I den här artikeln kommer du att lära dig om skakning av fartyg och mage, en detaljerad översikt över denna operation.

Skakning av fartyg kallas en kirurgisk operation, som med hjälp av ett system av shunts - vaskulära transplantat - skapas en extra lösning för normal blodtillförsel till myokardiet, hjärnan eller mjukvävnaden i benen.

Vem utför dessa ingrepp? Allt beror på området av kärlsår:

 • för hjärtsjukdomar utförs en hjärtkirurg kirurgisk hjärtinfarkt;
 • för hjärncirkulationssjukdomar - en neurosurgeon eller en neurovaskulär kirurg utför bypassoperation i hjärnan;
 • i fall av patologi hos benkärlen utförs kärlkirurgen bypass-kirurgi i nedre extremiteterna.

Under magen i magen under operationen är magen uppdelad i två delar, varav den ena förblir oanvänd vid matsmältningen. Därefter leder detta resultat till snabbare mättnad och förlust av extra pounds. Gastroshuntirovaniya bedriver bariatrisk kirurg - en läkare som arbetar med behandling av fetma kirurgiska metoder.

Koronarartär bypass kirurgi

Utförande av CABG rekommenderas i fall där andra metoder för att återställa normalt blodflöde i kransartärerna är ineffektiva eller omöjliga på grund av förekomsten av kontraindikationer. Vad är kranskärlspiraltomirurgi? Kärnan i denna operation är att skapa en shunt - en förbikopplingsväg av blodcirkulationen från aorta till myokardssegmentet som lider av otillräcklig blodtillförsel. Ett sådant kärltransplantat utför därefter funktionerna i de kranskärlskärl för vilka ateroskleros kontraheras. Som ett resultat normaliseras en persons hjärtaktivitet, och risken för hjärtinfarkt och början av plötslig död reduceras signifikant.

vittnesbörd

Huvudindikationerna för AKSH:

 • koronarfartyg inskränkta med mer än 70%;
 • icke-medicinska former av angina pectoris;
 • ineffektivitet eller omöjlighet att utföra angioplastik eller stentning;
 • De första 4-6 timmarna efter hjärtinfarkt eller utvecklingen av tidig post-infarktisk ischemi;
 • ischemiskt lungödem.

Det finns många indikationer på att utföra CABG, och behovet av ett sådant ingrepp bestäms efter att ha utfört en detaljerad undersökning av patienten: EKG (olika typer), Echo CG, koronarangiografi, blodprov.

Hur utför operationen?

Innan CABG genomgår patienten den nödvändiga träningen för att utföra operationen:

 • slutar ta blodförtunnare
 • om 3-5 dagar går in i patientavdelningen på hjärtkirurgiavdelningen;
 • får råd från en anestesiolog och en läkare i fysisk terapi;
 • genomgår ett antal ytterligare undersökningar (blodprov, ultraljud av benens kärl, Doppler sonografi av cerebrala artärer, etc.).

AKSH kan utföras med två metoder:

 1. traditionell - på öppen bröstkorg efter sternotomi (stort snitt i mitten av båren);
 2. minimalt invasiv - på en sluten bröstkorg genom små snitt och med hjälp av endoskopisk utrustning.

Beroende på det kliniska fallet kan ingreppet utföras på ett arbets- eller icke-fungerande hjärta (dvs med användning av en hjärt-pulsad förbikoppling).

Operationen börjar efter inledandet av allmänbedövning. Efter att ha utfört tillgång till hjärtat bedömer kirurgen återigen fartygens tillstånd och skisserar platserna för att hindra framtida shunt. Ett parallellt operativt team utför insamling av fartyg för efterföljande transplantation. De kan vara de inre thoraxartärerna, den radiella artären eller saphenösa venerna.

Om det behövs stannar kirurgen hjärtat och kopplar patienten till enheten för artificiell blodcirkulation. Därefter utför doktorn snitt på kärlen och dämpar shunten på dessa ställen med speciella vaskulära suturer. När hjärtat slutat, startar hjärtkirurgin om det. Därefter kontrollerar läkaren konsistensen hos shunten och suturerar såret i skikt.

Varaktigheten av traditionell CABG kan vara från 3 till 6 timmar, minimalt invasiv - ca 2. I avsaknad av komplikationer utförs patientens urladdning från sjukhuset efter operationen på traditionellt sätt efter 8-10 dagar och efter det minimalt invasiva ingreppet - efter 5-6 dagar.

Shunting av cerebral fartyg

I vissa lesioner av hjärnartärerna kan restaurering av normal blodcirkulation endast uppnås genom att genomföra sin bypassoperation. Orsaken till sådan skada på blodkärlen kan bli en mängd olika sjukdomar: ateroskleros, tumörer, blodproppar. Om problemet kvarstår under lång tid kan nedsatt blodcirkulation leda till att stora delar av hjärnvävnad dör och leda till patientens funktionshinder eller dödsfall. När man applicerar en shunt som levererar blod till den önskade platsen, elimineras ischemi och hjärnan börjar fungera normalt.

vittnesbörd

Huvudindikationerna för shunting av cerebrala fartyg:

 1. aneurysm (expansion) av fartyget, vilket inte är mottagligt för behandling på annat sätt;
 2. tumörer som skada eller krympa halshinnan
 3. omöjligheten att förebygga stroke med medicinska metoder;
 4. försämringen av det arteriella blodflödet, vilket inte kan elimineras på annat sätt;
 5. hydrocephalus (ett brott mot den normala utvecklingen av hjärnan i samband med överdriven ackumulering av vätska i det) hos nyfödda.

Operationen för bypassen av cerebral arteries kärl föreskrivs först efter en detaljerad undersökning av patienten: MR, CT, angiografi, duplex ultraljudsskanning av artärerna, ballong ocklusion etc.

Hur är operationen?

Innan skakningen av hjärnans kärl genomgår patienten den nödvändiga träningen för att utföra operationen:

 • ger upp att röka 14 dagar före operationen
 • slutar ta icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel 7 dagar före ingripandet;
 • passerar ett antal ytterligare undersökningar (blod, urin, EKG, fluorografi etc.);
 • rakar håret från huvudet dagen före operationen;
 • tar mediciner som föreskrivs av en läkare.

Före transport till operationssalen ska patienten vara fri från falska naglar, piercingar och andra dekorationer, kontaktlinser och avtagbara proteser.

Hjärtartärbiutgången kan utföras på följande sätt:

 1. Tekniken används i nederlaget för ett litet område av den lilla artären. Som ett shunt används ett kärl som tas från arterierna som matar hjärnmembranet. Under operationen väljer kirurgen det drabbade kärlet och leder till änden genom det skapade hålet (genom att borra skallen) till slutet av shunten. Därefter sysar han dem, återställer blodflödet i iskemiområdet.
 2. Tekniken appliceras om diameteren på den skadade artären är ca 2 cm. En sektion av kärlet från patientens ben eller arm används som en shunt. Det sutureras i den yttre halspulsådern och hålls i den tidiga regionen. Därefter avlägsnar kirurgen en del av skallen och sätter in en shunt i den resulterande öppningen. Sedan syr han den till den drabbade artären.

I praktiken utförs skakning ofta, vilket utförs vid användning av ett kärl som matar meningerna. Normalt tar operationen ca 5 timmar. För anestesi av sådana ingrepp används allmänbedövning tillsammans med artificiell ventilation av lungorna.

När hydrocephalus är en speciell typ av shunting-ventriculo-peritoneal. Kärnan i denna operation är att utföra ett hål i skallen i vilket titanröret sätts in. Dess nedre ände är ansluten till hjärnans ventrikel. Genom den skapade shunten överförs överflödigt fluid som kommer in i bukhinnan i bukhålan och absorberas aktivt där.

I avsaknad av komplikationer, innan en patient utmatas från sjukhuset, utförs en duplexsökning för att utvärdera funktionen hos den överlagda shunten och typen av cerebralt blodflöde. I avsaknad av några överträdelser utmatas patienten 6-7 dagar efter operationen.

Shunting av fartyg i nedre extremiteterna

Indikationerna för shunting av benens kärl kan bli sjukdomar, åtföljda av deras signifikanta sammandragning eller expansion, vilket leder till otillräcklig blodtillförsel till ett eller annat område. Beslutet om behovet av sådan verksamhet görs i de fall då en intensiv konservativ terapi är ineffektiv och den befintliga totala blodflödesproblemen i framtiden kan leda till utvecklingen av gangren av den drabbade lemmen och handikappen. För att återställa normal blodcirkulation i benkärlen kan metoder användas för att skapa shunts, proteser eller anastomoser (sammankopplingar) mellan intilliggande normalt fungerande kärl.

vittnesbörd

Huvudindikationerna för benens bypassfartyg:

 • ateroskleros obliterans;
 • perifer arterie aneurysm;
 • ocklusiv sjukdom;
 • åderbråck
 • oförmåga att utföra angioplastik eller stenting
 • hotet om gangren och ineffektiviteten av konservativ terapi.

Valet av shunting teknik bestäms av resultaten av patientens undersökning: MR, CT, dubbelsidig ultraljud av benkärlen.

Hur är operationen?

Innan sådana åtgärder vidtas måste patienten genomgå en omfattande undersökning och nödvändig träning. Styrs av resultaten av forskning väljer vascular surgeon metoden för bypass-operation som är lämplig i detta kliniska fall.

Klicka på bilden för att förstora

Operationen kan utföras under epiduralanestesi eller allmän anestesi. Under insatsen isolerar kirurgen det drabbade området, gör ett snitt och fixar på denna plats en av ändarna av shunten, som är en del av lårets egen saphenous ven eller ett implantat av konstgjort material. Därefter passeras den andra änden av shunten genom senorna och musklerna till den plats som ligger ovanför det drabbade området och fixar det.

Därefter kontrollerar kirurgen konsistensen hos det inbäddade kärlelementet. För detta kan en ultraljudsskanning och ett arteriogram utföras. Därefter sutureras de kirurgiska såren i skikt.

Det finns många metoder för att skaka benens kärl. Vanligtvis förekommer sådana operationer ca 1-3 timmar. I avsaknad av komplikationer utmatas patienten från sjukhuset efter 7-10 dagar.

Gastric bypass

Ibland för viktminskning, måste vissa patienter utföra en sådan operation som gastrisk bypass. Vad är det Detta är en av de moderna kirurgiska teknikerna som används för att minska känslan av hunger och minska vikten. Det ordineras till de överviktiga patienter som inte kan uppnå de önskade resultaten på andra sätt. Kärnan i denna operation är att skapa en "liten ventrikel" kopplad till tunntarmen. Efter genomförandet stannar resten av magen och deltar i matsmältningen, patienten förlorar hunger, förbrukar mindre mat och förlorar vikt.

vittnesbörd

Huvudindikationen för gastrisk bypassoperation är fetma, som inte kan elimineras på andra sätt och ständigt åtföljs av en känsla av stark hunger. Ibland utförs sådana insatser när det är svårt att evakuera mat från magen i andra sjukdomar.

Innan en sådan intervention genomförs, genomgår patienten fullständig undersökning: blodprov, EKG, fluorografi, FGDS, etc.

Hur är operationen?

Gastric bypass kan utföras på traditionellt sätt eller genom laparoskopisk teknik. Operationen utförs alltid under generell anestesi.

Det finns många typer av sådana operationer, men i allmänhet består kärnan i sådana bariatriska ingrepp att skapa en "liten ventrikel", vars volym inte överstiger 50 ml. För att göra detta, med hjälp av specialverktyg, korsar kirurgen magen på nödvändiga delar. De flesta operationerna avlägsnas inte under operationen, och tunntarmen sys till den mindre bildade delen. Som ett resultat kommer mat från matstrupen in i "lilla ventrikeln", mättnad sker fortare och patienten, utan att uppleva frekventa känslor av hunger, förlorar vikt. Efter att operationen är avslutad tar kirurgen in såret.

Varaktigheten av sådana operationer kan vara från 1 till 1, 5 timmar. Utsläpp från sjukhuset utförs inom 3-4 dagar.

Körartärkirurgi efter hjärtinfarkt - vad det är och hur det utförs

Vad är det - kringgå hjärtkärlskärlen efter hjärtinfarkt? Denna operation kallas också revaskularisering, det är skapandet av anastomoser (ytterligare meddelanden mellan kärlen) för att återuppta normal syreförsörjning till hjärtat.

Behovet av denna metod uppstår på grund av hjärt-kärlsjukdomar - ett tillstånd som orsakas av en minskning av hjärtkärlens lumen.

Den främsta orsaken till denna sjukdom är bildandet av ateroskleros, där utvecklingen av aterosklerotiska plack observeras.

tidsbeställning

Hjärtinfarkt är en följd av hjärt-kärlsjukdom. Under dessa förhållanden får hjärtat inte hela mängden syre och näringsämnen från kärlen. För att återställa normal blodtillförsel används olika kirurgiska metoder, inklusive kranskärlskörtelkirurgi.

vittnesbörd

Heart shunting kan användas i närvaro av grundläggande indikationer, såväl som vid vissa förhållanden där denna metod rekommenderas. Det finns tre huvudindikationer:

 • Obstruktion av vänster kransartär överstiger 50%;
 • Diametern för alla kranskärlskärl är mindre än 30%;
 • Allvarlig förträngning av den främre ingreppsartären i området för dess utbrott i samband med stenos hos de andra två kransartärerna.

Om patienten lider av hjärtinfarkt, kan hjärtinfarktskirurgi minska risken för återfall, till skillnad från symptomatisk medicin eller populär behandling. Med en hjärtinfarkt eliminerar denna metod hjärnans ischemi, vilket medför att blodtillförseln återställs och risken för återkommande incidenter reduceras.

Kärnan i metoden

Med bypassoperation i kransartären skapas en shunt (anslutning) mellan det drabbade området och den friska artären. Oftast fungerar delarna av den inre bröstkärlskärlen, saphenös ven i låret som ett transplantat. Dessa kärl är inte avgörande, så de kan användas i denna operation.

Skakning kan utföras med hjärtslag eller med hjälp av hjärlungsmaskin (IC), även om den senare metoden används oftare. Beslutet om vilken man ska välja beror på förekomst av olika komplikationer hos patienten samt på behovet av samtidig behandling.

Förberedelse för

Förberedelserna för shunting inkluderar följande aspekter:

 • Den sista gången en patient måste ta mat är senast dagen före operationen, varefter intaget av vatten också är förbjudet.
 • Huden bör berövas hår på operationsplatsen (bröstkorg, liksom platsen för transplantatavlägsnande).
 • På kvällen föregående dag och på morgonen är det nödvändigt att tömma tarmarna. På morgonen ska operationen ta en dusch.
 • Den sista handlingen av medicinering är tillåten senast dagen innan efter en måltid.
 • En dag före bypassoperationen utförs en undersökning med deltagande av operationsläkaren och medföljande personal för att utarbeta en handlingsplan.
 • Skriv alla nödvändiga dokument.

Vad ska vara den mänskliga puls: Normen efter ålder, frekvens och rytm av hjärtkollisioner beaktas i våra material.

Är hjärthögtalaren användbar för att köra med ett bröstband och hur man väljer rätt enhet? Ta reda på det här.

Ska jag få en pulsmätare på min handled, hur exakt och effektivt är det och är det lämpligt att springa? Alla detaljer läses i nästa artikel.

Teknik för prestanda på fartyg

Hur är hjärtförbättring gjord? En timme före operationens början ges patienten lugnande läkemedel. Patienten levereras till operblocket, den är placerad på operationsbordet. Här är installerade enheter för övervakning av parametrarna för vitala funktioner (elektrokardiogram, bestämning av blodtryck, frekvens av andningsrörelser och blodmättnad), sätt en urinarkateter.

Sedan injiceras generella anestetika, en trakeostomi utförs, och operationen börjar.

Stadier av kranskärlspiralbypasskirurgi:

 1. Tillträde till bröstkaviteten tillhandahålls genom att dissekera mitten av bröstbenet;
 2. Isolering av den inre thoraxartären (om mammokörande bypassoperation används);
 3. Transplantintag;
 4. Den är ansluten (IR) med hypotermisk hjärtstopp, och om operationen utförs på arbetande hjärta appliceras enheter som stabiliserar en viss del av hjärtmuskeln i den plats där bypassen inträffar;
 5. Shunts appliceras;
 6. Återupptagandet av hjärtets arbete och avbrytandet av apparaten "artificiell hjärta - lungor";
 7. Syning och installation av dränering.

Inte för svaga hjärtan och minderåriga! Denna video visar hur man utför koronarartär bypassoperation.

Postoperativ rehabilitering

Omedelbart efter operationen transporteras patienten till intensivvården, där han hålls i flera dagar, beroende på operationens allvar och organismens egenskaper. Den första dagen behöver han en ventilator.

När patienten kan andas igen erbjuds han ett gummileks, som han blåser upp från tid till annan. Detta är nödvändigt för att säkerställa normal ventilation och förhindra stagnation. Ger konstant ligering och behandling av patientens sår.

Med denna metod för kirurgisk ingrepp dissekeras båren, vilken sedan fastes med metoden för osteosyntos. Detta ben är ganska massivt, och om huden på detta område läker relativt snabbt, tar det tid från flera månader till sex månader för att återställa båren. Därför rekommenderas patienter att använda medicinska korsetter för att stärka och stabilisera dissektionsstället.

Också i samband med blodförlust under operationen har patienten anemi, som inte kräver särskild behandling, men för eliminering rekommenderar vi en näringsrik kost, inklusive högkaloriprodukter av animaliskt ursprung.

Normala hemoglobinnivåer återkommer inom cirka 30 dagar.

Nästa steg i rehabilitering efter bypassoperation vid kranskärlspiral är en gradvis ökning av fysisk aktivitet. Allt börjar med en promenad nerför korridoren till tusen meter om dagen, med en gradvis ökning av belastningen.

Vid urladdning från sjukhuset rekommenderas patienten att stanna i ett sanatorium för full återhämtning.

Fördelarna med denna metod

Huvudproblemet som gäller fördelarna med hjärtinfarkt-bypassoperation är dess jämförelse med stentning av hjärtkärl. Det finns ingen överenskommelse om när man ska välja en metod över en annan, men det finns ett antal villkor under vilka koronar bypassoperation är effektivare:

 • Om det finns kontraindikationer för stenting och patienten lider av svår angina, vilket stör verkningen av inhemska behov.
 • Det fanns en lesion av flera kransartärer (i mängden tre eller flera).
 • Om på grund av närvaron av aterosklerotiska plack observeras en hjärtaneurysm.

Förhöjt blodkolesterol - vad betyder det och när behövs medicinsk hjälp? Vi kommer att berätta alla nyanser!

Skulle jag oroa mig för att sänka blodkolesterolet är det bra eller dåligt? Läs allt om det på vår sida.

Om vad som borde vara den normala kolesterolhalten i blodet hos vuxna, läs här.

Kontra

Dessa inkluderar: diverse skador på majoriteten av kransartärerna, en snabb minskning av den vänstra ventrikulära utstötningsfunktionen till under 30% på grund av en fokalskada, hjärtans oförmåga att pumpa den mängd blod som behövs för att tillföra vävnader.

Förutom privata finns det allmänna kontraindikationer, som inkluderar associerade sjukdomar, till exempel kroniska icke-specifika lungsjukdomar (CNDF), onkologi. Men dessa kontraindikationer är relativt naturliga.

Möjliga följder och komplikationer efter operationen

Det finns specifika och icke-specifika komplikationer efter revaskularisering av hjärtmuskeln. Specifika komplikationer associerade med hjärtat i kransartärerna. Bland dem är:

 • Förekomsten av vissa patienter med hjärtinfarkt och som ett resultat en ökning av risken för dödsfall.
 • Bortfall av den yttre broschyren av perikardiet som ett resultat av inflammation.
 • Förbrott i hjärtat och följaktligen otillräcklig näring av organ och vävnader.
 • Olika typer av arytmier.
 • Inflammation i pleura som ett resultat av infektion eller trauma.
 • Risken för stroke.

Icke-specifika komplikationer innefattar problem som åtföljer någon operation.

Heart shunting: vad är det?

Koronar hjärtsjukdom observeras hos många människor, och antalet patienter med denna sjukdom ökar årligen. Fram till en viss punkt kan den hanteras med hjälp av droger, men i vissa fall slutar drogen ha en positiv effekt, och en operation behövs för att rädda patientens liv. I sådana fall är patienten ordinerad för bypasstransplantation vid kranskärlspiral, eller som vanligt ingripande kallas oftare "hjärtadbrytningstransplantation".

I denna artikel kommer vi att bekanta dig med historia, typer och tekniker för att utföra denna operation, sätt att förbereda sig, funktionerna i den postoperativa perioden, risker och komplikationer. Denna kunskap kommer att hjälpa dig att få en uppfattning om hjärtinfarkt, och du kommer att veta vad detta kirurgiska ingrepp utförs för.

Lite historia

Fram till första hälften av 1900-talet kunde patienter med hjärt-kärlsjukdom bara behandlas med mediciner, och de personer till vilka de slutade att hjälpa var dömda till funktionshinder och död. Och först 1964 utvecklades och genomfördes det första kirurgiska förfarandet för kranskärlsbidragsoperation. Det är trevligt att inse att den ryska var pionjär - Leningrad professor och hjärtkirurg Vasily Ivanovich Kolesov. Tyvärr, redan 1966 vid Alliionskongressen för kardiologer, beslutades det att förbjuda utförandet av denna farliga operation.

Kolesov höll sig i alla slags förföljelser, men situationen förändrades radikalt efter att världens vetenskapliga samfund blev intresserad av denna revolutionerande metod för behandling av koronarkärl. Storskalig forskning och utveckling har förbättrat denna teknik och minskar antalet komplikationer. Bypassoperation i koronararterien fortsatte att uppgraderas, och antalet patienter som framgångsrikt fungerade ökade ständigt. Och igen, tack vare ansträngningarna från våra medforskare, lyckades läkare skära tiden för att slutföra interventionen i hälften. Nu kan räddningstiden för en patient med hjärt-kärlsjukdom utföras på 4-6 timmar (beroende på det kliniska fallets komplexitet).

Vad är kärnan i hjärtinfarktkörteln?

I ischemisk hjärtsjukdom, vars huvudsakliga synder är ateroskleros hos kranskärlskärlen, kan en eller flera hjärtartärer blockera. Denna process åtföljs av allvarlig myokardiell ischemi, angina pectorisattacker uppträder oftare hos en patient och hjärtinfarkt kan utvecklas. Att återställa blodflödet till hjärtmuskeln kirurger skapa lösningar som utför anastomos av venen, exciderade från lår huden, eller artär hos patienten tas från underarmen eller den inre ytan av bröstet. Den ena änden av ett sådant bypassfartyg förenas med aortan och den andra sys i koronararterien under den plats för aterosklerotisk obstruktion eller förminskning. Om en inre thoraxartär används för shunten, som redan är ansluten till aortan, sugs den ena änden till koronarkärlet. Denna hjärtkirurgi kallas kranskärlspiralbypasskirurgi.

Tidigare användes lårbenen för att skapa anastomosen, men nu använder kirurger oftare arteriella kärl, eftersom de är mer hållbara. Enligt statistiken utsätts inte shunt från det venösa lårbenet för återblokering i 10 år hos 65% av patienterna och från artärkärlet i den inre bröstkärlen - den fungerar ordentligt i 98% av de opererade. Vid användning av den radiella artären fungerar anastomosen felfritt i 5 år hos 83% av patienterna.

Huvudsyftet med kranskärlskörtelkirurgi syftar till att förbättra blodflödet inom området myokardiell ischemi. Efter operationen börjar hjärtats muskelområde, som upplever brist på blodtillförsel, få en tillräcklig mängd blod, angina attacker blir mindre frekventa eller elimineras och risken för hjärtsvikt i hjärtmuskeln minskar signifikant. Som en följd av detta kan koronar bypassoperation öka patientens livslängd och minska risken för plötslig koronardöd.

Huvudindikationerna för kranskärlskörtelkirurgi kan vara följande tillstånd:

 • inskärning av kransartärerna med mer än 70%;
 • inskränkning av vänster kransartär med mer än 50%;
 • ineffektiv perkutan angioplastik.

Typer av kranskärlssymptomoperation

Det finns sådana typer av kranskärlskörtelkirurgi:

 1. Med artificiell blodcirkulation och skapande av åtgärder för att skydda myokardiet (kardioplegi), vilket inkluderar hjärtstopp, farmakologisk eller kallt blodskydd av hjärtmuskeln.
 2. Utan extrakorporeal cirkulation och med en speciell stabilisator.
 3. Endoskopisk kirurgi med minimala snitt med eller utan konstgjord cirkulation.

Beroende på de vaskulära transplantat som används kan bypassoperation vara:

 • autogenous - patientens venösa kärl används för shunten;
 • autoarterial - för shunt används patientens radiella artär
 • mamma coronary - för shunt används patientens inre thoraxartär.

Valet av detta eller ibland bestäms typ av kranskärlsbidragsoperation individuellt för varje patient.

Förberedelse för operation

När man bestämmer sig för att utföra kirurgisk bypassoperation, ska läkaren ompröva läkemedelsbehandlingstiden 1-2 veckor före operationen och avbryta användningen av läkemedel som tappar blodet. Dessa inkluderar: Ibuprofen, Aspirin, Kardiomagnyl, Naproxen, etc. Patienten ska också informera läkaren om receptfria läkemedel och växtbaserade läkemedel som han tar.

Lika viktigt är patientens psykologiska inställning före bypassoperation vid kranskärlspiral. Patientens läkare och släktingar ska hjälpa patienten att utveckla en positiv attityd för den kommande operationen och dess resultat.

I de flesta fall är en patient som genomgår bypassoperation i hjärt-kärlsjukdomar på sjukhus 5-6 dagar före operationen. Under denna tid genomförs en omfattande undersökning och förberedelse för det kommande ingreppet.

Före hjärtinfarktkirurgi kan följande typer av instrument- och laboratoriediagnostik ordineras till patienten:

 • blod- och urintest;
 • EKG;
 • ekokardiografi;
 • Röntgenstrålar;
 • koronaroshuntografiya;
 • Ultraljud i bukorganen;
 • Doppler studie av ben och hjärnans kärl;
 • och andra typer av studier vid samtidig patologier.

Dagen före operationen undersöks patienten av en operativ hjärtkirurg och en specialist i fysioterapier och övningar. Kirurgen informerar sin patient om alla detaljer i det kommande ingreppet, och patienten undertecknar de nödvändiga dokumenten.

De allmänna principerna för förberedelse för bypassoperation av kranskärlspiral innefattar följande rekommendationer:

 1. Den sista måltiden före bypassoperation bör ske kvällen före och senast 18 timmar. Efter midnatt kan patienten inte ta vatten.
 2. Det sista läkemedlet ska ske omedelbart efter middagen.
 3. På natten före operationen ges patienten ett rengörande emalj.
 4. På natten och på morgonen före operationen ska patienten ta en dusch.
 5. Före operationen är patienten rakad av håret på bröstet och på de ställen där transplantatet är taget (ben eller handleder).

Hur utförs koronarartär bypassoperation?

En timme före operationen administreras patienten en lugnande medel. I operationsrummet transporteras patienten på en gurney och placeras på operationsbordet. Därefter etablerar läkare kontinuerlig övervakning av alla vitala funktioner, injicerar en kateter i blåsan, och anestesiagruppen utför kateterisering av venen. Anestesiologen träder in i anestesi och installerar ett endotrakealt rör som kommer att ge konstant konstgjord ventilation av patientens lungor och tillförsel av anestetisk gasblandning.

Koronarartär bypass kirurgi kan utföras med olika metoder, utförda i flera steg.

I denna artikel beskriver vi de viktigaste stadierna av denna operation:

 1. Tillgång till hjärtat. Vanligtvis görs en longitudinell snitt i mitten av båren.
 2. Baserat på tidigare angiogram och efter en visuell bedömning bestämmer kirurgen shuntens placering.
 3. Shunt stängsel utförs: ven från benet, radial eller inre bröstkärlen. Heparin administreras för att förhindra trombos.
 4. Vid utförande av en operation på ett obrottbart hjärta utförs kardioplegisk hjärtstopp och anslutning av den artificiella blodcirkulationsapparaten.
 5. Vid utförande av operation på ett fungerande hjärta appliceras speciella stabiliserande anordningar på det område av myokardiet där anastomosen utförs.
 6. En shunt appliceras: hjärtkirurgen sysar en av ändarna av artären eller venen till aortan och den andra änden till kransartären (under obstruktionen eller förminskningsplatsen).
 7. Återställandet av hjärtets aktivitet utförs och hjärtlungsmaskinen är avstängd (om den används).
 8. För att stoppa effekterna av heparin administreras protamin.
 9. En dränering installeras och ett operativt sår sutureras.
 10. Patienten överförs till intensivvården.

Eventuella komplikationer

Liksom alla kirurgiska ingrepp kan kranskärlskörtelkirurgi orsaka ett antal specifika och icke-specifika komplikationer.

Specifika komplikationer av denna operation är förknippade med nedsatt funktion av hjärtat och blodkärlen. Dessa inkluderar:

 • hjärtinfarkt;
 • akut hjärtsvikt
 • arytmi;
 • perikardit;
 • infektiös eller traumatisk pleurisy;
 • flebit;
 • smalning av shuntens lumen;
 • postcardiotomi syndrom (känsla av smärta och värme i bröstet);
 • stroke.

Nonspecifika komplikationer vid bypassoperation i hjärt-artären är karakteristiska för varje kirurgiskt ingrepp. Dessa inkluderar:

 • postoperativ sårinfektion;
 • lunginflammation;
 • urinvägsinfektion;
 • massiv blodförlust
 • lungemboli;
 • diastasis i båren;
 • ligaturfistel;
 • nedsatt tänkande och minne;
 • keloidärbildning
 • njursvikt
 • lunginsufficiens.

Risken för komplikationer vid bypassoperation i hjärt-artären kan minskas betydligt. För att göra detta måste läkaren omedelbart identifiera patienter med en historia som är belastad, förbereda dem ordentligt för operation och se till att patienten är så noggrant observerad som möjligt efter att ingripandet är avslutat. Och en patient efter bypassoperation bör följa alla rekommendationer från läkaren, följ en diet och sluta sluta röka.

Den postoperativa perioden i intensivvården

Efter att patienten överförts från operationsstugan till intensivvården fortsätter personalen att kontinuerligt övervaka alla vitala indikatorer med hjälp av utrustning och laboratorietest per timme. Konstgjord ventilation fortsätter tills fullständig återställning av andningsfunktionen. Därefter avlägsnas endotrachealröret och patienten andas. I regel sker detta på den första dagen efter ingreppet.

Före operationen måste läkaren varna patienten att han efter att anestesin har fullbordats kommer att vakna i intensivvården, hans händer och fötter kommer att vara bundna och endotrachealröret kommer att vara i munnen. Denna taktik hjälper till att förhindra onödig ångest hos patienten.

Varaktigheten av vistelsen i kardio-återupplivningskammaren beror på många faktorer: operationens varaktighet, återhämtningshastigheten för spontan andning och andra individuella egenskaper hos patientens hälsa. I okomplicerade fall överförs patienten till avdelningen en dag efter fullbordandet av kranskärlspiralförflyttning. Vid överföring till patientens avdelning tas katetrar bort från den radiella artären och urinblåsan.

Postoperativ period i avdelningen

Under de första dagarna efter att ha överförts till avdelningen från återupplivning fortsätter personalen att kontinuerligt övervaka vitala indikatorer (EKG, Echo-KG, pulsfrekvens, andning etc.) och patienten utförs laboratorietester upp till 2 gånger per dag. Patienten är ordinerad medicinering, en specialdiet, en uppsättning terapeutiska och andningsövningar väljs individuellt.

I de flesta fall är patienten ordinerad för sådana grupper av droger:

 • antiplatelet medel: Aspirin, Trombon ACC, Cardiomagnyl, Cardio-aspirin;
 • statiner: Vasilip, Zokor, Liprimar, Lescol, Crestor;
 • ACE-hämmare: Enalapril, Renitec, Prestarium;
 • betablockerare: Nebilet, Egilok, Concor.

Patienter som genomgår transmuralt eller utbrett myokardinfarkt ges diuretika. Vid kombination av aortokoronär bypassoperation med ersättning av hjärtklaffar rekommenderas patienter att ta emot indirekta antikoagulantia.

Det är absolut nödvändigt att patienten ger upp sig att röka efter kranskärlskörtelkirurgi. Nikotinberoende ökar risken för återfall av angina, och uppgivande av cigaretter sänker blodtrycket och minskar signifikant progressionen av ateroskleros.

Med okomplicerad kirurgisk bypassoperation fortsätter postoperativ övervakning av en patient på sjukhuset ca 7-10 dagar. Stygn på bröstet och armen eller benet tas bort före urladdning. Om shunten togs från foten rekommenderas patienten att ha en kompressionsstrumpa under de första 4-6 veckorna för att förhindra utveckling av ödem. Cirka 6 veckor är fullständig läkning av båren. Under denna period rekommenderas patienten att överge tunga laster och lyfta vikter. Efter ca 1,5-2 månader kan patienten börja arbeta, och hela återgången tar cirka 6 månader.

Medicinsk animation på "kranskärlskörtelkirurgi":

Heart shunting vad det är: indikationer, stadier och rehabilitering

Nyligen identifierar allt fler läkare hjärtpatologi. Människor känner sig inte alltid rar för att besöka kliniker. Många har helt enkelt inte tillräckligt med tid, andra är rädda för att höra om förekomsten av någon sjukdom och därigenom förvärra situationen.

Kom ihåg att detta är ett kirurgiskt ingripande och eventuella konsekvenser är möjliga. Också under rehabiliteringsperioden bör du följa alla rekommendationer från den behandlande läkaren och kosten. Om du har ordinerats hjärtbypasskirurgi, måste du förstå vad det är, vilka komplikationer som kan vara, hur man stämmer överens med operationen och hur man beter sig efter det.

Lite historia

Heart shunting vad det är

Fram till första hälften av 1900-talet kunde patienter med hjärt-kärlsjukdom bara behandlas med mediciner, och de personer till vilka de slutade att hjälpa var dömda till funktionshinder och död.

Och först 1964 utvecklades och genomfördes det första kirurgiska förfarandet för kranskärlsbidragsoperation. Det är trevligt att inse att den ryska var pionjär - Leningrad professor och hjärtkirurg Vasily Ivanovich Kolesov.

Tyvärr, redan 1966 vid Alliionskongressen för kardiologer, beslutades det att förbjuda utförandet av denna farliga operation.

Kolesov höll sig i alla slags förföljelser, men situationen förändrades radikalt efter att världens vetenskapliga samfund blev intresserad av denna revolutionerande metod för behandling av koronarkärl. Storskalig forskning och utveckling har förbättrat denna teknik och minskar antalet komplikationer.

Bypassoperation i koronararterien fortsatte att uppgraderas, och antalet patienter som framgångsrikt fungerade ökade ständigt. Och igen, tack vare ansträngningarna från våra medforskare, lyckades läkare skära tiden för att slutföra interventionen i hälften.

Nu kan räddningstiden för en patient med hjärt-kärlsjukdom utföras på 4-6 timmar (beroende på det kliniska fallets komplexitet).

Heart shunting vad det är: beskrivning

Coronary artery bypass surgery (CABG) är en operation vars väsen är att skapa en anastomos (bypass), kringgå hjärtkärlen i hjärtat som påverkas av ateroskleros. Den första planerade CABS-operationen utfördes i USA vid Duke University tillbaka 1962 av Dr Sabist.

För närvarande har hundratusentals kranskärlskörtelkirurgi utförts i världen, och i många kliniker har de blivit rutinmässiga. För 10-15 år sedan, för att kunna fungera, var det nödvändigt att åka till Europa eller till de baltiska staterna och kostnaden för en sådan operation var helt enkelt orimligt.

Ingen säger att CABG-operation är billigt, men idag kan de flesta patienter hitta pengar, särskilt om det handlar om liv och död.

När det gäller indikationerna för CABG är de ganska uppenbara och bestämda efter undersökningen, inklusive med obligatorisk koronarangiografi - ett förfarande som gör det möjligt att bestämma tillståndet hos de kärl som matar hjärtat.

Det finns många skillnader när det är nödvändigt att föredra kranskärlspiralförflyttning över stenting, men det finns obestridliga ögonblick när fördelarna med CABG är högre än stenting:

 1. Angina hög funktionsklass - d.v.s. en som inte tillåter patienten att utföra jämn inhemsk last (gå, toalett, äta) vid kontraindikationer till stenting.
 2. Nederlaget för tre eller flera hjärtkärl i hjärtat (bestämt av koronar angiografi).
 3. Förekomsten av hjärtaneurysm på bakgrund av ateroskleros av kransartärerna.

För närvarande utförs CABG både på ett fungerande hjärta och i tillstånd av kardiopulmonell förbikoppling. Under operationen av hjärt-artär-bypassoperation på arbetshjärtat är risken för operativa komplikationer mycket lägre jämfört med operationen på det icke-fungerande hjärtat, men det är också mer komplext.

Det finns också en uppfattning att om AKSH utförs på ett fungerande hjärta, lider kvaliteten på de utförda lösningarna. Det är, genom långsiktiga resultat, en operation på ett fungerande hjärta kan ge sämre resultat jämfört med en operation i ett icke-fungerande hjärta.

För att skapa bypass shunts används venerna i patientens nedre ben, såväl som den inre thoraxartären, en person kan enkelt göra utan dessa kärl.

Artery shunts är mycket mer hållbara och mer tillförlitliga, vilket inte kan sägas om venskärmar. Så stängs ca 10% av venösa shunter under den första månaden efter CABG, ytterligare 10% - under det första året och ca 10% - under de närmaste 6 åren efter bypassoperationen.

Om man jämför med skott från artärer, fortsätter mer än 95% av anastomoserna efter 15 år att fungera, men det är inte alltid tekniskt möjligt att bara använda skenor från artärer. Om CABG-operationen slutar positivt, och det här är de allra flesta fallen, kommer patienten att möta en svår fas av rehabilitering.

Emellertid försvinner alla olägenheter i denna period efter några månader, och fördelarna med kranskärlspiralförbioperation i form av försvinnandet av angina pectoris blir uppenbara.

2-3 månader efter AKSH rekommenderas ett VEM- eller löpbandstest. Dessa tester hjälper till att bestämma tillståndet för de pålagda shunterna och blodcirkulationen i hjärtat. CABG-operation är inte en panacea och garanterar inte stoppet av ateroskleros och tillväxten av nya plack i andra artärer.

Även efter bypassoperation vid kranskärlspiral förblir alla principer för behandling av hjärt-kärlsjukdom oförändrad. AKSH utförs med endast ett syfte - att rädda patienten från angina och minska frekvensen av hans sjukhusvistelse på grund av förvärv av processen.

För alla andra kriterier, till exempel risken för återkommande hjärtinfarkt och död inom 5 år, är indikatorerna jämförbara både med hjärtinfarkt och med stenting eller konservativ behandling.

För CABG finns ingen åldersgräns, bara förekomsten av comorbiditeter, som begränsar bukoperationen, är viktig. Dessutom har risken för komplikationer vid återkommande CABG, om operationen av kranskärlsbidragsoperation redan har utförts tidigare, mycket högre, och sådana patienter tas sällan för återanvändning.

Vad är operationen för?

Stenting av hjärtkärl och kranskärlspiralbypasskirurgi är de modernaste teknikerna för att återställa patronernas skull. De utförs på olika sätt, men har ett lika högt resultat.

Bristen på syre vid ateroskleros kan leda till vävnadsnekros och orsaka hjärtinfarkt i framtiden. Därför rekommenderas det att man installerar shunts på hjärtat i frånvaro av effekten av läkemedelsbehandling. Ischemisk sjukdom, ateroskleros och myokardiell aneurysm kan fungera som en indikation för denna operation.

Sådan behandling som CABG utgör ingen fara för människoliv och hjälper till att minska dödsfallet från kardiovaskulära patologier flera gånger.

Före operationen måste patienten genomgå en noggrann förberedelse och skicka de nödvändiga testen. Att minska risken för komplikationer under operationen och efter den postoperativa perioden kommer att bidra till att eliminera negativa faktorer: rökning, diabetes, högt blodtryck etc.

CABG utförs på flera kärl samtidigt eller endast på en, beroende på den enskilda patologin. Den speciella andningstekniken, som patienten måste behärska redan före operationen, kommer att underlätta rehabiliteringsperioden efter kranskärlspiraltomirurgi.

Skakning av kärl i nedre extremiteter bidrar till att återställa blodcirkulationen i avsaknad av effektiva standardmetoder för behandling. Eftersom detta kirurgiska ingrepp anses vara det farligaste och mycket svårt, måste en professionell kirurg med modern utrustning utföra operationen.

Rehabilitering efter hjärtkärlens bypass under de första dagarna sker i intensivvården så att det finns möjlighet att genomföra akut återupplivning om det behövs.

Det beror på närvaron eller frånvaron av negativa konsekvenser, hur mycket patienten kommer att vara på sjukhuset och hur kroppen kommer att återhämta sig. Läkemedlet beror också på hur gammal patienten är och om andra sjukdomar finns.

Tips: Rökning ökar risken för att utveckla hjärtsjukdom flera gånger. Därför kan du bli av med komplikationer efter att ha installerat en kranskärlspåverkan om du slutar röka en gång för alla.

Efter att ha bestämt behandlingsregimen av en kardiolog och en reumatolog, sitter patienten på ett sjukhus där alla nödvändiga preoperativa studier utförs inom 2-3 dagar:

 • ECHO-KG (för att bedöma muskels prestanda);
 • urin- och blodprov (att studera generella indikatorer och utesluta eller bekräfta andra sjukdomar och dolda inflammatoriska processer);
 • angiografi (för visualisering av hjärtens cirkulationssystem och att hitta den exakta platsen för obstruktion);
 • CT och MRT (för att se en skiktad bild av artärerna och bedöma hur mycket den närmaste vävnaden redan har lidit);
 • studier av cirkulationssystemet av platser av shuntintaget (nedre och övre extremiteterna, sternum);
 • beslutet fattas - hur många shunts, och från vilka platser det kommer att tas.

Dessutom kan andra typer av undersökningar förskrivas. Dessutom kommer sjukhuspersonalen att förklara i detalj hur man ska bete sig direkt efter operationen (andningsövningar, hostteknik etc.). Anestesiologen och den behandlande läkaren kommer också att ge detaljerad information om hur den kommande kranskärlskörtelkirurgin går - hur länge operationen varar, möjliga komplikationer, hur många skott ska tas, etc.

På tröskeln till operationen kan patienten bara äta flytande mat och 6-8 timmar omedelbart före ingreppet, i allmänhet är det förbjudet att äta eller dricka någonting.

Varianter av hjärt-bypassoperation

Villkorligt finns det tre alternativ för aortokoronär shunting (CABG):

 1. 1 - singel;
 2. 2 - dubbel;
 3. 3 - trippel och så vidare.

Med denna eller den typen av operation bestäms valet endast av omfattningen av vaskulär lesion: om endast en artär inte fungerar och endast en shunt krävs, då är detta en enda typ av skakning, två artärer blockeras - dubbla och tre är respektive triple heart bypass.

Vad är kärnan i kranskärlspiraltomkirurgi

I ischemisk hjärtsjukdom, vars huvudsakliga synder är ateroskleros hos kranskärlskärlen, kan en eller flera hjärtartärer blockera. Denna process åtföljs av allvarlig myokardiell ischemi, angina pectorisattacker uppträder oftare hos en patient och hjärtinfarkt kan utvecklas.

Att återställa blodflödet till hjärtmuskeln kirurger skapa lösningar som utför anastomos av venen, exciderade från lår huden, eller artär hos patienten tas från underarmen eller den inre ytan av bröstet.

Den ena änden av ett sådant bypassfartyg förenas med aortan och den andra sys i koronararterien under den plats för aterosklerotisk obstruktion eller förminskning.

Om en inre thoraxartär används för shunten, som redan är ansluten till aortan, sugs den ena änden till koronarkärlet. Denna hjärtkirurgi kallas kranskärlspiralbypasskirurgi.

Tidigare användes lårbenen för att skapa anastomosen, men nu använder kirurger oftare arteriella kärl, eftersom de är mer hållbara. Enligt statistiken utsätts inte shunt från det venösa lårbenet för återblokering i 10 år hos 65% av patienterna och från artärkärlet i den inre bröstkärlen - den fungerar ordentligt i 98% av de opererade.

Vid användning av den radiella artären fungerar anastomosen felfritt i 5 år hos 83% av patienterna. Huvudsyftet med kranskärlskörtelkirurgi syftar till att förbättra blodflödet inom området myokardiell ischemi.

Efter operationen börjar hjärtats muskelområde, som upplever brist på blodtillförsel, få en tillräcklig mängd blod, angina attacker blir mindre frekventa eller elimineras och risken för hjärtsvikt i hjärtmuskeln minskar signifikant.

Som en följd av detta kan koronar bypassoperation öka patientens livslängd och minska risken för plötslig koronardöd. Huvudindikationerna för kranskärlskörtelkirurgi kan vara följande tillstånd:

 • inskärning av kransartärerna med mer än 70%;
 • inskränkning av vänster kransartär med mer än 50%;
 • ineffektiv perkutan angioplastik.

Vilka sjukdomar visar skakning

Förteckningen över hälsoproblem som är indikationer på skakning innefattar 4 stora sjukdomar. Som regel är de relevanta för folk i ålderdom, men på senare tid blir även ungdomar allt vanligare.

I synnerhet innefattar de:

Med denna sjukdom bildas specifika plack på blodkärlens väggar. Normalt borde inga formationer finnas där, eftersom plack är det största hindret för fullt blodflöde.

Om sjukdomen inte uppmärksammas i tid kommer det att sluta i vävnadsnekros, med alla följder.

Den vanligaste sjukdomen där experter föreskriver shunting. Återigen är huvudproblemet här blocket av blodkärl med kolesterol. Faktum är att sjukdomen diagnostiseras genom en grundlig undersökning av blodkanalerna för möjlig inskränkning.

Narrowing leder till begränsning av syreåtkomst till hjärtat, vilket kan leda till en rad negativa konsekvenser. Ischemi manifesterar sig som smärta i bröstet (vanligtvis i den vänstra delen av det), liksom angina pectoris.

 • Övervikt. Nyligen har denna operation blivit en särskilt vanlig metod för att bekämpa fetma. Mekanismen för att hjälpa till att gå ner i vikt har redan beskrivits ovan.

  Magan är uppdelad i större och mindre delar, sistnämnda förbinder med tunntarmen. Följaktligen minskar mängden mat som behövs för att mätta, och kroppen förlorar vikt.

 • Ischemisk hjärnsjukdom.

  Principen i detta fall är mycket lik hjärtat. Hjärnans ischemi kan vara begränsad eller global. Sjukdomen leder till störning av orgeln och i värsta fall - till stroke eller bildandet av tumörer av onkologisk natur.

  Med sjukdomar av detta slag måste behandlas på ett sjukhus. Innan shunting utförs konservativ terapi, som inkluderar användningen av droger för att expandera blodkärlen, mot trombos, för att tunna blodet etc. Skakning är endast föreskriven i fall då sjukdomen försummas.

 • Så, om denna procedur har tilldelats dig, är det viktigt att veta hur ytterligare rehabiliteringen fortskrider. Först och främst kommer en specialist att förbjuda dig att utsätta din kropp för någon form av stress. Naturligtvis är det inte möjligt att lyfta vikter.

  Man tror att sådana implantat kan vara upp till 7 år, men denna period kan minskas betydligt tack vare användningen av nikotin. Därför måste patienten sluta röka efter skakning. Dessutom kommer ytterligare måltider också att vara betydligt begränsade.

  Först av allt kommer begränsningen att påverka djurfetter. Beroende på sjukdomen kan läkaren ordinera en speciell diet till patienten, till exempel:

  • diet nummer 12 - med blockering av blodkärl och ischemi;
  • dietnummer 15 - med kronisk cirkulationsfel.

  drift

  Under operationen kommer du att sova djupt och du kommer inte ihåg operationens gång. Under operationen kommer hjärtlungan att ta över funktionerna i ditt hjärta och lungor, vilket ger kirurgen möjlighet att utföra en förbikoppling av alla artärer. Stoppa gradvis den konstgjorda cirkulationen, om den används.

  För att slutföra operationen ska dräneringsrören installeras i bröstet för att underlätta evakuering av vätska från verksamhetsområdet. En noggrann hemostas av det postoperativa såret utförs, varefter det sutureras.

  Patienten kopplas från monitorerna i operationssalen och ansluts till bärbara bildskärmar och transporteras sedan till intensivvården (intensivvårdsenheten).

  Patientens längd på intensivvården beror på volymen av kirurgisk ingrepp och på dess individuella egenskaper. I allmänhet är han i denna avdelning tills hans stat är fullt stabiliserad.

  Dag efter operation: Postoperativ period

  Medan patienten är i intensivvård utförs blodprov, elektrokardiografiska och röntgenundersökningar utförs, vilket kan upprepas om det finns ytterligare behov. Alla viktiga patientjournaler registreras.

  Efter avslutad andningsstöd blir patienten extuberad (andningsröret avlägsnas) och överförs till spontan andning.

  Bröstdränering och magsår kvarstår. Patienten använder speciella strumpor som upprätthåller blodcirkulationen på benen och förpackar honom i en varm filt för att upprätthålla kroppstemperaturen.

  Patienten förblir liggande och fortsätter att få infusionsterapi, smärtlindring, antibiotika och sedativa. Sjuksköterskan tillhandahåller kontinuerlig vård för patienten, hjälper honom att rulla över i sängen och utföra rutinmässiga manipuleringar och kommunicerar också med patientens familj.

  Dag efter operation: Postoperativ period är 1 dag

  Patienten kan förbli i intensivvården eller han kan överföras till ett speciellt rum med telemetri, där hans tillstånd kommer att övervakas med hjälp av specialutrustning. Efter att vätskebalansen har återställts, avlägsnas Foley-katetern från blåsan.

  Fjärrövervakning av hjärtaktivitet används, medicinsk anestesi och antibiotikabehandling fortsätter. Läkaren ordinerar en diet och instruerar patienten om fysisk aktivitet, patienten bör börja sätta sig ner på sängen och nå en stol, gradvis öka antalet försök).

  Det rekommenderas att fortsätta att bära strumpor. Sjuksköterskan utför patientavbrott.

  Den postoperativa perioden är 2 dag

  På den andra dagen efter operationen stannar syrgasstödet och andningsövningarna fortsätter. Avlägsnade dräneringsröret från bröstet. Patientens tillstånd förbättras, men övervakningen av parametrarna med telemetriutrustning fortsätter.

  Patientens vikt registreras och administrationen av lösningar och mediciner fortsätter. Om det behövs fortsätter patienten att bedöva och också utföra all recept från läkaren. Patienten fortsätter att ta emot kostnäring och hans aktivitet gradvis ökar.

  Han får omhändertas och med hjälp av en assistent flytta till badrummet. Det rekommenderas att fortsätta att bära strumpor, och till och med börja utföra enkla fysiska övningar för armarna och benen.

  Patienten rekommenderas att ta korta promenader längs korridoren. Personalen utför ständigt förklarande samtal med patienten om riskfaktorer, instruerar hur man hanterar suturen och talar med patienten om nödvändiga åtgärder som förbereder patienten för urladdning.

  Den postoperativa perioden är 3 dag

  Övervakningen av patientens tillstånd är stoppad. Viktregistrering fortsätter. Vid behov fortsätt smärtlindring. Utför alla utnämningar läkare, andning övningar. Patienten får redan duscha och öka antalet rörelser från sängen till stolen upp till 4 gånger utan hjälp.

  Det rekommenderas också att öka längden på promenader längs korridoren och att göra det flera gånger, utan att glömma att bära speciella stötdockor.

  Patienten fortsätter att få all nödvändig information om kost, om att ta medicinering, om fysisk ansträngning i hemmet, om fullständig restaurering av vital aktivitet och om förberedelse för ansvarsfrihet.

  Den postoperativa perioden är 4 dagar

  Patienten fortsätter att utföra andningsövningar flera gånger om dagen. Patientens vikt kontrolleras igen. Kostnäringen fortsätter (begränsning av fet, salt), men maten blir mer varierad och portionerna blir större.

  Tillåt att använda badrummet och flytta utan hjälp. Bedöm patientens fysiska tillstånd och ge de senaste instruktionerna före urladdning. Om patienten har några problem eller frågor, måste han lösa dem före urladdning.

  Kort efter operationen kommer ett bandage att avlägsnas från snittet på bröstet. Luften hjälper till att torka och läka det postoperativa såret.

  Antalet och längden på snitt i benen hos olika patienter kan vara olika, beroende på hur många venösa shunter som planerades för dig. Någon kommer att ha snitt, bara på ett ben, någon på båda, någon har ett snitt på armen.

  Ursprungligen tvättar du sömmen med antiseptiska lösningar och förband. Någonstans den 8: e dagen med lyckad heling kommer suturerna att tas bort, och säkerhetselektroden kommer också att tas bort.

  Senare kan du tvätta snittområdet med tvål och vatten. Du kan ha en tendens till svullnad i fotleden, eller du kan känna en brännande känsla på den plats från vilken venerna togs.

  Den här brinnande känslan kommer att kännas när du står eller på natten. Gradvis, med återställandet av blodcirkulationen i venösa platser, kommer dessa symtom att försvinna.

  Du kommer att bli ombedd att ha på sig elastiska stötdockor eller bandage, vilket förbättrar blodcirkulationen i benen och minskar svullnaden. Men man bör inte glömma att en fullständig fusion av båren kommer att uppnås om några månader, så du måste diskutera med din läkare tidpunkten för en tillräcklig belastning på axelbandet.

  Vanligtvis genomgår patienterna efter kirurgi i kliniken i 14-16 dagar. Men din vistelse kan variera. Som regel är detta associerat med förebyggande av samtidiga sjukdomar, eftersom denna operation kommer att kräva att patienten utövar stora ansträngningar för hela kroppen - detta kan provocera en förhöjning av kroniska sjukdomar.

  Gradvis kommer du att märka en förbättring i det allmänna tillståndet och en ökning av styrka. Sällan känner patienterna sig vid ansvarsfrihet och förvirring. Ibland händer det för att de är rädda för att lämna sjukhuset, där de kände sig säkra under övervakning av erfarna läkare. De tycker att återvändande hem är fylld med risk.

  Du måste komma ihåg att läkaren inte kommer att ordinera dig från kliniken tills du är säker på att ditt tillstånd kommer att stabilisera och att ytterligare återhämtning ska ske hemma.

  Din sjuksköterska eller socialarbetare kan hjälpa dig med alla utsläppsproblem. Vanligtvis sker urladdning från sjukhuset runt klockan 12.00.

  Efter operationen

  Av det ovanstående framgår att driften av CABG är det huvudsakliga steget mot patientens återkomst till det normala livet. CABG-operationen syftar till behandling av kranskärlssjukdom och lindrar patienten från smärta.

  Det kan emellertid inte helt rensa patienten för ateroskleros. Operations huvuduppgift är att förändra patientens liv och förbättra sitt tillstånd genom att minimera effekten av ateroskleros på koronarkärlen.

  Såsom är känt, påverkar många faktorer direkt bildandet av aterosklerotiska plack. Och orsaken till aterosklerotiska förändringar i kransartärerna är en kombination av flera riskfaktorer på en gång.

  Kön, ålder, ärftlighet är predisponeringsfaktorer som inte kan ändras, men andra faktorer kan ändras, kontrolleras och till och med förhindras:

  • Högt blodtryck;
  • rökning;
  • Högt kolesterol;
  • övervikt;
  • diabetes;
  • Låg fysisk aktivitet;
  • påkänning;
  Med hjälp av läkare kan du utvärdera din hälsa och försöka börja bli av med dåliga vanor och gradvis gå vidare till en hälsosam livsstil.

  Resultat av kranskärlssymptomoperation

  Skapandet i processen att skaka en ny del av fartyget förändrar patientens livskvalitet. Livet efter skakning av kärlets kärl innebär normalisering av blodflödet som matar myokardiet, vilket är ett resultat av skakning, har ett antal positiva effekter:

  • Angina attacker försvinna
  • Minskad risk för hjärtinfarkt.
  • Arbetsförmågan återställs.
  • Förbättrar patientens hälsa avsevärt.
  • Säker nivå av fysisk aktivitet ökar.
  • Av mediciner krävs endast ett profylaktiskt minimum.
  • Förväntad livslängd ökar, och risken för plötslig död minskar.

  Med andra ord, efter CABG för en sjuk patient blir livet för en frisk person praktiskt tillgänglig. Patienter som har genomgått bypasstransplantation genom kranskärlspåverkan, lämnar recensionerna mest positiva - de flesta pratar om att återvända till ett fullvärdigt liv efter skakning.

  Statistiken visar att upp till 70% av patienterna blir av med nästan alla sjukdomar efter operationen, och en tredjedel av patienterna förbättras märkbart. I 85% av de opererade fartygen sker ingen ny blockering.

  Varje patient som tänker på att utföra denna operation är utan tvekan intresserad av frågan om hur mycket de lever efter hjärtat. Det finns inget standardsvar på denna fråga, och ingen ärlig läkare kan garantera en viss period.

  Prognosen påverkas av många faktorer: från patientens allmänna tillstånd, ålder, livsstil och närvaro av dåliga vanor. För detta kan vi bara lägga till det faktum att shuntens genomsnittliga livstid är ca 10 år, men hos unga patienter kan det vara längre, varefter en andra operation kommer att krävas.

  Efter AKSH bör glömma att röka. Om patienten fortsätter denna missbruk, kommer risken att återkomma IHD att multiplicera. Därför bör det inte förekomma några kompromisser med patienten efter denna operation.

  Konsekvenser och komplikationer

  Hjärtskakning eller mer exakt av kransartärerna är ett mycket vanligt förfarande för patienter med kranskärlssjukdom. Det är det enda sättet att förbättra kvaliteten på en persons liv när droger inte hjälper och sjukdomen fortskrider.

  Ischemisk hjärtsjukdom orsakar ateroskleros. Plåtar tillåter inte att kärlen fungerar normalt, och hjärtat är mättat med näringsämnen. Shunting syftar till att eliminera denna situation. Under denna operation skapas en andra väg för passage av blod för att kringgå det "sjuka" kärlet.

  För att göra detta, använd patientens vena, som oftast tas från låret (saphenous venen). En sådan operation kommer att skydda en person mot risken för framtida hjärtattacker.

  Operationen kräver noggrann förberedelse av patienten i flera dagar. Du ska sluta ta blodförtunnare (aspirin, ibuprofen osv.) Och berätta för din läkare om din sjukdom och allergiska reaktioner på mediciner.

  Vanligtvis en månad efter operationen återgår personen till sitt vanliga liv (med vissa begränsningar). Men som en operation kan hjärtbypass leder till mycket obehagliga konsekvenser (komplikationer).

  • Specifikt - det här är komplikationer i samband med hjärtat och blodkärlen.
  • Icke-specifika - det här är komplikationer som är karakteristiska för någon operation, inklusive hjärtomlopp.

  Bland de specifika komplikationerna av operationen utmärks följande:

  1. Utvecklingen av ett antal patienter med hjärtsjukdomar och som en konsekvens en ökning av sannolikheten för associerade dödsfall.
  2. Perikardit - nederlaget av hjärtets serösa membran genom inflammatorisk process.
  3. Akut hjärtsvikt
  4. Olika hjärtarytmier (förmaksflimmer, blockad och så vidare).
  5. Flebit - utvecklingen av inflammation i venös väggen.
  6. Infektiös eller traumatisk pleurisy.
  7. Minskningen av shuntens lumen.
  8. Strokes.
  9. Utvecklingen av det så kallade postpericardiotomi syndromet.
  Dess utveckling är förknippad med skada under hjärtkirurgi. Patienter klagar samtidigt på smärta och värme i bröstet. Varaktigheten av syndromet kan vara signifikant och nå sex månader.

  Nonspecifika komplikationer

  Eftersom hjärtbypasskirurgi är väldigt komplex och innebär att en patient i någon tid finns på en ventilator, är komplikationer av lungorna inte ovanliga. De börjar utveckla stagnation.

  Efter operationen är det mycket viktigt att arbeta med andningen. Andnings gymnastik eller en enkel övning - uppblåsbara ballonger, bra hjälp lungor hantera och förbättra deras blodtillförsel.

  Och då kommer stillastående postoperativ lunginflammation inte vara skrämmande.

 • Stor blodförlust under operation kan leda till anemi.

  För att förhindra att det förekommer, bör maten vara kött (nötkött, lever osv.) I postoperativ period. Köttet är mättat med järn och vitamin B12, som är nödvändigt för att återställa hemoglobinnivåerna.

 • Blodkoagulation med bildandet av blodproppar och deras penetrering i lungartärerna (PE).
 • Smittsamma komplikationer. Det kan vara en urinvägsinfektion eller lung. Till exempel pleurisy, pyelonefrit.
 • Infektion av postoperativa sår. Särskilt känslig för denna komplikation är personer med fetma och diabetes.
 • Ligaturfistel, vars utseende är associerad med inflammation i såret efter operation, vars orsak kan vara antingen en infektion eller avstötning av suturmaterial.
 • Diastasis i båren.
 • Njurinsufficiens.
 • Lunginsufficiens.
 • Nedsatt minne och tänkande.
 • Sömnarnas misslyckande.
 • Utbildning keloidärr.
 • För att minska risken för komplikationer till ett minimum är det nödvändigt att identifiera patienter med en komplikationshistoria och använda alla möjliga förebyggande åtgärder i förhållande till dem.

  Efter operationen är det väldigt viktigt att övervaka patienten korrekt och följa rationell kost av patienten efter hjärtinfarkt, och sedan genomföra rehabiliteringsåtgärder. Den senare är ganska väl demonterad i materiallivet efter skakning.

  rehabilitering

  Verksamheten löser de problem som skapas av hjärt-kärlsjukdom. Dock kvarstår orsakerna till sjukdomen, tillståndet hos patientens kärlväggar och indikatorn för aterogena fetter i blodet förändras inte. Som en följd av detta tillstånd finns risk för lumenreduktion i andra områden av kransartärerna, vilket leder till återgång av gamla symtom.

  Rehabilitering syftar till att förebygga negativa scenarier och återvända den opererade patienten till hela livet.

  Mer specifika rehabiliteringsuppgifter:

  1. Skapa villkor för att minska sannolikheten för komplikationer.
  2. Anpassning av myokardiet till förändringar av blodcirkulationens art.
  3. Stimulering av regenerativa processer i skadade områden av vävnad.
  4. Fastställa resultaten av operationen.
  5. Minska utvecklingen av ateroskleros, kranskärlssjukdom, högt blodtryck.
  6. Anpassning av patienten till den yttre miljön. Psykologisk hjälp. Utvecklingen av nya sociala och inhemska färdigheter.
  7. Återhämtning av fysisk styrka.

  Rehabiliteringsprogram efter AKSH från 2: a dagen

  Patienten utför övningsterapi i ett sparsamt läge med inriktning främst på andningsövningar. Av metoderna för allmän exponering används bioresonansbehandling och aeroterapi. Metoderna för lokal exponering inkluderar inhalation genom en nebulisator (mukolytika, bronkodilatorer, furatsillin etc.) 2 gånger om dagen.

  För att kontrollera säkerheten och effektiviteten hos rehabiliteringen av patienter används obligatoriska forskningsmetoder - ett elektrokardiogram (EKG), blodtryck (BP), hjärtfrekvens (HR) dagligen.

  övervakas också troponin, kreatinfosfokinas (CPK), transaminaser, protrombin, aktiverad tromboplastintid (APTT), blödningstid och koagulering av blod genom CBC, urinanalys.

  Ytterligare metoder inkluderar Holter-övervakning, ekkokardiografi (EchoCG), bestämning av biokemiska blodprovsparametrar. Kursens varaktighet är 7-10 dagar med ytterligare övergång till nästa steg av rehabiliteringsbehandling.

  Rehabiliteringsprogram efter AKSH från 7-10: e dagen

  Patienten fortsätter att utföra fysisk terapi i ett sparsamt läge. Intravenös laserterapi eller intravenös ozonbehandling, bioresonansbehandling, aerofytoterapi kan sättas till metoderna för allmän exponering.

  Av metoderna för lokal exponering emitterar:

  • perifer klassisk terapeutisk massage,
  • massage i det elektriska fältet i nacken och krageområdet,
  • lågintensiv laserstrålning på hjärtat och postoperativa ärr,
  • magnetisk terapi av perifera effekter (på kalvsmusklerna)
  • ultratonophoresis (lidaza, pantovegin).

  Obligatoriska och ytterligare metoder för övervakning av säkerhet och effektivitet vid rehabilitering av patienter är desamma som efter andra rehabiliteringsdagen efter CABG. Kursens längd är 10-15 dagar före övergången till nästa steg av rehabiliteringsbehandling.

  Rehabiliteringsprogram efter AKSH från den 21: e dagen

  Övningsterapi eller kardiovapen på kraft och cykliska simulatorer i läget för uppmätt stegvis ökning av fysisk aktivitet. Frågan om val av simulatorer och belastning bör behandlas individuellt beroende på tillståndet för postoperativa suturer och ärr.

  För avrättade patienter, patienter med låg tolerans mot fysisk ansträngning, rekommenderas att träna kursen med övningsterapi på ett försiktigt sätt.

  Förbättrade metoder för total exponering: den ovan läggs till intervall hypoxisk träning, omfattande Haloterapi, torr koldioxid bad (hand eller alternerande - varannan dag för armar, ben), bioresonansterapi, aeroionotherapy, aerophytotherapy.

  Av metoderna för lokal exponering kan väljas klassiska terapeutisk massage på sparande teknik, massage elektro främre ytan av bröstkorgen, låg intensitet laserstrålning vid området av hjärtat, det lågfrekventa elektromagnetiskt fält vid cervikala området, jontofores (magnesiumsulfat Pananginum, Inderal, men -shpa, papaverin) i den cervicotropa regionen, elektroterapi (SMT).

  Obligatoriska och ytterligare metoder för att övervaka patientens tillstånd är desamma. Kursens längd är 20-40 dagar.

  Rehabiliteringsprogram efter CABG om 1-2 månader

  Fortsätt att utföra fysisk terapi eller kardiovaskulär på effekt och cykliska simulatorer i läget för mätad stegvis ökning av fysisk aktivitet. För avrättade patienter, patienter med låg tolerans mot fysisk ansträngning, rekommenderas att träna kursen med övningsterapi på ett försiktigt sätt. Du kan ansöka hydrokinesitherapi.

  Aerofytoterapi och koldioxidbad enligt A.S. Zalmanov växlar varje dag med torrt koldioxidbad, fyra kammare vortex kontrastbad varje annan dag med kalium-natrium-magnesium eller jodid-brombad.

  Expand valet av metoder för lokalt inflytande: klassiska terapeutisk massage massera försiktigt i ett elektrostatiskt fält av cervikala området, lågintensiv laserstrålning på hjärtat, magnetiska, transcerebral elektroanalgeziya, ultratonoforez (lidasa, pantovegin, heparin).

  Obligatoriska metoder för övervakning av säkerhet och effekt är samma studier som i föregående rehabiliteringsstadium. Kursens varaktighet är 15-30 dagar.

  Psykologisk rehabilitering av patienter efter CABG är viktigt, som ett resultat av omfattande bröstskador, vilket är en källa till smärta, postoperativ cerebral hypoxi i nästan alla patienter efter CABG avslöjade funktionella sjukdomar i nervsystemet.

  Dessa patienter är irriterad, ofta fixade på smärt syndrom, ängsliga, sover dåligt, klagar på huvudvärk, yrsel.

  Fysisk rehabilitering

  Ett rehabiliteringsprogram betraktas som framgångsrikt om patienten lyckas återvända till den livsstil som friska människor leder. Fysisk rehabilitering hos patienter som genomgår CABG är avgörande från de första dagarna av den postoperativa perioden, då patienterna tillsammans med läkemedelstesterna föreskrivs gymnastik och massage.

  På den första dagen efter operationen sätter patienten sig, på andra dagen får han ligga nära sängen, utföra enkla övningar för armarna och benen. På tredje dagen ökar antalet oberoende rörelser från sängen till stolen upp till 4 gånger.

  Guidade promenader längs korridoren rekommenderas. På den fjärde dagen fortsätter patienten att utföra andningsövningar, lätt träning för armarna och benen, det är tillåtet att använda badrummet.

  Under de följande dagarna ökar patienten gradvis fysisk aktivitet, främst på grund av doserat vandring längs korridoren och med 10-14 dagar kan de passera upp till 100 meter. Den bästa tiden att gå är från 11.00 till 13.00 och från 17.00 till 19.00.

  Vid dosering är det nödvändigt att hålla en dagbok med självkontroll, där puls registreras i vila, efter träning och efter vila efter 3-5 minuter i enlighet med den fastställda metoden. Hastigheten av gången bestäms av patientens välbefinnande och hjärtans prestanda.

  För det första styrs den långsamma takten - 60-70 m / min. med en gradvis ökning av avståndet, då en genomsnittlig hastighet på 80-90 m / min, ökar också gradvis avståndet; och sedan snabbt - 100-110 m / min.

  Lika viktigt i alla faser är fäst vid den doserade klättringen till trappan. Snabban på trappan är långsam, inte snabbare än 60 steg per minut. Nedstigningen på trappan motsvarar 30% av stigningen. Som med alla träningsbelastningar hålls en dagbok för självkontroll för patienter.

  Terapeutisk kost - de grundläggande reglerna

  Att göra en måltidskarta för genomgått hjärtbypassoperation är att man måste fokusera på att användningen av produkter som innehåller skadligt kolesterol och fetter i stora volymer är strikt tillåten. Detta beror på det faktum att deras överskott i kroppen, såväl som kolhydrater, påverkar hälsan hos blodkärlen, täppa dem upp.

  Som ett resultat det akuta problemet med återkomsten av sjukdomen. Men även trots sådan försiktighet måste en person som genomgått en sådan operation noggrant övervaka sin vikt så att han stannar på ungefär samma nivå.

  Därför borde i detta fall livets livskänsla vara: "Moderering är framför allt!".

  Det är viktigt! Behövs sådana operationer krävs för att övervaka mängden konsumerat socker och salt. Den första är bättre att ersätta med stevia, och den senare är en maritim ekvivalent, som på grund av dess höga jodinnehåll är lika bra för hjärtat.

  Produkter som bör uteslutas efter skakning av hjärtkärl:

  • fett kött (fläsk, lamm, nötkött, anka, gås, svin);
  • korv - korv, skinka, korv, shinka;
  • hård ost;
  • hemlagad mejeriprodukter (grädde, gräddfil, smör);
  • fet fisk med högt kolesterolhalt (hälleflundra, havskatt, gråt, sill, gro och saury);
  • högkvalitativ vetemjölpasta
  • några halvfabrikat
  • alkoholhaltiga drycker;
  • kolsyrade vatten;
  • stekt potatis.

  För vaskulär hälsa rekommenderas det starkt att du inte utesluter godis och söta bakverk från din kost eller begränsar deras konsumtion så mycket som möjligt.

  Nutritionists säger att äta minst 30 gram mat innehållande kolhydrater på en gång kommer inte att vara skadlig för din hälsa. En sådan del av glukos förbrukas snabbt av kroppen.

  Hur man byter fett:

  • Mager ost (0%);
  • mjölk 1,5%;
  • dietostar;
  • tofu;
  • sojakött;
  • vit kyckling;
  • kaninkropp;
  • kalkon;
  • kalvkött;
  • croup, förutom ris och manna.

  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fiskolja för hjärtat. Om det regelbundet används som livsmedelstillsats till huvudrätterna, då blir det bra att skydda kärlen från kolesterol. Detta är möjligt på grund av innehållet av omega-syror i produkten.

  I ljuset av detta, förutom fiskolja, rekommenderar nutritionists att äta 100-200 g sardiner, sill eller lax för att hålla hjärtat att arbeta 2-3 gånger om 7 dagar. Denna fisk hör till måttligt feta sorter.

  Vad mer kan du äta efter skakning av hjärtkärl: margarin, majonnäs och smör ingår inte i gruppen av tillåtna produkter för opererade patienter. Detsamma gäller solrosolja.

  Nutritionists rekommenderar att ersätta den med olivolja, erhållen genom kallpressning. Det innehåller inte fleromättade fettsyror som är skadliga för hjärtat. Det är tillåtet, men endast i begränsade mängder, användningen av nötkött och / eller kycklinglever, såväl som njurar.

  Som ett alternativ till dem kan kokt kaninkött, kalkon och kalvkött beaktas. För att rehabilitering ska kunna fungera efter operationen är det viktigt att följa följande regler:

  • kaloriförbrukning under träning bör inte vara mer än deras överskott
  • Det är absolut inte rekommenderat att dricka alkoholhaltiga drycker av något slag.
  • Titta på natriumintag (en av komponenterna i bordsalt). Per dag antas att denna siffra inte överstiger 2 gram;
  • Det är mycket oönskat att dricka söta drycker - kaffe, läsk, komposit, juice, etc.;
  • Om kosten innehåller feta transgena produkter, bör deras andel av den totala förbrukningen inte överstiga en enhet.
  • Betoningen i menyn bör vara på färska grönsaker och frukter som inte har värmebehandlats.
  • matlagning baserad på fisk eller fiskolja är välkommen, men inte mer än 5 gånger på 30 dagar;
  • För mjölkprodukter av alla slag bör fettgränsen inte vara mer än 1%.
  • konsumtionen av kolesterol per dag är inte mer än 200 mg;
  • fett ska vara 6% av de totala kalorierna som ätas.
  Att följa de ovannämnda rekommendationerna av nutritionists behöver inte oroa sig för alla slags komplikationer efter operationen. Dieten hjälper till att normalisera patientens tillstånd och styra sitt liv tillbaka på rätt spår.

  Hjärta Dietary Måltider:

  • Pannkakor av rågmjöl med stuvad lax eller lax insvept inuti;
  • Grönsaksoppa med korngrillar och svarta krackar;
  • Konserverad majs med ugnsbakad tonfisk eller torsk i form av sallad;
  • Yushka med färska morötter och linser;
  • Ärtpuré;
  • Havregryn på vatten;
  • Apelsiner och grapefrukt;
  • Bakat i ugnen äpplen med avokado;
  • Tallötter med grönsaker och sallad;
  • Råg tortillas med avokado kräm-sås;
  • Mager sardiner;
  • Havrepannkakor med mager gräddfil;
  • Fisk stuvad i tomatsås;
  • Äggomellett med dill;
  • Betor med valnötter och sesamolja;
  • Squashkaviar utan föregående stekning.

  Provmeny för dagen:

  • kokt kycklingägg
  • grönt te (1 glas);
  • skiva av rågbröd;
  • En skiva tofuost.
  • bakat grönt äpple;
  • ett glas kefir.
  • grönsaks soppa med linser;
  • 25 gram rågbröd;
  • korn grits med grönsaker;
  • 50 g stuvad lättmjölkfisk.
  • sallad med spenat och ärter;
  • ångad kycklinghack
  • ett glas tomatjuice utan salt
  • skiva bröd.
  Det är viktigt! Huvudmålet för vilket en diet följs efter operationen är att förhindra att mycket fett kommer in i kroppen.

  Populära Frågor

  Shuntens varaktighet: Varje medicinsk institution har egna uppgifter om detta. Som ett resultat tyder data från israeliska hjärtkirurger på att shuntet kan förbli i fungerande skick i mer än ett decennium. Men venös substitut är mycket mindre.

  • Vad är en shunt

  Termen "shunt" avser den del av en ven som används som en alternativ gren för blodflödet, vilket tillåter blod att flöda runt de drabbade och blockerade artärerna.

  Vid en viss tid deformeras kärlens väggar, vissa områden expanderar, en ackumulering av aterosklerotiska plack-trombusformer i dessa områden. Den arteriella shunt låter dig böja runt dessa kluster.

 • Är det möjligt att utföra hjärtkateterisering efter skakning? Ja, detta är ganska acceptabelt. I detta fall återställs blodtillförseln, även om patientens kranskärlssjukdomar är ganska komplicerade.

  I detta fall utförs skakningsförfarandet på ett sådant sätt att kranskärlspärren inte skadar. Särskilda centra tillhandahåller ballongangioplastiktjänster för andra artärer eller skenor.

 • Betydar smärtan i hjärtat efter operationen att det misslyckades

  Om patienten känner en smärta i hjärtat efter att ha återhämtat sig från operation eller i senare skeden av återhämtning, ska han konsultera en hjärtkirurg för hjälp vid bedömningen av sannolikheten för att shunt stängs.

  Om misstanke om förekomsten av detta problem bekräftas, kommer det att vara nödvändigt att vidta brådskande åtgärder, eller patienten kommer snart att känna de första symptomen på angina.

 • Bör mediciner tas lång efter shunting

  Kirurgisk ingrepp i hjärt-bypass-kirurgi är en händelse där det inte finns några botemedel mot samtidiga sjukdomar.

  Medicin krävs. De kommer att stabilisera blodtrycket, observera en viss indikator på glukos i blodet, reglera kolesterol, triglycerid.

 • Dessutom Läser Om Fartyg

  Orsakar tjock blodbehandling

  Kroppens cirkulationssystem utför transportfunktionen, levererar syre och näringsämnen till cellerna och vävnaderna. Eventuella patologiska processer som påverkar det, vilket leder till störningar i de inre organen.

  Tjockt blod: symtom, orsaker och behandling, vad man ska göra och hur man ska flytande

  Symtom på tjockt blodDåsighet, generell sjukdom och snabb utmattning är de första och största symtomen på en ökning av blodviskositeten.

  MCV blod

  Resultaten av det allmänna blodprovet indikerar blodets sammansättning och andra indikatorer som kan betraktas som ett symptom på en patologi eller dess frånvaro som sådan. Mycket är uppmärksam på erytrocyter - röda blodkroppar som bär syre och näringsämnen i hela kroppen.

  Låg socker baby

  Glukos är den främsta energikällan för att kroppen ska fungera korrekt. Lågt blodsockernivån hos en nyfödd kan leda till irreversibla och oönskade komplikationer i avsaknad av korrekt och korrekt korrigering.

  Hur man hanterar svaga och brista kapillärer på näsan

  Förlängda kärl i ansiktet (så kallad kuperoz) ser extremt inte estetiskt tilltalande ut. Kvinnor är särskilt rädda av de röda kapillärerna på näsan, eftersom det här föreslår andra tanken på kronisk alkoholism.

  De mest effektiva metoderna för rengöring av kärl i nedre extremiteterna

  Som ett resultat av blockering av benens kärl (ateroskleros) börjar vävnaderna att lida av brist på syre, vitala substanser. Resultatet är smärta i benen och om den lämnas obehandlad kan en nekrotisk process utvecklas vilket leder till amputation av den drabbade lemmen.