyligen har läkare särskilt noterat två faktorer som har det mest aktiva inflytandet på hjärnans tillstånd:

 1. Dricka alkoholhaltiga drycker. I moderata mängder bidrar alkohol till att förbättra blodcirkulationen och stimulerar metaboliska processer i vävnader. Det minsta överskottet av minsta doseringen är dock fylld med irreversibla förändringar i integriteten hos neurala anslutningar.
 2. Narkotikamissbruk. Detta leder till atrofi i hjärnvävnaden, deras nekros (demyelinering) och inflammation i kärlen. Även om läkemedlet användes för medicinska ändamål är den person som konsumerar det fortfarande i riskzonen.

Faktum är att den gliotiska omvandlingen av hjärnan är ganska naturlig, sker i åldringsprocessen. Det är därför som människor i åldern har problem med koordination, minne och fina motoriska färdigheter.

diagnostik

Även om det är omöjligt att bota glios, är det möjligt att stoppa utvecklingen genom att bestämma och eliminera orsaken. Detta kräver en grundlig diagnos.

Den mest effektiva metoden är magnetisk resonansbildning (MRI) med kontrast. Denna instrumentella metod gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt bestämma:

 • lesionens storlek
 • platsen för det drabbade området
 • orsaken till utvecklingen av den patologiska processen (du kan behöva genomföra en detaljerad neurologisk undersökning).

MR i den subkortiska regionen tillåter dig att upptäcka glios av den vita substansen av hjärnans främre lobar, som inte kan detekteras med andra metoder.

Liknande och ännu mer detaljerad information kan erhållas genom beräknad tomografi (CT), som bestämmer de hypodense mörka områdena av skorpan med en lägre densitet. Eftersom ytterligare diagnostiska metoder används:

 • EEK (avslöjar abnormiteter i neuronernas arbete);
 • angiografi (intrakranial och extrakraniell);
 • doppler sonografi.

Laboratorietester (blod, urin, etc.) kan också ordineras. Allt detta gör att du får den mest kompletta bilden av patientens tillstånd.

Storleken på den neuroglyotiska bildningen kan beräknas. Det kommer att vara lika med förhållandet mellan antalet gliaceller och antalet normala neuroner i hjärnan per enhetsvolym vävnad.

behandling

Terapi riktar sig främst till eliminering av den primära sjukdomen. Det finns inga andra effektiva metoder för inflytande i denna situation.

För att stoppa eller sakta ner ökningen i området med förändrad hjärnvävnad är det nödvändigt:

 • eliminera fet mat från kosten. Spridningen av gliosformationer är alltid associerad med nedsatt lipidmetabolism, även om patologin är icke-ärftlig;
 • hålla sig till en hälsosammare diet;
 • glöm inte fysisk aktivitet (bidrar till den korrekta processen med metaboliska processer).

För effektiviteten av behandlingen kan det behövas medicinering:

 • Cavinton, Vinpocetin, Zinnasirin (stödja processen för gasbyte och blodflöde i hjärnvävnaderna);
 • Tromboass, aspirin (förhindra bildandet av blodproppar och vaskulär blockering);
 • nootropa läkemedel (gör neuroner mer resistenta mot syrebrist och bidrar till ökad mikrocirkulation);
 • lipidsänkande läkemedel (förhindra bildandet av kolesterolplakor).

Läkemedel som aktiverar metaboliska processer kan också användas. Men läkemedelsbehandling är värdelös om den primära patologin inte har eliminerats.

Med tanke på traditionell medicin, förutom medicinering, finns det ytterligare två terapeutiska anvisningar som kan förbättra patientens tillstånd allvarligt:

 1. Prevention. Om patologisk utbildning bara börjar ta form, förändra livsstil och näring, ger uppenbara vanor det möjligt för kroppen att klara sig själva problemet.
 2. Kirurgisk ingrepp. Kirurgisk tillvägagångssätt används sällan endast om det finns kränkningar av neurologisk art (anfall, anfall, dysfunktioner i inre organ). I detta fall utförs eliminering av tumörer, vätsketillförsel eller bypassoperation. Multifokala (multifokala) former av glios är inte mottagliga för kirurgisk behandling. Efter exponering för denna typ av obligatorisk konservativ terapi.

Vad är hjärnglios?

Under processen av neuroner överförs nervimpulser genom hela kroppen. Vissa situationer bidrar till förstörelsen av nervceller och deras ersättning med glialelement. I medicin kallas detta tillstånd glios av hjärnan. Ett sådant fysiologiskt fenomen är naturligt under människokroppen. Det finns emellertid fall där mikroprocessen av metabolism i kroppen är signifikant försämrad på grund av en minskning av hjärnans effektivitet. Ett sådant misslyckande inträffar om flippen av glios i den vita substansen i hjärnan växer och blir storskaliga. Vad är det - glios i hjärnan?

Specialister i neurologi tror att sådana abnormiteter i hjärnceller inte ska klassificeras som en separat sjukdom, eftersom denna patologi är mer sannolikt en följd av en annan sjukdom i kroppen. Så länge förändringarna i hjärnans cellulära komposition inte blir onormala påverkas inte funktionaliteten hos glia nervceller. Även motsatsen. De har en skyddande effekt och förhindrar eventuella skador och infektioner i det drabbade området i hjärnan. Byta plats för döda neuroner, glia fungerar som döda strukturer och levererar processer för hjärnvävnadsbyte. Den positiva effekten av glia är emellertid begränsad endast till ett visst tillstånd. Efter dess prestation rankas sådana förändringar som patologi, som över tiden producerar kliniska manifestationer.

Orsaker till glios

Många faktorer kan provocera nervvävnadens död, och följaktligen hjärnans glios:

 • Genetiska eller ärftliga patologier;
 • Tuberkulös skleros;
 • Kronisk patologi av blodcirkulationen i hjärnan;
 • Skador på skallen och hjärnan;
 • Inflammationer utlöst av neuroinfektion;
 • Under lång tid, progressiv hypertoni;
 • Trauma vid födseln;
 • Lågt blodsocker;
 • Operativa effekter på hjärnan.

På grund av födelsestrauma, åtföljd av kvävning, dör neuronceller. En sådan patologi under de första månaderna påverkar inte barnets utveckling. Regressen manifesteras efter den fjärde - sjätte månaden och uttrycks av mental och fysisk utvecklingshinder.

Faktorer som direkt påverkar hjärnans glios, deras ursprung och fördelning:

 1. Alkohol. Användningen av alkoholhaltiga drycker i måttlighet bidrar till en ökning av blodcirkulationen. Men överskrider dosen av alkohol framkallar en uppdelning i samband med neuroner.
 2. Droger. Någon typ av narkotisk läkemedel leder till inflammation i blodkärl och brännvikt som dör av hjärnvävnaden.

Former och grader av utveckling

Den initiala graden av glios i hjärnan är asymptomatisk. Kliniska manifestationer av överträdelsen detekteras som ett resultat av den patologiska spridningen av gliosfoci.

Under den nekrotiska processen frigörs områden istället för döda neuronala celler som bildar gliosfoci (neuroglia celler). Former av glios av hjärnan beror på olika tecken, natur och plats för sin plats.

 • En enda supratentoriell störning uppträder med åldrandet av kroppen eller vid födelsestrauma hos en nyfödd. Denna avvikelse uppträder inte och är inte farlig för människor.
 • Många formationer uppträder i strid med blodcirkulationen i hjärnan. Detta tillstånd är en manifestation av neurologiska patologier.
 • Periventrikulär manifestation påverkar delar av hjärnans ventrikel. Som ett resultat bildas förändringar i cystisk-glios-karaktären i hjärnan.
 • Anisomophorisk manifestation kan detekteras i vilken del av hjärnan som helst. Ser till följd av den kaotiska tillväxten av glialfibrer.
 • Perivaskulär sjukdom förklarar sig genom att förankra de skadade kärlen med gliosceller, vilket är en följd av multipel skleros.
 • Subkortisk glios diagnostiseras under cerebral cortex.
 • En diffus lesion bildar flera foci av glios i hjärnan som kan spridas till ryggmärgen.
 • Kant-typen påverkar hjärnans yta.

Symtom och effekter

Ett enda utseende av substansen av glios i hjärnan producerar vanligen inte sig själv. Sådana foci detekteras av en slump under MR-undersökningar. Om tid emellertid inte avslöjar patologin multiplicerar hjärngliosen, som bildar nya öar av atrofiska förändringar i hjärnans tillstånd.

Följande tecken på ett brott mot kroppens tillstånd bör varna personen:

 • Skarpa och frekventa droppar i blodtryck;
 • Hållbar intensiv huvudvärk, inte otänkbar av antispasmodik;
 • Minskad prestanda, periodisk yrsel;
 • Sänka koncentration och uppmärksamhet, minnet försvinner
 • Signifikant försämring av hörsel och visuell funktion
 • Brott mot motorsystemet.

Det är värt att notera att manifestationen och intensiteten av symtom beror på den plats där hjärnans glios bildades.

 • Suprigentorial glios uttrycks oftast av visuella störningar;
 • Glyos av den vita substansen i hjärnan är ofta en följd av kranialskador och kirurgiska ingrepp i huvudorganet. Denna störning uppträder i svaghet, krampaktiga tillstånd i hjärnan och epipriationer;
 • Frekvent allvarlig huvudvärk är följderna av skador på de temporala lobesna. Huvudvärk kan också leda till glios av vaskulärt ursprung, vilket också framkallar konstanta spikar i blodtryck.
 • I avsaknad av andra sjukdomar som stimulerar glia reproduktion kan glios anses vara den primära patologin. Dessa förändringar är åldersrelaterade och förekommer med naturlig åldrande.

Risk för glios

Placeringen av katalysatorn som orsakar de patologiska störningarna påverkar primärt effekterna av glios. Hopp i tryck och högt blodtryck, encefalit, multipel skleros och skullskador leder till bildandet av glia.

Livslängden för en person som drabbas av sådana förändringar beror direkt på graden av skador på system och organ som är viktiga för livet. Den gynnsamma prognosen för sjukdomen beror på tidig diagnos av störningar och deras adekvata behandling.

Gliosebehandling

I händelse av misstänkta symtom, hoppas inte att processen som påbörjats inte kommer att utvecklas utan behandling och kommer att förbli på samma nivå. Även den mest oskyldiga vid första anblicken kan ett brott mot staten, som är karakteristisk för glios av vaskulär genesis, ge komplikationer: fullständig störning av talfunktioner, förlamning av lemmar, störningar av intellektuell och mekanisk natur och demens. Det är möjligt att leva med sådana symptom, men dessa manifestationer skapar obehag för en person och är farliga för hans liv. I de mest allvarliga fallen, med felaktig behandling eller fullständig frånvaro av terapi är det sannolikt ett dödligt utfall. Därför måste behandlingen av hjärnglios börja omedelbart efter detektering.

Traditionell medicin

Många människor lever i åratal utan att veta om sin sjukdom, och under tiden rekommenderas det inte att utlösa en gliosförgiftning i hjärnan och blodkärlen. Ju längre patienten fördröjer behandlingen, desto svårare är det att klara av effekterna av någon sjukdom. Läkemedel som eliminerar glialformationer existerar inte, eftersom gliosförlusten inte klassificeras som en oberoende sjukdom. För att förbättra patientens hälsa i traditionell medicin används tre huvudsakliga behandlingsområden:

 • Prevention. Vuxna kroppen vid ett tidigt stadium av patologi kan övervinna negativa förändringar. Experter rekommenderar att patienter ge upp dåliga vanor, byta kost, följa en hälsosam livsstil;
 • Läkemedelsbehandling. Läkare föreskrev den nödvändiga behandlingen för den sjukdom som utlöste gliosen. Vid detektering av glios av hjärnans vaskulära ursprung är medel tilldelade för att återställa och stärka artärernas väggar. Används också droger som ökar hjärnaktiviteten genom att förbättra ledningsförmågan hos nervfibrerna.
 • Kirurgisk behandling. Om patienten upptäcker abnormiteter i arbetet med interna organ, konvulsiva och epileptiska anfall, ordineras neurokirurgisk ingrepp.

Traditionella behandlingsmetoder

Oavsett hur många droger som ordineras till patienten, kommer ytterligare kroppsstöd med hjälp av folkmedicinska medel att bidra till att förbättra tillståndet.

 1. Således, i början, med några få lesioner av foci, är gräsens kropp väl stödd, vilket bidrar till stabilisering av blodtillförseln och en ökning av ämnesomsättningen.
 2. För fetma rekommenderas en rå matdiet, fasta dagar och fastande. Det hjälper också att rengöra kroppen av skadliga ämnen som stör dess normala funktion.
 3. Användningen av tinkturer och avkok, vars verkan syftar till att bekämpa sjukdomens symtom. Du kan köpa i apoteket redo balanserade avgifter för behandling.

Jag skulle vilja notera att behandling med folkmetoder kan vara effektiv enbart som ett komplement till huvudterapin som föreskrivs av specialister. En långvarig effekt av användningen av droger och behandling med hjälp av folkmekanismer kommer inte att vara, om inte eliminera orsaken till glialbildning.

förebyggande

För att förhindra utvecklingen av glialformationer och eliminera förekomsten av denna sjukdom, bör du veta några av reglerna för förebyggande:

 • Kvalitet vila, frisk luft och god sömn. Att hålla sig till den korrekta dagliga rutinen håller en person sitt nervsystem i gott skick.
 • Genomförbar fysisk ansträngning stärker också nervsystemet. För att kroppen ska bli elastisk och stark är det inte nödvändigt att ägna mycket tid åt sporten. Det är tillräckligt att ägna lite tid dagligen till en liten uppsättning övningar.
 • Ström. Det är nödvändigt att överge de mest skadliga animaliska fetterna. Produkter som bör ingå i din kost för förebyggande av sådana sjukdomar: spannmål, grönsaker, fruktsallader, kött, fettsyror. För matlagning är det bättre att använda steknings- och kokteknik i en dubbelkedja.
 • Avslag på dåliga vanor.

Dessa förebyggande åtgärder kommer att vara användbara för alla människor och avsevärt begränsa sådana oönskade sjukdomar.

Dessutom Läser Om Fartyg

Lägre kolesterol folk remedies

Hur man reducerar kolesterol folkmekanismer hemma? Hur effektiv är denna behandling, finns det några kontraindikationer? Hur mycket behöver du använda populära recept för att sänka kolesterol i blodet?

Vad gör diagnosen PMH i hjärtat

PMK är en abnormitet i hjärtutveckling, som kännetecknas av att ventilerna trycks in i det vänstra atriumets hålrum vid tiden för sammandragning av vänstra ventrikeln. Denna patologi har inga uttalade symtom.

Vad är bandneutrofiler och deras hastighet i blodet

Naturligtvis spelar ett blodprov en viktig roll vid diagnos av sjukdomar. Kunskap om deltagande av olika typer av leukocyter i organismens liv gör det möjligt att identifiera abnormiteter i tid och misstänkt patologi.

Vad händer under aorta coarctation, orsaker, diagnos och behandling

Från denna artikel kommer du att lära dig: vilken typ av hjärtsjukdom kallas aorta coarctation, cirkulationsfunktioner i medfödda missbildningar.

Leucoencefalopati av vaskulär genesis

Små fokal leukoencefalopati av vaskulär genesis är en diagnos som ofta görs av manliga patienter som har korsat åldersgränsen på 55 år, men inte alla vet vad det är.

Venen på ett finger gör ont: vad är det?

Åren på ringfingeren av en hand gör ont i flera dagar, men utseendet ändras inte.
Vad är det här?
Sankina
Ukraina, Dnipropetrovsk region, PavlogradSmärta i fingrarna är ett vanligt symptom på olika sjukdomar i lemmarna.